———- Forwarded message ———
From: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wed, May 13, 2020 at 9:52 AM
Subject: Re: Rugaminte
To: Alexandru Ungureanu

Distins Coleg,

Am avut cateva zile probleme de comunicare prin e-mail. De aceea V-am si dat referinta telefonic prin distinsa Dvs Doamna.

Cred ca este vorba de articolul Joseph Bryant’s answer to Are Romanians white? de la adresa https://www.quora.com/Are-Romanians-white/answer/Joseph-Bryant-35

Eu nu am apucat sa-l citesc decat „pe diagonala” dar am prins esentialul si anume ca „Românii au o mare diversitate genetică datorata nu atat afluxului de migranți relativ recent (din ultimii 2000 de ani) combinat cu localnici, ci mai ales o dovadă a existenței unui butuc genetic pe teritoriul României și în țările din jur (Balcani, Ungaria, Austria și o parte din Ucraina de Vest).”…”Concluzia este că România și țările din jur au aceeași structură a populației, genetic vorbind, așa cum au avut-o acum 4 – 6000 de ani. Migratorii au adus limbi, obiceiuri, au devenit clasa conducătoare și au avut influență, desigur. Dar marea masă a populației locale s-a păstrat la fel. … Aceeași genetică, aceiași oameni, chiar și cu limbi vorbite diferite.”

Iata, pe scurt, articolul „foarte tare” de care am vorbit mai sus:

Which of the theories accounting for the origins of the Romanian people is most likely to be correct? Does any objective evidence exist?

7 Answers
Joseph Bryant
Joseph Bryant, Factory Automation Specialist at VS Automation (1984-present)
Answered Apr 15
The problem is about the few centuries when not many documents exist. From 5th to 9th century, the territory of Romania was visited by numerous populations. Sarmatians, Huns, Goths, Gepids, Avars, Bulgars, Slavs, Magyars, Cumans, Pecenegs and probably many others.

They occupied the territory of Romania and surrounding countries, but they were mostly warrior people, not farmers or animal keepers. So, as some claim, why would they exterminate the local population, when they could use that population to work for them and feed them?

There are documents about the locals after Roman empire retreat (270’s AD) where travellers documented when they asked the locals they said they are Roman or Ruman/Rumin. That’s how they called themselves. Vlach, Valach, Wallachian, Olah are names given to them by foreigners, not how they called themselves.

Also, if you visit Romanian countryside in any region, you will see different colours and different types of folk clothing, but all have something in common, coming back from the ancient Daco-Getae people who were partially conquered (1/6th of the territory) by Romans. Listen to the folk songs, some are old of over 2500 years.

And lastly, if we have a look at the genetic markers of Romanian population today, we will see the typical ‘genetic hub’ situation, where most European genes are present in a very balanced proportion: I2 (proto-Europen 20,000 years old), E1b1b (Mediterranean, 10–15,000 years old), J2 (South Caucasian, 6400 years old), R1a (East European Slavic North Caucasian 6400 years old) and R1b (West European Celtic North Caucasian 6400 years old).

The territory of Romania and surrounding countries was called “Old Europe” for good reason. That is the place where Caucasians stopped for 1500 years or so in their travel (since 6400 years ago) towards occupying the rest of Europe (Kurgan migration).

Conclusion is that Romania and surrounding countries have the same population structure, genetically speaking, as they had 4–6000 years ago. Migrators brought languages, customs, became the ruling class and had influence, of course. But the large mass of local population kept the same. Such is that from Austria (actually even Bavaria in Southern Germany), Hungary, Slovakia and up to Serbia, Croatia, Bulgaria, Romania and Western part of Ukraine the Illirian-Daco-Getae tribes (over 150 in number) lived and still live today. Same genetics, same people, even with different spoken languages.

For details, have a look here: Joseph Bryant’s answer to Are Romanians white?

* * *

Traducere.

Problema este despre câteva secole în care nu există multe documente. În perioada secolelor 5 – 9, teritoriul României a fost vizitat de numeroase populații. Sarmati, huni, goți, gepizi, avari, bulgari, slavi, maghiari, cumani, pecenegi și probabil mulți alții.

Au ocupat teritoriul României și țările din jur, dar au fost în mare parte oameni războinici, nu fermieri sau crescători de animale. Așadar, după cum susțin unii, de ce ar extermina populația locală, când ar putea folosi acea populație pentru a lucra pentru ei și pentru a-i hrăni?

Există documente despre localnici după retragerea imperiului roman (anul 270 d.Hr.) în care călătorii s-au documentat când i-au întrebat pe localnici că au spus că sunt români / rumâni. Așa s-au numit ei înșiși. Vlach, Valach, Valah, Olah sunt nume date de străini, nu cum s-au numit ei înșiși.

De asemenea, dacă vizitați țara românească din orice regiune, veți vedea diferite culori și diferite tipuri de îmbrăcăminte populară, dar toate au ceva în comun, care revin din vechii oameni daco-geți care au fost parțial cuceriți (1/6 din teritoriu ) de Romani. Ascultați cântecele populare, unele sunt vechi de peste 2500 de ani.

Și, în sfârșit, dacă aruncăm o privire asupra markerilor genetici ai populației românești astăzi, vom vedea situația tipică „butuc genetic”, în care majoritatea genelor europene sunt prezente într-o proporție foarte echilibrată: I2 (proto-Europen 20.000 de ani), E1b1b (Mediteranean, 10-15.000 de ani), J2 (Caucazian de Sud, 6400 de ani), R1a (East European Slavic North Caucasian 6400 ani) și R1b (West European Celtic North Caucazian de 6400 ani).

Teritoriul României și țările din jur a fost numit „Vechea Europă” dintr-un motiv întemeiat. Acesta este locul în care caucazienii s-au oprit timp de 1500 de ani în călătoria lor (de acum 6400 de ani) spre ocuparea restului Europei (migrația Kurgan).

Concluzia este că România și țările din jur au aceeași structură a populației, genetic vorbind, așa cum au avut-o acum 4-6000 de ani. Migratorii au adus limbi, obiceiuri, au devenit clasa conducătoare și au avut influență, desigur. Dar marea masă a populației locale a păstrat la fel. Astfel, din Austria (chiar Bavaria, în sudul Germaniei), Ungaria, Slovacia și până în Serbia, Croația, Bulgaria, România și partea de vest a Ucrainei, triburile Illirian-Daco-Gete (peste 150 la număr) au trăit și trăiesc și astăzi. Aceeași genetică, aceiași oameni, chiar și cu limbi vorbite diferite.

Pentru detalii, aruncați o privire aici: răspunsul lui Joseph Bryant la Sunt români albi?

https://www.quora.com/Are-Romanians-white/answer/Joseph-Bryant-35