Un text care inventează „ura” dintre noi

26 Martie 2020 Vremea urgiei Trăim un timp de năpastă, un timp în care uităm să mai fim un neam strâns la bine și la rău. NOI, numiți peiorativ ”diaspora” suntem niște venetici. VOI, mai români decât alții sunteți adevărații români neaoși Am devenit un neam sfârtecat de propagandă în NOI [...]