Suntem urmașii Romei

Săndel: nu degeaba NE MERITAM SOARTA!…..2013-REUNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare ! (11 July 2013) :
Atenţie :
« DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! »Dovezile arheologice ale CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE nu sunt pe placul lui toxinKGB LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.
INSCRIPŢIA DE LA GHERLA
[Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam »

“Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani CETĂŢENI ROMANI staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, LOR, COPIILOR ŞI URMAŞILOR LE-A DAT CETĂŢENIA şi DREPTUL DE LEGIUITĂ CĂSĂTORIE CU SOŢIILE pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni CETĂŢENI ROMANI care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva»
(Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei ROMANE, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)
*
VECHILE NUME DACICE ale plantelor de leac …alt ADEVĂR ASCUNS de toxinKGB ToxinKGB a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr. Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu? Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ? Ce mai contează că întregul eşafodaj al «MANIPULĂRILOR tulburătoare» afirmă sus şi tare că «LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti»… Vă rog să comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.Sunt chiar curios cât îl vor mai credita românii naivi cu încrederea lor pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB. Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, «De materia medica», în care a prezentat şi 21 de plante medicinale utilizate de daci în diferite maladii. Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:
ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )
BOUDHATHALA( (limba boului, acţiune sudorifică);
CINOUBOILA( (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);
COADAMA( sau COALAMA ( (limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);
COICODILA( sau COICOLIDA( (iarba bubei, diuretică, purgativă);
DIELLEINA ( (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);
DIESEMA( (lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);
DOCTILA,CHODELA, DOCHELA( (Tămâiţa de câmp)
DIODELA( sau DUODELA( (coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);
DYN ((Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)
GUOLETA( (Mărgeluşe, Mei păsăresc)
MENDRUTA( (Strigoaie, Steregoaie)
MIZELA ( Cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);
PRIADILA( Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)
PROPODILAsau PROCEDILA( Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)
SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);
SCIARE( ( Varga ciobanului, Scăiuş)
STIRSOZILA( (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)
TENDILAsau TEIDIL(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)
RIBORASTRA ( brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)
USAZILAArăriel, Limba câinelui, Arăţel, Plescăiţă roşie, Poalele mâţii)
Doar Limba Boului-BOUDHATHALA şi Brusturele-RIBORASTRA par a mai fi păstrat ceva din forma originală…
Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTIde astăzi ale aceloraşi plante ?Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT. Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI. Exact aceia pe care tovarăşul ToxinKGB îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).Ei cum rămâne cu afirmaţia că cetăţenii de rând NU s-au „încrucişat» cu ROMANII?Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci. Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.
* Este evident că «DACISMUL» pentru noi este «MOLDOVENISMUL 2″! Se pare că toxinKGB se teme CA DRACU DE TÂMÂIE de ce DECLARAU CU MÂNDRIE strămoşii:«SUNTEM DI SÂNGE ROMENESC»
Nicolae Milescu Spătarul vorbeşte despre latinitatea limbii române în felul următor:
«Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu, care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE în ce chip şi MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI».

ROMANITATEA ROMÂNILOR

“În fond, ideea ROMANITĂŢII ROMÂNILOR în viziunea ei evolutivă ni se prezintă… ca un arbore gigantic al cărui trunchi îl constituie TRADIŢIA AUTOHTONĂ A ROMANITĂŢII, CONŞTIINŢA POPORULUI ROMÂN DESPRE ROMANITATE.Ramurile sale reprezintă, desigur, tradiţiile înfăţişate mai sus, rămurelele şi frunzele fiind DIFERITELE MĂRTURII ASUPRA ROMANITĂŢII ROMÂNILOR. Din arborele ROMANITĂŢII ROMÂNILOR cunoaştem cel mai bine trunchiul; nu este exclus ca cercetări viitoare să descopere existenţa unor noi ramuri; cu siguranţă putem afirma că numeroase frunze ale acestui arbore ne-au rămas necunoscute.»
(Adolf Armbruster – ROMANITATEA ROMÂNILOR)

*Mircea ELIADE:

«O mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem numi pe drept cuvânt O CATASTROFĂ DE INCALCULABILE CONSECINŢE PENTRU ISTORIA ROMÂNILOR: Slavii au ocupat Peninsula Balcanică şi s-au întins până la Adriatica. Marea unitate etnică, lingvistică şi culturală pe care, în pofida tuturor năvălirilor barbare, o alcătuia ROMANITATEA ORIENTALĂ(CARE SE NUMEA, CHIAR DIN secolul IV după Christos, ROMANIA),
a fost definitiv sfărâmată.»«Descindem dintr-unul din «neamurile cele mai numeroase din lume» şi praful s-a ales de el, NICI MĂCAR LIMBA NU I SE MAI CUNOAŞTE.Am făcut parte dintr-o ROMANIE DE TREI ORI MAI MARE DECÂT DACIA»«Istoria NEAMULUI ROMÂNESC n-a fost decat o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie.»-“Teroarea istoriei» şi destinul ROMÂNIEI — Mircea Eliade
(LIMBA ROMÂNĂ)»arată CARACTERELE ROMANICE, ba încă le arată în unele privinţe mai curate decat celelalte limbi ROMANICE. Limba POPORULUI ROMÂN prezintă în chipul cel mai netulburat
DEZVOLTAREA DE LA GRAIUL LATIN SPRE CEL ROMANIC.»(W. Meyer-Lübke, Rumänische und Romanisch)
*
«Ce stranie este tenacitatea cu care oamenii aceştia [AROMÂNII] aderă la limba şi obiceiurile rasei din care fac parte! Deşi s-au scurs multe secole de când aceşti oameni îndură sclavia numeroşilor tirani, totuşi sunt în stare să se întreţină cu un străin în temerara şi pitoreasca LIMBĂ A ROMEI ANTICE.»
(Edmund Spencer, Travels în European Turkey…)
*
“Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?»
(Stefan Ludwig Roth, 1848)
*
«Astfel astăzi moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii şi epiroţii se numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător nu «valahi» ci «ROMÂNI», iar limbii lor neaoşe îi spun «ROMÂNA».»
(Dimitrie Cantemir, Historia Moldo-Valahica)
*
“[ROMANII, ce] se întindeau aproape de marginea Constantinopolului până la Byza şi mai departe, în mulţime fără număr, neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri greu de umblat şi care SE OCUPAU CU PĂSTORITUL dar erau obişnuiţi ŞI CU LUPTELE»
(Georgios Pachymeres, Istorii compuse, even.-1285)
*
«Noi considerăm că ROMÂNII nu sunt numai cei mai numeroşi, ci ŞI CEI MAI VECHI LOCUITORI de azi ai Transilvaniei.
Imigrarea lor, din sudul Dunării în Transilvania, nu poate fi adeverită cu nici o dovadă istorică.»
(E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens)
*

“Împăratul Diocleţian iubea mult ţara Dalmaţiei; de aceea A ADUS DIN ROMA POPOR împreună cu familiile lor şi i-a aşezat în ţara Dalmaţiei: aceştia se numesc şi ROMANI, PENTRU CĂ AU VENIT DIN ROMA, şi poartă acest nume până în ziua de astăzi.»
(Constantin Porphyrogenetul, De administrando imperio)
*
«Timpul n-a avut puterea să ştirbească forţa, nici să slăbească speranţa DACO-ROMANILOR.Rămăsese aceeaşi rasă, rezistentă, răbdătoare, întrucât se considera nemuritoare: » ROMÂNUL NU PIERE », suna un dicton popular în toate regiunile ROMÂNIEI. Mai e şi-un altul, aproape la fel de răspândit:« Apa trece, pietrele rămân. »Apa era năvalirea barbară, ROMÂNII erau pietrele.»
(Abdolonyme Honoré Ubicini, Les origines de l’histoire ROUMAINE)

*
Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei».Soluţia «dacizatorilor» de Moscova?
Aţi ghicit…toxinKGB «A FĂCUT UITAT» şi «Pluguşorul»

Şi unde este cel mai popular şi azi «Pluguşorul»?În ESTUL ROMÂNIEI. Ca să vezi.Tocmai la…»dacii liberi»,geţi,costoboci,carpi,roxolani. Aceia «puri»genetic,»neocupaţi»,»neasimilaţi»,»nelatinizaţi»,»neromanizaţi».Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia «neatinşi» de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.
Pluguşorul românesc
Aho, aho copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi.
Şi cuvântul mi-ascultaţi.
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

S-A SCULAT MAI AN,
BĂDICA TRAIAN
Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
Cu şeaua de aur,
Cu nume de Graur,
Cu frâu de mătase,
Împletit în şase,
Cât viţa de groasă,
El în scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Să aleagă-un loc curat,
De arat şi semănat.
Şi-a pornit într-o joi,
Cu un plug cu doispreceze boi.
Boi boureni,
În coadă codălbeni,
În frunte ţintăţei,
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…
La lună, la săptămână,
Îşi umplu cu aur mâna.
Şi el vru să vadă,
De-i dete Dumnezeu roadă.
Era-n spic cât vrabia,
Era-n bob cât trestia.
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS
Şi din grajd alt cal a scos,
Un alt cal mai năzdrăvan,
CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,
Negru ca corbul,
Iute ca focul,
De nu-l prinde locul.
Cu potcoave de argint,
Ce dau sporul la fugit.
TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,
La Ţinchin a apucat
Şi oţel a cumpărat,
Ca să facă seceri mari,
Pentru secerători tari.
Şi-altele mai mititele,
Pentru fete ocheşele
Şi neveste tinerele.
De urat, am mai ura,
Dar mă tem că va-nsera,
Pe aici, pe la dumneavoastră,
Departe de casa noastră.
Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
Cu bucate mai gustoase,
Cu pâine caldă pufoasă,
Cu vinul de viţă-aleasă,
Cu Cotnar de Drăgăşani,
La anul şi la mulţi ani!

*
«Pluguşorul» este reiterarea unei binecuvântari de început
(Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae»),
Împărat (”Optimus Princeps») şi
Preot (”Pontifex Maximus»).
El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius») peste Dacia;
O face «In Saecula Saeculorum», cu Doisprezece Boi;
în numele lui «Iuppiter Optimus Maximus»,
într-o Joi.

*
Adevăruri de mai jos sunt prea TULBURĂTOARE pentru toxinKGB.
Soluţia ?Evident.LE-A FĂCUT « UITATE ».Şi pe acestea…Lista LEGIUNILOR şi COHORTELOR ROMANE din Dacia Leg I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria — au construit tronsonul drumului Napoca- Potaissa;

LEGIUNEA a-V-a MACEDONICA — Potaissa, Turda;
LEGIUNEA a-XIII-a GEMINA — Apulum, Alba Iulia;
Leg IV Flavia Felix — Sarmizegetusa Regia, Grădiştea Muncelului;
Leg VI Ferrata — participantă la războaie;
Leg I Adiutrix — Apulum, Alba Iulia;
Leg II Adiutrix;
Leg VII-a Claudia — Cuppae şi Viminacium şi ulterior la Romula;
Leg XI-a Claudia — Durostorum;
Leg Numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum civium Romanorum — Moigrad, com Mirsid, SJ;
Coh I Aelia Gaestorum milliaria — Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
Coh I Antiochesium;
Coh I Augusta — Buciumi, SJ;
Coh I F.M. Aurilia Brittonum Malvensis;
Coh I Batarorum milliaria — Romiţa, com.Românaşi, SJ;
Coh III Bessorum — Olteni, com Bodoc, CV;
Coh I Bracaraugustanorum — Bretcu, CV;
Coh I Britannica milliaria — Caseiu, CJ;
Coh II Britannica milliaria — Iliusa, BN;
Coh II Britanica — Romiţa, com.Românaşi, SJ;
Coh I Britannorum milliaria — Moigrad, com Mirsid, SJ;
Coh III Britannorum;
Coh III Campestris miliaria;
Coh I Cannanefactium — Tihau, com.Surduc, SJ;
Coh I Cretum;
Coh IV Cypria;
Coh II Flavia Bessorum — Olteni, com.Bodoc, CV;
Coh II Flavia Commagenorum — staţionează permanent la Micia;
Coh II Flavia Numidarum — Feldioara, com.Ucea, BV;
Coh III Gallorum — Hoghiz, BV;
Coh V Gallorum;
Coh Hispanorum — Bretcu, CV;
Coh I Hispanorum — Românaşi, SJ;
Coh I Hispanorum milliaria — Orheiu Bistritei, com.Cetate, BN;
Coh II Hispanorum — Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
Coh I Lingonum;
Coh V Lingonum — Moigrad, com.Mirsid, SJ;
Coh I Montanorum — Sebeş;
Coh II Nervia Brittonum — Buciumi, SJ;
Coh VI Nova Cumidavensium Alexandrina — Cumidava, Râşnov, BV;
Coh Prima Alpinorum — Călugareni, com.Fremitu, MS;
Coh VI Thracum — Românaşi, SJ;
Coh I Tyriorum;
Coh I Ubiorum — Sighişoara, Podmoale, MS;
Ala I Asturum — Hoghiz, BV;
Ala Brittonum — Gherla, CJ;
Ala I Claudia Gallorum Capitoniana;
Ala I Claudia nova miscellanea;
Ala I Dardanorum;
Ala I Hispanorum Campagonum;
Ala I Hispanorum pia fidelis Antoniniana;
Ala II Hispanorum et Aravacorum;
Ala I Numeri Illyricorum — Brîncoveneşti, MS;
Ala I Pannoniorum;
Ala II Pannoniorum — Gherla, CJ;
Ala Siliana — Gilău, CJ;
Ala Tungrorum Frontoniana — Iliuşa, BN;
*
Sigiliul lui Avram Iancu îi strică « dacizarea »Moscovei. Deci…trebuie « UITAT » şi el nu-i aşa ?»Şi pentru că BOZGORII ÎMPUŢIŢI(provocatori KGB care ne-au atacat şi la Chişinău) au îndrăznit să profaneze amintirea SFÂNTĂ a Crăişorului munţilor Apuseni,MARELE ROMÂN Avram Iancu …Să ne amintim că sigiliul lui Avram Iancu .era un brad verde încadrat de inscripţia
« SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE ».
De ce « GEMINE » ?Pentru că la APOULON-APULLUM(ALBA-Iulia)era cantonată LEGIUNEA ROMANĂ A-XIII-A GEMINA.
Ca să vezi.CRĂIŞORUL munţilor Abram Iancu ERA MÂNDRU de strămoşii lui ROMANI.
Chiar şi-i pusese şi pe propriul sigiliu.SPRE VEŞNICĂ ADUCERE AMINTE.
*
ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE
De Nicolae Tãutu
«Vremuri triste-ntunecate
Peste capu-mi au trecut
Cu mii hoarde furioase
Prea adesea m-am bătut.
Dar nici timpurile grele
Ce mi-au pus străin stăpân
N-au curmat zilele mele
Căci AM FOST şi SUNT ROMÂN.
Ş-oricât timp ROMÂN voi fi
Nu mă tem cã voi muri.
Când din Roma cea măreaţă
Peste plaiuri m-au adus
Traian ale cărui braţe
Neamuri multe au supus.
Cu a lui voce mi-a spus mie
Acest loc încântător
De-acum iată, ţi-l dau ţie
Ca să fii moştenitor
Şi-oricât timp ROMAN vei fi
Nu te teme că-i pieri.»
*
Călăii OCUPANŢI RUŞI au nevoie de O NOUĂ GENERAŢIE tânără de «STATALIŞTI» ,»MOLDOVENIŞTI» şi mai nou de « DACIŞTI ».Adică DE ROBI FĂRĂ IDENTITATE sau cu O NOUĂ şi FALSĂ identitate IMPUSĂ de la Moscova. Numai aşa OCUPANŢII RUŞI îţi pot ţine tancurile în continuare pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei,SFINŢIT CU SÂNGELE BUNEILOR şi în acelaşi timp să le mai fie pupate şi ciubotele anual de 9 Mai

Numai aşa BESTIILE CRIMINALE,CĂLĂII şi ASASINII OCUPANŢI RUŞI pot fi numiţi pe mai departe «ELIBERATORI».Pentru că «Un popor FĂRĂ CULTURĂ,este UN POPOR UŞOR DE MANIPULAT»
Immanuel KANT
„CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul».«1984 «-George Orwell„cine NU-ŞI CUNOAŞTE TRECUTUL NU poate înţelege prezentulşi NU va putea să vadă viitorul».
*
Mihai Eminescu:
“DA,DE LA ROMA VENIM,
scumpi şi iubiţi compatrioţi,
– din DACIA Traiană».
Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
Dar toxinKGB şi acoliţii lui din KGB nu au auzit şi nici nu vor să audă de citatul acesta…
RUSIA,ia-ţi «DACIZAREA» şi du-te-n…TURBINKĂ
VIDMĂ-KGB !

*
«De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,
şi chiar atunci când lumea
îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
în conştiinţa puterilor pe care le purta în
sine, privea mândru împrejurul său.
Sămânţa, din care a răsărit acest
popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
decât atunci când ROMÂNII vor uita de
nobleţea seminţiei lor. »
Mihai Eminescu

*
La 17 mai 1946, cu 14 zile înainte de a fi executat de către slugile de la Bucureşti ale Călăilor Ocupanţi RUŞI
mareşalul martir ION ANTONESCU a spus:
“Scump POPOR ROMÂN, sunt mândru că am făcut parte dintr-o naţie cu DUBLĂ ASCENDENŢĂ,ROMANĂ şi DACĂ, a cărei istorie a fost luminată deSTRĂLUCITOAREA FIGURĂ A LUI TRAIAN şi de JERTFA MARELUI DECEBAL !Am luptat în două războaie pentru gloria ta! Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toţi au luptat pentru dreptatea ta! …»

Nota redacției: Publicăm separat, ca pe un text de sine stătător comentariul extrem de doct și de bun simț care a însoțit prezentarea funeraliilor lui Dumitru Matcovschi. Autorul acestui text semnează Săndel. Îl invităm să își decline identitatea și, dacă crede de cuviință, să ne trimită texte concepute ad hoc, pentru a fi publicate și răspândite. Sunt bucuros să constat că domnia sa a găsit argumente mai pertinente decât ale mele pentru a respinge abuzurile și falsurile unor imberbi peste noapte declarați dacologi și reformatori ai Istoriei noastre. Interesantă perspectiva deschisă de SĂNDEL asupra implicării KGBului. Aș fi văzut un interes budapestan în încurajarea acestor rătăciți, dar cred că, din nou, de la Chișinău se văd mai bine problemele Neamului. Tot dl Săndel sugerează un interes conjugat al neprietenilor noștri de la Est-Nord-Vest!… După 1918 Budapesta cominternistă a colaborat mereu, inclusiv în decembrie 1989 și după, cu KGB! A ținut chiar să fie sluga model a Moscovei! Ca pe vremea pașalîcului de la Buda, de după 1527…
Așadar, cine sunteți, domnule Săndel? Căci nu sunteți un fitecine!