Editura  COJA & COJA

Editura LICAR

Comunicat

Aduc la cunoştinţa colegilor, prietenilor şi adversarilor mei, tuturor celor interesaţi, intenţia de a demara o acţiune editorială proprie, pe linia ideilor şi preocupărilor mele de până acum. Principala activitate va consta din (a) publicarea unor texte de binecunoscută valoare pe care alte edituri se feresc să le publice din motive de oportunism politic sau ideologic, precum şi din (b) publicarea unor texte mai puţin cunoscute, eventual inedite, care ar putea contribui şi ele la limpezirea orizontului existenţei noastre ca indivizi şi ca neam.

Fac apel la cititorii acestui comunicat spre a le obţine sprijinul şi colaborarea într-una din privinţele următoare:

1. Alcătuirea unui program (portofoliu) editorial potrivit cu intenţiile noastre. Aştept propuneri şi sugestii, privind nume de autori şi titluri de cărţi care merg pe linia unui naţionalism autentic, creştin şi democrat, în tradiţia stabilită de paşoptişti, de Eminescu şi de generaţia lui Mircea Eliade.

2. Idei de organizare a activităţii editoriale, inclusiv de promovare a acestei activităţi pe Internet.

3. Idei şi persoane pentru difuzarea producţiei editoriale, pentru atragerea de resurse financiare, pentru reclamă, pentru activităţi conexe.

Pentru schimb de idei, folosiţi edituracoja@yahoo.com

Doamne, ajută!

Ion  Coja

Buriaş, 17 iulie 2010