Academica

Stimate Domnule Preşedinte al Academiei Române, Stimaţi Domni Academicieni, Academia Română este in stituţia cea mai potrivită să se pronunţe, în mod decisiv, într-o chestiune aparent minoră şi derizorie, ale cărei consecinţe însă nu mai pot fi ignorate, având un vădit character anti-românesc. Este vorba de apariţia, după 1990, în presa [...]