Selectează comentariul
Vasilică Militaru – Asociația Neamul Românesc
militarupetruvoda@yahoo.com
86.124.120.154

Iudeo-creștinismul nu poate fi negat. Istoricul religiilor lumii, Mircea Eliade, își nota în Jurnal: „Europa n-a cunoscut încă creștinismul.”. Mai mult, acum se poate afirma că iudaismul a biruit lumea creștină. Lumea creștină a fost biruită de Mamona (zeul bogăției). În Evanghelia după Luca se prezintă că Iisus Hristos a afirmat categoric: „Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.”. Karl Marx a scris în „Despre Problema evreiască”: „Banul este Dumnezeul pizmuitor (gelos) al Israelului în faţă căruia nici un alt Dumnezeu nu poate exista. Banul degradează pe toţi idolii omului şi îi transformă în mărfuri. Banul este valoarea universală de sine stabilită a tot ceea ce există. Prin urmare, banul a jefuit întreaga lume – atît lumea oamenilor cît şi lumea naturală – de valoarea lor intrinsecă. Banul este esenţa înstrăinată a muncii omului şi a existenţei sale. Această esenţă străină domină omul iar el o venerează. Dumnezeul evreilor a fost laicizat şi a devenit Dumnezeul întregii lumi. Bancnota este adevăratul Dumnezeu al evreului. Dumnezeul său este numai o bancnotă imaginară.”.
Karl Marx a confirmat ceea ce stipulase Iisus Hristos în urmă cu vreo 1800 de ani. Majoritatea celor care-și spun creștini slujesc în fapt Mamonei, adică Banului.