Un președinte după chipul și asemănarea Neamului nostru românesc! Căci oastea e creștină!

Ultimele desfășurări de forțe din „cursa pentru Cotroceni” deschid o perspectivă deosebit de sumbră pentru români: în noiembrie vom avea de ales între candidați de o calitate extrem de precară, unii de-a dreptul „pușcăriabili”, ca să-l citez pe un …președinte pușcăriabil, cu care ne-am pricopsit căci nu se putea altfel, având de ales la data respectivă, în 2004, tot așa, între doi candidați aflați cu pușcăria în spate, pe urmele lor. Unul dintre ei a scăpat de întemnițare devenind președintele Țării, dar celălalt a ajuns unde merita să se nască chiar! Căci nici măcar o condamnare la câți ani va fi să trăiască nu ar fi fost prea mult pentru câte ticăloșii a făcut!… Afirmație valabilă și pentru cel care l-a învins și a devenit președinte!…

Dacă sunt câțiva candidați mai „de Doamne, ajută!” aceștia sunt numai printre candidații independenți, adică printre cei fără nicio șansă. Candidații partidelor, cei creditați cu șansele cele mai mari, sunt suspectați de tot ce poate fi mai grav: „aflați în slujba unor interese și forțe politice străine, care nu aparțin statului român”!

Fără nicio bucurie constat că singura candidatură care ne mai poate salva de la rușine și dezastru este o candidatură din partea Bisericii Române! Și afirm cu toată responsabilitatea că oricine dintre persoanele aflate în Sinodul Bisericii ar putea fi un președinte al României mai bun decât oricare dintre candidații partidelor politice!

Un om al Bisericii pe scaunul de la Cotroceni ar fi un semn și un impuls general, național, de renaștere românească! Ar fi începutul regenerării clasei politice, al primenirii noastre ca societate, ca popor, ca neam!

Există precedentul european al Ciprului, care a supraviețuit unei grave crize de identitate cu ajutorul unui om al Bisericii, mitropolitul Makarios, ierarhul cu gradul cel mai înalt din Biserica Ortodoxă cipriotă! Avem și alte motive, cele mai multe ușor de descoperit de oricare dintre noi, pentru a ne imagina și pentru a ne dori în fruntea Țării un ierarh al Bisericii noastre… Desemnat de Sfîntul Sinod sau de Prea Fericitul nostru Patriarh.

Sunt zeci de ierarhi, episcopi și mitropoliți, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Daniel, inclusiv ierarhi ai altor culte, capabili oricare dintre ei să fie un președinte mai bun decât președintele aflat în funcție sau predecesorii acestuia. Un ierarh bisericesc aflat în funcția de șef al statului român va fi într-o postură inedită, neașteptată, dar și foarte potrivită, rodnică, de bun augur: ca subordonat pe linie bisericească față de Patriarh și Sinod, va fi să acționeze sub controlul și îndrumarea, sub ascultarea Prea Fericitului Patriarh, a Sfîntului Sinod! E de neimaginat o ruptură între ierahul român devenit președinte al României și obștea bisericească în frunte cu prea fericitul Părinte Patriarh. Adică o ruptură de Neam, de interesele eterne ale Țării…

Este exclus ca un astfel de președinte să repete greșelile, necuvințele și ticăloșiile precedenților președinți!

Prevederile constituționale privitoare la obligațiile Președintelui României s-au dovedit vorbe goale! Președinții pe care i-am avut din 1990 încoace au demonstrat că nu le pasă nici de interesele Neamului, și nici de prevederile constituționale. E imposibil de imaginat un ierarh bisericesc care să se dovedească a fi la fel de discreționar și de nepăsător la suferințele românilor ca actualul președinte, ca actualul Parlament și Guvern, și ca cei care i-au precedat.

Dintre toate instituțiile cheie ale statului – Președinte, Parlament, Guvern, ni se oferă acum ocazia de a da Preșidenției conținutul visat și dorit de toți românii voitori de bine pentru Neam și Țară! Va fi să fie numai începutul regenerării totale, a tuturor instituțiilor și structurilor sociale și politice.

Am avut trei președinți care s-au ținut fiecare la distanță de Biserică, de ortodoxie, de Dumnezeu! Prin votul nostru din noiembrie vom demonstra că altceva am așteptat de la clasa politică și că ne-am decis să reformăm această clasă după chipul și asemănarea Neamului nostru românesc!

Firește, ne punem întrebarea, întrebarea cheie pentru unii: Cum va privi Europa instalarea la Cotroceni a unui vrednic ierarh ortodox?

Sunt mai multe Europe! Cea mai adevărată și mai importantă, mai autentică, este Europa creștină, aflată de ani buni în postura de țintă neputincioasă a unei agresiuni perfide și neîntrerupte! Vom avea susținerea deplină a Europei creștine, a Europei națiunilor! A patrioților din toate țările Uniunii Europene! Această Europă creștină va înregistra cu cea mai mare satisfacție, cu cele mai frumoase nădejdi, ca pe un model de urmat, alegerea unui ierarh bisericesc în fruntea structurilor politice din România!

Biserica Ortodoxă Română a ieșit curată și întărită din epoca de dictatură a ateismului de stat agresiv. Biserica Ortodoxă Română s-a dovedit mai puternică decât ideologia urii! Fără să ne fălim în deșert, dar fiind mai presus de orice realiști, obiectivi, sinceri, lăsăm deoparte orice modestie, căci ar fi falsă, și afirmăm și dovedim oricând că Biserica Ortodoxă Română a ieșit întărită din „experimentul comunist”! A ieșit biruitoare precum Arhanghelul Mihail! A avut „inteligența șarpelui și curăția porumbelului” evanghelic, cum n-a mai avut-o nicio altă Biserică Ortodoxă aflată în confruntarea dramatică cu „imperiul răului”! Nu i se poate afla nicio cedare de la imperativele evanghelice, cristice! Singură, fără niciun sprijin din afară, cum au avut celelalte culte religioase din România, ci întemeindu-se numai în Dumnezeu și în credința poporenilor săi, în vrednicia preoților și a călugărilor, Biserica Ortodoxă Română este potrivită să dea acum acest semnal pentru întreaga creștinătate! Căci alegerea unui ierarh bisericesc în funcția de Președinte al României va avea un buchet bogat de semnificații înălțătoare, printre care și aceea că se produce astfel un moment de răscruce la scară europeană, planetară!

Orice român binevoitor, care va lua cunoștință de această propunere cu dragoste de Neam și credință în Iisus, va putea să adauge alte argumente, alte comentarii în sprijinul propunerii noastre.

Doamne, ajută!

ION COJA

Buurești, 25 august 2014