16.09.1437=Unio Trium Nationum (UTN) 1 = Maghiari+Sași+Secui + Românii=Națiune tolerată; 21.12.2020=UTN 2 = Orban + JohanniSS + Kelemen

Mesaje primite

mititelu marcel

Ataşamente12:14 (acum 31 de minute)

către mititelu
Motto1:”ROMÂNIA înseamnă ORTODOXIE, LIMBA ROMÂNĂ, TRADIȚII și OBICEIURI MILENARE”
Motto 2: „Printr-o politică românească bazată pe realităţi, fiecare va primi ceea ce i se cuvinemasele capabile de dezvoltare o mai bună supraveghere şi alimentare ca până acumgermanii vor primi conducerea în ceea ce priveşte interesele Reichului şi foloasele cuvenite pentru contribuţia şi responsabilitatea lor politico-militarăforţele vrednice de origine românească vor primi participarea la guvernare şi administrare, conducerea producţiei şi a comerţului. Misiunea militară germană din România trebuie să apere ordinea, astfel încât să nu mai fie posibile dezordinile. Reichul nu trebuie să lase să-i scape posibilităţile coloniale care se găsesc la uşa sa”.

 

(Raport al Misiunii Germane în România, din Arhivele Naționale ale României, Fond Microfilme SUA, rola 258, cadrul 1405523, „Strategie de acțiune a Reichului lui Hitler/Nazist în România”, 04.11.1940

ROMÂNIA, ca Stat Național Unitar, Suveran și Indivizibil, A DISPĂRUT în data de 21 Decembrie 2020!!!
I.16 Sept.1437=Unio Trium Nationum1=Maghiari+Sași+Secui, Românii majoritari=Națiune tolerată, până la 1 Dec.1918 (ataș.1)
 
UNIO TRIUM NATIONUM 1437

sursa: cersipamantromanesc   17.05.2020

 

 

16 septembrie 1437 – Fruntaşii unguri, secui şi saşi au încheiat la Căpâlna o înţelegere cunoscută sub numele de „Fraterna Unio” („Uniunea Frăţească”), rămasă în istorie sub numele de „Unio Trium Nationum”

 

Pe 16 septembrie s-au împlinit 581 de ani de când nobilii maghiari, fruntaşii secui şi saşi au încheiat la Căpâlna, în 1437, o înţelegere cunoscută sub numele de „Fraterna Unio”(„Uniunea Frăţească”), rămasă în istorie sub numele de „Unio Trium Nationum”(în latină „uniunea celor trei naţiuni”) .
„Înţelegerea frăţească” (fraternio unio) dintre stările privilegiate ale Transilvaniei s-a făcut în timpul răscoalei de la Bobâlna şi prevedea ca cele trei „naţiuni”privilegiate astfel definite, să se ajute reciproc împotriva ţăranilor răsculaţi sau a turcilor.
A fost data când românii majoritari au devenit LA EI ACASĂ „națiune tolerată”, fără drept de participare la viața socială sau politică a Principatului Transilvaniei.
La 2 februarie 1438 Adunarea Generală a nobilimii maghiare din Transilvania, întrunită la Turda a aprobat documentul ”Unio Trium Nationum” (Fraterna Unio).
În data de 6 februarie 1438, la Turda, Lorand Lepeș, vicevoievodul Transilvaniei, a recunoscut la rândul său Unio Trium Nationum.

Unio trium nationum, 1438
Noi, Lorand Lepes de Varaskazy, vicevoievodul Transilvaniei, prin scrisoarea de față facem cunoscut, că, pe când mai de mult, și anume la sărbătoarea Sfintei Cruci, eram adunați pe moșia numită Căpâlna, dimpreună cu baronii și cu nobilii, precum cu fruntașii sașilor și cele șapte scaune săsești și cu ai secuilor din pomenitele părți ale Transilvaniei, dezbătând, între altele, despre nimicirea și stârpirea răutății și răscoalei nelegiuiților țărani [de la Bobâlna], precum și despre apărarea acestor părți împotriva năvălirii preacruzilor turci, toți nobilii și sașii din pomenitele scaune au făcut între ei, în fața noastră și a baronilor, această unire și frăție, ca atunci când se va întâmpla ca pomeniții turci să încerce a năvăli și a intra în aceste părți în primejdie, atunci pomeniții nobili să fie datori și ținuți în puterea unirii și a frăției făcută între ei fără fățărnicie, a veni în grabă în ajutorul pomeniților sași, iar pomeniții sași să fie datori și ținuți să vină în grabă împotriva vrăjmașilor și dușmanilor nobililor și mai ales pentru a stârpi răutatea mai sus pomeniților țărani nelegiuiți.
La acest lucru, părțile s-au legat de bună voie cu jurământ înaintea noastră.
Iar pomeniții nobili și sași au întărit, în fața noastră, de curând, la Turda, în adunarea noastră obștească, anume la sărbătoarea Întâmpinării Domnului acum trecută, hotărârea și rânduiala lor de mai sus, precum și unirea frățească, prin mărturia acestei scrisori a noastre.
Dat în pomenita Turdă, la sărbătoarea fericitei fecioare Doroteia, în anul Domnului o mie patru sute treizeci și opt.”
Sintagma „unio trium nationum” a început să fie folosită în documente de pe la 1500, cu referire la starea juridică a naţiunilor transilvane instaurată prin „înţelegerea frăţească”.
Reînnoită de mai multe ori, înţelegerea a fost până în 1848, un instrument de asuprire socială, naţională şi religioasă a populaţiei româneşti majoritare în Transilvania.

II. 21 Dec.2020=Unio Trium Nationum 2= Maghiari+SAS+Secui, iar Românii majoritari=Națiune tolerată și vinovată
    21 Dec.2020=Semnarea Acordului de Guvernare PeNaL+USR/Plus+UDMR (ataș.2+ataș.3), pe principiul SUBSIDIARITĂȚII:
                PeNaL, preș. ORBAN Ludovic, EVREU Khazar, anti-Ortodox
                USR, preș. BORNO Dan, MAGHIAR, anti-Ortodox
                PLUS, preș. CSOLOS Julien, Maghiar-FRANCEZ, anti-Ortodox
                UDMR, preș. KELEMEN Hunor, SECUI, anti-Ortodox
GIRAȚI de FDGR, preș. JohanniSS Klaus, HITLERIST, Neo-NAZIST, HOȚ, TRĂDĂTOR și PORNO=Pentru O Românie NOrmală
 
Subsidiaritatea

wikipedia.org

În mod general, principiu subsidiarității poate fi definit ca principiu regulator, deci, dacă un individ inferior este capabil sa efectueze o sarcină bine, individul superior nu ar trebui să intervină, dar poate eventual sprijini acțiunile lui.

Principiul subsidiarității se caracterizează, în conformitate cu cei care o sprijină, prin implicații de natură pozitivă ori de tip negativDin punct de vedere pozitiv, de fapt, se afirmă că statul (și alte organe publice) ar trebui să ofere sprijin financiar, instituțional și legislativ a organelor sociale minore (biserică, familie, asociații). Implicațiile de natură negativă, însă, împinge statul să se auto-abțină de la actiuni in anumite sectoare, pentru a nu împiedica pe cel ce ar putea face un anumit lucru mai bine decit statul in sine (se presupune, de fapt, că libere adunari de oameni cunosc anumite realități periferice mai bune decit administratorii publici de cel mai înalt nivel). În acest fel s-ar favoriza lupta la ineficiența, risipa, welfarism și centralismul birocratic excesiv.     Subsidiaritatea se aplică în regimurile federale.
Creștin democrație

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Democraţia creştină s-a născut în Europa Occidentală la sfârşitul secolului al XIX-lea prin reintegrarea mişcărilor şi asociaţiilor catolice, precum şi a sindicatelor în viaţa politică, îndeosebi regionalăAcestea s-au putut revendica foarte curând de la o doctrină după apariţia enciclicei papale “De Rerum Novarum” „Despre lucrurile noi”, din 1891, a papei Leon al XVIII-lea considerat de unii autori fondatorul catolicismului social.

Partidele clericale sunt acele partide care se nasc în special în Italia şi în Franţa, ţări în

care revoluţiile naţionale sau liberale conduc la o secularizare puternică a statului, creând

o reacţie a clericilor care se văd astfel eliminaţi din viaţa politică şi socială pe care le

dominaseră în epoca anterioră. Aceste partide nu erau acceptate formal de Biserică chiar

dacă le furniza idei şi dimensiuni cu puternice accente reacţionar- conservatoare.

Mai mult, după greva papală din 1860, Biserica refuză orice contact cu statele considerate

masonice, adică cele care elimină Biserica de la acţiunea  politică, orientare democrat-creştină şi formarea pe baza acestor idei a unor partide politice de orientare creştină, unele dintre ele de primă importanţă ca Mişcarea Republicană Populară din Franţa sau Partidul Popular în Italia. Astfel, se poate spune că partidele democreştine sunt partide de tip popularadică se adresează şi sunt deschise oricărui locuitor al ţării respective, indiferent de grupul social, confesional sau etnic din care el face parte. Astfel, statul ar lăsa multiplelor organe ale corpului politic libera iniţiativă şi dirijarea tuturor activităţilor care se ridică prin natură de la ele. Acest tip perfecţionat este bazat pe principiul subsidiarităţiiadică pe acel principiu prin care statul acţionează numai dacă celelalte componente ale societăţii (familie, grup social, comunitate etc) nu reuşesc sau nu au interesul să se implice.

Apărută ca o reacție la atacurile împotriva bisericii și a catolicismuluicreștin-democrația reprezintă expresia politică a creștinismului catolic.

Democrația creștină este o ideologie politică, care urmărește să aplice principiile creștine în politica publică.