1
Totul despre Transnistria
Transnistria în sens geografic este delimitată de malul de 800 km al Nistrului, de malul
de 600 km al Bugului şi litoralul de 150 km al Mării Negre (1).
Prin români transnistrieni înţelegem însă pe toţi cei de dincolo de Nistru,cuprinzând
Podolia şi mergând până la Nipru ba chiar Don, în Crimeea, Caucaz şi Siberia.
Începuturile întinderii marginii estice a românităţii la est de Nistru se regăsesc în
simbioza dintre tyrageţi (geţii de la Tyras sau Nistru), deci între supuşii lui Burebista,
care la gurile Bugului stăpânea Olbia şi românii ale căror urme se găsesc la tot pasul.
Din vremuri foarte vechi a început între români şi ruteni sau ucrainieni un vădit proces
de interpenetraţie etnografică şi demografică continuat în decursul veacurilor prin
colonizări şi emigrări ale acestor două rase. Stăpânirea cnejilor bolohoveni se afla pe
cursul râului Sluci şi pe Bugul superior care sunt şi cei care îi vor preceda pe cazaci (2).
Istoricul ucrainian V. B. Antonovici scria în 1885 că nici dreapta nici stânga Nistrului „nu
a aparţinut nici principilor halicieni nici altor principi ruşi” (3). Lupta corp la corp cu
triburile slave şi turaniene nu va împiedica realizarea statului moldovean în sec. XIV,
2
principatul de la Baia alăturîndu-se altor aşezări româneşti mai vechi, unele răspândite
până în Polonia şi Volhinia (4). Între voievozii bolohovenilor mai cunoscuţi sunt
Alexandru din Belţi şi Gleb al lui Ieremia (5). Încă la debutul mileniului al II-lea, această
românitate era destul de puternică, surse scandinave din veacul XI semnalând prezenţa
„blakumenilor” dincolo de Nistru, iar o cronică veche rusească menţionează pe aceiaşi
„volohove” în zonă (6).
În Crimeea ne întâmpină la 1287 un Crăciun, la 1280 o „unguroaică Mărioara” de la
Caffa, iar în sec. XV „ungurii” Radu, Stanciu, Stoica în aceeaşi colonie (7), elementul
românesc cunoscând iată din excesul său de vitalitate şi fenomenul de diasporă.
La 25 mai 1455 orăşenii din Cetatea Albă nemulţumiţi de acţiunile piratereşti ale
genovezilor din castelul Lerici de la gurile Niprului pun stăpânire pe această fortificaţie şi
îi trimit captivi domnitorului Petru Aron pe conducătorii cetăţii (87).
Podolia epocii lui Ştefan cel Mare este socotită de N. Iorga ca aparţinând „de fapt
nimănui”, deşi succesiv ţinuse nominal de cnejii tătari, Marele Cnezat al Lituaniei şi
Polonia. Pe nesimţite s-a născut o Moldovă „nouă” dincolo de Nistru cu sate din ce în ce
mai numeroase. Cetatea Lerici este ocupată de Moldova între 1455-1475.
Cazacii români
Ştefan Bathory într-o scrisoare către înalta Poartă arată că întinderile dintre Bug şi Nipru
erau populate cu o adunătură de oameni compusă din poloni litvani, moscali şi români.
Cazacii sunt strânşi dintre moscali şi români (8). Prin denumirea de cazac, tătarii
înţelegeau vagabond. Hatmanul lor Dumitru Vişnovieţchi se cobora dintr-o soră a lui
Petru Rareş. A pretins şi scaunul Moldovei (9). După Ioan Vodă cel Cumplit, cazacii vor
năvăli în Moldova de mai multe ori aducând cu ei „Domnişori” – fii adevăraţi sau
închipuiţi de dincolo de Nistru ai domnilor de odinioară ai Moldovei.
Ioan Nicoară Potcoavă a fost primul hatman ales de întreaga Sece Zaporojeană. El va
reuşi să ocupe pentru scurt timp tronul Moldovei şi acelaşi noroc şi-l vor încerca şi alţi
români din fruntea cazacilor: Alexandru şi Constantin Potcoavă (10), Petre Lungu, Petre
Cazacu. Rangul suprem de hatman al cazacilor îl vor mai deţine dintre românii
transnistrieni Ion Grigore Lobodă, Tihon Baibuza, Samoilă Chişcă, Ion Sârcu, Opară,
Trofim Voloşanin (Românul), Ion Şărpilă, Timotei Sgură, Dumitru Hunu şi eroul legendar
al cazacilor în lupta pentru independenţa Ucrainei, Dănilă Apostol. Pe tot parcursul sec.
XVI – XVIII, înalte ranguri printre cazaci le-au avut polcovnicii Toader Lobădă, (în
Pereiaslav), Martin Puşcariu (în Poltava), Burlă (în Gdansk), Pavel Apostol (în Mirgorod),
Eremie Gânju şi Dimitrie Băncescu (în Uman), Dumitraşcu Raicea (în Pereiaslav)
comandantul Varlam Buhăţel, Grigore Gămălie (în Lubensc), Grigore Cristofor, Ion Ursu
(în Raşcov), Petru Apostol (în Lubensc). Alţi mari comandanţi de unităţi căzăceşti dintre
„dacii transnistrieni” sunt: Ţopa, Scapă, Ţăranul, Moldovan, Munteanu, Procopie,
Desălagă, Drăgan, Gologan, Polubotoc, Cociubei, Turculeţ, Chigheci, Grigoraş, Bogdan,
Radul, Focşa, Basarab, Grigorcea, Borcea, etc. Mulţi din ei vor fi semnatari ai
3
documentelor de unire a Ucrainei cu Rusia de la 18 ianuarie 1654 (11), iar alţii precum
generalul Ciorbă şi coloneii Mândra, Ghinea şi Brânca vor intra în servicul Rusiei (12).
Domnii Moldovei au stăpânit Transnistria
După ce în 1574, Ion Vodă Armeanul pomenea de „ţara noastră a Moldovei de dincolo
de Nistru”, după ce în 1602 boierii (13) vorbesc de neamurile lor de peste Nistru, Ghe.
Duca devine la 1681 „Despot al Moldovei şi Ucrainei” (14) împlinind pe lângă rolul de
domnitor al Moldovei şi rostul de hatman (15) şi administrator al Ucrainei, unde în
vremea aceasta se vor scrie şi acte redactate în româneşte (16). Dacă până acum doar
hotarul etnic depăşise Nistrul, Duca va duce şi hotarul politic în zona transnistreană
având în stăpânire toate teritoriile dintre Carpaţi şi Nipru. După el au mai deţinut
conducerea Ucrainei, Ştefan Movilă, Dimitrie Cantacuzino şi Ene Drăghici, iar cu mari
funcţii au fost şi Simeon Paliş şi Sandu Colţea (17).
Consecinţă a stăpânirii lui Duca Vodă (care a ridicat curţi domneşti la Ţicanova pe Nistru
şi Nimirov pe Bug) Moldova continuă până la 1765 să administreze şi malul stâng al
Nistrului (18).
Importantele centre ale Transnistriei erau Movilăul, Dubăsari, Silibria, Iampol, Jaruga,
Raşcov, Vasilcău. În noua oblastie formată de ruşi la Oceakov (la a cărei construcţie
Petru Şchiopu participase cu 15.000 salahori şi 3.000 care) au primit în sec. XVIII
pământuri boierii: Cantacuzino, Rosetti, Catargiu, Badiul, Sturza, Manuil, Macaresu,
Cucu, Boian, Iliescu, Sabău, Cănănău, Crăciun, Pascal, Hagilă, Săcară, Nicoriţă,
Ghenadie, Dodon, Zurucilă etc. Cetatea a fost cerută de Mihai Viteazul la 1600 şi apărea
încă de pe atunci, ca fiind unul din oraşele Moldovei). Într-un recensământ din 1793,
între Nistru şi Bug din 67 de sate, 49 erau exclusiv romăneşti (19).
Biserica transnistreană subordonată din vechime bisericii române
Ţinutul gravita şi bisericeşte spre Moldova, astfel la 1657 mitropolitul Sucevei
hirotoniseşte pe Lazăr Branovici ca episcop la Cernigov (20). Într-un act dat la Thighina
în 1769 se face următoarea precizare privind subordonarea bisericească: „mitropolitul
Proilavei (Brăilei), al Tamarovei (Reniului), al Hotinului, al tuturor marginilor Dunării şi al
Nistrului şi al întregii Ucraine a hanului” (21). În câteva rânduri ţinutul dintre Nistru şi
Bug a intrat sub jurisdicţia episcopiei Huşilor. După 1792 (dată la care ruşii ating
Nistrul) Transnistria va aparţine bisericeşte de Ecaterinoslav în fruntea căreia însă era
românul Gavril Bănulescu-Bodoni, care după anexarea Basarabiei va reuni sub aceeaşi
mitropolie Chişinăul, Hotinul şi Oceacovul „fiindcă în ţinutul Oceacovului precum şi în
Basarabia locuiesc moldoveni, vlahi, greci, bulgari şi colonişti de diferite neamuri, iar
ruşi sunt foarte puţini”. Din 1837 se va înfiinţa eparhia Chersonului şi Tauridei cu
reşedinţa la Odessa (22). Pe malul stâng al Nistrului şi pe alocuri şi în stepa Chersonului
până la Bug, erau aşezări în care fiinţau cam 100 de biserici moldoveneşti, iar tot sudul
Rusiei până aproape de Kiev era în stadiul de colonizare abia cu două decenii înainte de
4
răpirea Basarabiei (23).
În 1717 domnul Moldovei, Mihai Racoviţă, atestă printr-un act o dăruire de moşie făcută
peste Nistru lui Apostol Leca (24).
Capitala unei ţări poartă numele unui român transnistrean
Ruşii vor ajunge în 1772 la Bug, în 1792 la Nistru şi în 1812 la Prut. La fiecare din
aceste etape Rusia avea şansa să obţină clauze privind dreptul supuşilor creştini rămaşi
sub suzeranitate turcească să se mute între graniţele ei pentru a-i coloniza. Ţarii doreau
ca sudul Ucrainei să nu rămână nepopulat. Astfel la 1739 Constantin şi Dumitraşcu
Cantemir (urmaşi ai celui ce la 1711 au trecut Nistrul cu 4.000 moldoveni) conduceau
voluntarii moldoveni în luptele cu turcii şi încheiau la 5 septembrie o convenţie cu Rusia
obţinând recunoaşterea independenţei ţării (25). La retragerea ruşilor aceştia au luat cu
ei pentru colonizări peste 100.000 de suflete.
Ecaterina a II-a ne-ar fi mutat pe toţi la est de Nistru
La 1769-1774 la curtea Ecaterinei a II-a se făceau proiecte de „transplantare a
populaţiei amânduror Principatelor”, iar la 1792 se raporta că au fost aşezaţi între Nistru
şi Bug „două treimi din locuitorii Moldovei” fiind vorba ca acestei „Moldove Noi” să i se
dea autonomie şi domn pe A. I. Mavrocordat (26). Acordând scutiri de serviciu militar şi
dări, acoperind cheltuielile de călătorie, asigurând autonomie, biserică românească,
magistraţi români, şcoală de limbă populară, tipărire de cărţi în limba română şi chiar
pecete cu capul de zimbru, Ecaterina a II-a atrăgând deja români din principate şi
Transilvania reuşeşte la 1783 să aşeze chiar dincolo de Bug 2.000 de familii cu 15
biserici româneşti (27). Se făceau colonizări chiar şi în jurul Kievului, dar şi în sudul
Rusiei, aducându-se câte 25-40 de familii pentru o aşezare. Ciobanii din Ardeal s-au
aşezat în Crimeea, la Marea de Azov până în Caucaz sau în Donbas. Salariaţi din direcţia
oficiului de studii sub conducerea lui A. Golopenţia în cercetările etnografice şi folclorice
efectuate dincolo de Bug între 1942-1944 găsesc în oraşul Melitopol de la Marea de
Azov, unicul restaurant din localitate cu numele de Bucureşti. Bătrânii spuneau că
fiecare familie primise 50 ha, două perechi de boi, scutiri pe 50 de ani, şi că sosiseră din
sudul Basarabiei (28).
Cu gust pentru numele antice, Ecaterina a II-a va construi puternice fortăreţe pe malul
stâng al Nistrului: Tiraspol în faţa Tighinei şi Ovidiopol în faţa Cetăţii Albe (29). Marea
majoritate a transnistrienilor fiind români, aceeaşi Erhani, Soltani, Buşilă, Codreanu,
Munteanu, Braşoveanu, Ardeleanu, Eşanu vor fi mâna de lucru la ridicarea Odessei, dar
şi printre fruntaşii locali. Bănulescu e cel care sfinţeşte temelia oraşului Odessa şi
contribuie la planul de organizare al oraşului, iar Manole e menţionat ca arhitect pe
lângă guvernator. Pe firmele Odessei apăreau ciobotarul Ştirbei, croitorul Sturza,
restaurantul Catargi, iar suburbia „Moldovanca” populată cu români va deveni un oraş
5
întreg cu peste 40.000 de locuitori (30).
Românii pun bazele culturii ruse
În 1796 la Dubăsari ori Movilău s-a tipărit primul volum de versuri în limba română
(versuri originale şi traduceri de I.Cantacuzino) (31). În 1799 rusul Pavel Sumarcov
notează că în Ovidiopol, Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Mălăieşti majoritatea locuitorilor
sunt moldoveni (32).
Cultura românească a influenţat şi cultura ucrainienilor şi ruşilor prin românii ce şi-au
găsit rosturi în Rusia. Petru Movilă a devenit mitropolit al Kievului şi întemeietorul
Academiei ruseşti. Călugărul român Paul Berândă este întemeietorul lexicografiei
ruseşti. Milescu Spătaru pe lângă activitatea diplomatică şi ştiinţifică a fost învăţătorul
lui Petru cel Mare. Dimitrie Cantemir a depus o rodnică activitate ştiinţifică fiind şi
consilier intim al împăratului. Herăscu (Hirăstov) a fost literat şi întâi curator al
universităţii din Moscova (33). Dosoftei va ajunge episcop al Azovului, Antonie (trecut
peste Nistru împreună cu cei peste 100.000 moldoveni la 1739) a devenit mitropolit de
Cernigov şi Bielgorod. Mihail Strilbiţchi din Moldova îşi va muta tipografia la Dubăsari
apoi la Movilău. Ioan Silviu Nistor în „Istoria românilor din Transnistria” mai aminteşte
de un român Turcu ca autor al codului penal rusesc, de Mihail Voloşaninov ca
organizator al Ministerului de externe rus şi Grigore Voloşeninov (Românul) de
asemenea diplomat al Rusiei (34). Literatura rusă recunoaşte că poezia rusească
modernă începe cu Antioh Cantemir. Prin Dimitrie Cantemir, prin Spătaru Milescu (care
în China la popasuri dă comandă cazacilor să îi cânte „Dunăre,Dunăre”), prin Leon
Donici şi alţii capătă nişte mari oameni de cultură (35).
În 1737 se năştea în Rusia, Nic Bantânş Camenschi urmaş de boier moldovean ce va
deveni membru de onoare al Academiei ruse şi universităţii (36). Mihai Frunză geniu
militar al Armatei Roşii, mort în 1925 la 40 de ani, este cel al cărui nume l-a purtat
capitala R.S.S.Kirghiză (Frunze) şi Academia militară a URSS. Acesta se născuse în
Turkestan, urmare a unor colonizări ale basarabenilor şi transnistrienilor în 1878 în
regiune (37). În 1854 se stingea la Odessa Al. Sturza, filozof al religiilor. N.Donici a
întemeiat în 1908 la Dubăsarii Vechi, Observatorul de astronomie fizică (38). Guvernul
rus refuză oferta lui Mihail Stroescu (fratele filantropului V. Stroescu) de a finanţa
deschiderea unei catedre de limba română la Universitatea din Odessa.
Academicianul sovietic L. S. Berg, afirma: „Moldovenii ce locuiesc în Moldova, Basarabia
şi până în guberniile învecinate, Podolia, Herson, iar într-un număr mai mic în gubernia
Ecaterinoslav sunt români”, iar Take Ionescu privitor la Rusia „este duşmanul nostru
natural” (39).
6
Toponimia confirmă românitatea Transnistriei
Iată în continuare o serie de nume ale localităţilor de dincolo de Nistru: Singuri,
Voloşovca, Cioban, Beseni, Voloşschie, Caracinţi-Valahi, Cotiujani, Uşiţa, Voloşcovţa,
Bârliadca (lângă izvoarele Bugului); Glodoasa, Troianca, Mamaica, Adăbaşi, Alexandria,
Perepeliţino, Şantuia, Malai (pe lângă Kirovograd); Buric, Fundescleevca, Vărsaţi,
Curecni (între Cigirin şi Novomirgorod); Băbanca, Burta, Tecucica (lângă
Novoarhanghelsk); Răzmeriţa, Şelari, Moldovca, Moldovscaia, Odaia, Moldovanca (lângă
Olviopol); Arcaşi, Cantacuzinca, Moldovca Braşoveanovca, Pădureţ, Urâta, Şerbani,
Arnautovca (lângă Voznerensk); Baraboi, Grădiniţa, Dobrojeni, Grosulovo, Moldovanca
(lângă Odessa); Coşuri, Guşa, Şura-Bondureni, Buda, Soroca, Chişleac, Bursuci,
Odaeva, Şura (lângă Gaisân) etc.
Th. Burada înfăţişează din gubernia Cherson în 1893 următoarele sate moldoveneşti:
Iasca, Grădiniţa, Sevărtaica, Belcauca (spre Ovideopol), Mălăieşti, Floarea, Tei, Coşarca,
Buturul, Perperiţa, Goiana, Siclia, Corotna, Cioburceni, Speia, Caragaciu, Taşlâc,
Doroţcaia, Voznisevsca (pe Bug), Moldovca şi Cantacuzinovca. Acelaşi aromân Burada în
1906 găseşte în Podolia satele româneşti: Lescovăţ, Ruda, Ivaneţ, Rogozna, Studeniţa,
Uşiţa, Lipciani, Serebia, Buşa, Coşniţa, Gruşca, Ocniţa, Camenca, Lăpuşna, Sărăţei,
Râbniţa, Botuşani, Pietrosul, Slobozia, Domniţa, Balta, Moşneagul, Senina, Bursucul
(40).
Tot atunci potrivit cifrelor oficiale existau în Cherson şi Podolia 532.416, în Ecaterinoslav
11.813, iar în Taurida (Crimeea) 4.015 români. Aprecierile asupra cifrelor reale merg
până la 1.200.000. Încă de la mijlocul secolului XIV se găseau în Transnistria peste 400
de sate curat româneşti (41).
Alexis Nour (care a identificat în Transnistria o localitate „Nouroaia”) numeşte ca ultime
sate ale zonei compact româneşti spre răsărit Glodoşi – cam la aceeaşi paralelă cu
Cernăuţiul şi Şerbani -la o paralelă cu Iaşul însă la 200-250 km de la Nistru (42). Acesta
a găsit în Kiev un liceu care purta numele celui care îl întreţinea prin donaţii uriaşe
„Pavel Gălăgan”. La fel de vestiţi erau cei din familiile Funduclea (numele îl purta şi o
stradă în Kiev), Cordunean, Frunzetti, Macarescu, Bontaş, Gredescu etc. (43).
Dintre numele de ape din Transnistria amintim Tiligul, Ingul, Inguleţul, Baraboi,
Volosica, Balacliica, Berezan, Cuciurean, Tigheci, Putred, Soroca, Ocniţa, Dârla, Udici,
Sahaidac (veche denumire pentru desagă), Moldovca, Buşa, Tătrani, Humor, Merla,
Uşiţa etc. (44).
În 1918 Transnistria cânta „Deşteaptă-te române”
Între 1909 şi 1913 ieromanahul Inochentie a condus în Transnistria, la Balta o „mişcare”
pentru reintroducerea limbii române în biserică. Zeci de mii de moldoveni veneau în
pelerinaj la Balta unde li se vorbea şi li se împărţeau gazete în limba lor. Apărat de
7
ţărani (60 vor cădea ucişi), Inochentie este ridicat de cazaci şi închis. Autorităţile vor
permite însă folosirea limbii române în biserici (45).
Pe vremea când ni se oferea Odessa
În 1914 Austria promitea României „toată Basarabia cu Odessa” promisiune ce o va
reînnoi (46).
Prezenţa voluntarilor ardeleni şi bucovineni în Ucraina a avut un rol benefic în
redeşteptarea conştiinţei naţionale la românii din Imperiul Ţarist. Ofiţerii români vor
desfăşura o vie activitate culturală atrăgând de partea lor studenţii din Kiev. La Odessa
se aflau 40.000 de ostaşi şi ofiţeri români din armata rusă, care vor avea şi ei o
puternică înrâurire asupra studenţilor din Odessa şi împreună vor organiza un congres
la 23 martie 1917. În 18 aprilie la Odessa a avut loc o manifestare a soldaţilor români la
care au luat parte 12.000 de ostaşi şi studenţi basarabeni şi transnistrieni. La 9 aprilie
ziarul „Cuvânt moldovenesc” publicase programul P.N.M. care cuprindea printre altele şi
drepturi naţionale pentru românii de dincolo de Nistru, iar în 14 aprilie se înfiinţase
„Asociaţia învăţătorilor moldoveni din Basarabia şi de dincolo de Nistru” (47). Congresul
învăţătorilor români din Rusia, ţinut la Odessa, a cerut pentru transnistrieni serviciu
divin, şcoli, inspectorat şcolar, episcopie la Dubăsari, seminar la Odessa, toate în limba
română.
„Pe noi cui ne lăsaţi?…”
În şedinţa Radei ucrainene deputatul Ion Dumitraşcu (transnistrean) va protesta
împotriva pretenţiilor Ucrainei asupra Basarabiei (48). Acelaşi împreună cu Ion Precul şi
Valeriu Cicate vor conduce „Deşteptarea – societate naţională a românilor din Ucraina”
înfiinţată la Kiev la 26 noiembrie 1917”.
Congresul ostăşesc moldovenesc de la începutul lui noiembrie 1917 din Chişinău a avut
pe ordinea de zi la punctul 8 „Moldovenii de peste Nistru” şi a hotărât ca în Sfatul Ţării,
românii de peste Nistru să deţină 10 mandate (49). S-a mai cerut Ucrainei să
recunoască românilor de peste Nistru, din Caucaz, din Siberia aceleaşi drepturi pe care
Basarabia le recunoaşte minorităţilor etnice. Chişinăul mai cerea administraţiilor
transnistriene să notifice numărul copiilor români de vârstă şcolară (50). La acest
congres ţăranul transnistrean Toma Jalbă a întrebat „şi cu noi care trăim pe celălalt mal
al Nistrului, cum rămâne fraţilor, pe noi cui ne lăsaţi?” (51)
La 17 decembrie s-a organizat un congres al românilor transnistrieni la Tiraspol
precedat fiind de adunări pregătitoare la Tiraspol în 16 noiembrie şi Grigoriopol în 21
noiembrie hotărându-se ca fiecare sat să trimită doi delegaţi. Ţinut sub semnul
tricolorului, congresul a votat pentru crearea de şcoli naţionale cu predare în limba
română şi alfabet latin, introducerea limbii române în biserici, justiţia în limba
băştinaşilor, medici români la sate, moldovenii să facă armată în oastea naţională şi
alegerea a opt reprezentanţi în Rada ucraineană. S-a mai hotărât tipărirea de gazete,
8
împărţirea moşiilor la ţărani şi să se facă tot posibilul ca Transnistria să fie alipită
Basarabiei. Şi cum nu ştiau dacă Basarabia va lupta pentru această alipire,
sublocotenentul transnistrean Bulat atenţiona „dacă vom lăsa Ucraina să taie o ramură
azi, alta mâine, din copacul nostru va rămâne buturuga” (52). Trimisul Radei ucrainene
a urat în încheiere „Slavă Moldovei slobode”.
Comitetul Naţional Român ales a deschis 52 şcoli româneşti, Rada ucraineană a aprobat
manualele româneşti tipărite la Chişinău cu litere latine, Consiliul Zemstvei din Tiraspol
a început să introducă şi în administratie şi în justiţie cunoscători ai limbii române.
Timotei Pleşca şi Toma Jalbă au organizat batalionul românesc, ostaşii primind
echipament, armament, cazarmă. Cadrele didactice nu au fost silite să urmeze cercurile
de vară în limba ucraineană, ci 30 dintre ele au urmat cursuri la Chişinău. În satul Lunca
s-a jucat chiar „Piatra din casă” de V. Alecsandri. Până ce teroarea bolşevică va
pătrunde peste tot, pe alocuri, în şcoli şi în 1919 se mai cânta „Deşteaptă-te române”.
În 9 ianuarie 1918 Ion Precul, moldovean din stânga Nistrului în calitate de deputat în
Rada ucraineană ia cuvântul şi cere drepturi egale pentru compatrioţii lui (53). Se
preconiza un congres general al românilor din Ucraina în iunie 1918, dar abia în
decembrie 1919 la o Adunare naţională au cerut organizarea lor într-un stat naţional. La
21 martie 1919, în urmărirea bandelor bolşevice, românii trec Nistrul şi ocupă pentru
scurt timp Tiraspolul şi Razdelnaia.
La Conferinţa de pace de la Paris, România nu a reclamat Transnistria şi rămân de
domeniul istoriei motivele pentru care dezrobirea fraţilor transnistrieni nu s-a înfăptuit
atunci, fiind siliţi să înfrunte încă o epocă de suferinţe, după spusele lui Dominte
Timonu (născut în Măhala lângă Dubăsari, membru mai apoi al Fondului Literar al
Uniunii Scriitorilor din România) perioada a fost „mai grea şi mai cumplită” (54). Într-o
cuvântare ţinută la Varşovia în noiembrie 1920, Take Ionescu spunea că „600.000 de
români trăiesc dincolo de frontiera estică” (55). În aprilie 1920 încep mari revolte
ţărăneşti, răsculaţii conduşi de Tutunică ocupă Balta, răscoala întinzându-se în raioanele
Codâma şi Ananev (raion despre care „Marea enciclopedie rusă” spunea că „moldovenii
sunt locuitorii autohtoni ai raionului”). În 1922 sub conducerea lui Chirsula revolta a
reizbucnit. După înăbuşirea în sânge a acestora s-au făcut deportări în masă (56).
RASSM-un stat românesc între Rusia şi România Mare.
Opoziţie ucraineană la crearea RASSM
După declaraţia din 3 august 1923 a Guvernului Sovietic privind nationalităţile şi libera
folosire a limbii materne şi ca urmare a tendinţelor hotărâte de ucrainizare, la 3
septembrie se întrunesc la Balta delegaţii satelor româneşti. Ucrainienii au făcut opoziţie
la organizarea unei republici autonome (57).
Şi totuşi în 12 octombrie 1924 se crează Republica Autonomă Socialistă Sovietică
9
Moldovenească (58) în cadrul Ucrainei, capitala fiind Balta, iar din 1928 Tiraspolul cu
graniţa vestică fixată declarativ pe Prut. La Bârzula în aprilie 1925 Congresul PanMoldovenesc a fixat graniţele şi Constituţia recunoscută de ucrainieni la 10 mai.
Cu o suprafaţă, la 1934, de 8.434 km2 şi o populaţie de 615.500 locuitori din care 80%
români, noua republică cuprindea raioanele: Balta, Bârzula, Camenca, Crut, Dubăsari,
Grigoriopol, Ananiev, Ocna Roşie, Râbniţa, Slobozia, Tiraspol. A fost creată pentru a
aţâţa pe nemulţumiţii din Basarabia. Vintilă Brătianu considera cu luciditate că „crearea
unui stat român între Rusia şi noi” va permite dezvoltarea în URSS „a unei vieţi
naţionale româneşti” (59).
Tiraspolul în alfabet latin
Moştenirea lăsată de ţarism era înfiorătoare: populaţia agramată, şcoli de limbă
maternă lipsă, conştiinţa naţională stinsă, oamenii în mare parte neştiind de unde se
trag şi cine sunt, limba la condiţia de limbă păsărească (60). Demn de menţionat că în
RASSM i s-a spus limbii pe nume, după cum reiese din paginile săptămânalului „Plugarul
roşu” din 21 august 1924 (ce apărea din 1 iulie): „s-a hotărât ca în şcoale, case şi în
aşezăminte de cultură românească să se întrebuinţeze limba românească” (61).
Au funcţionat 145 şcoli româneşti gimnaziale, 18 şcoli româneşti de rang liceal, institut
agronomic, unul pedagogic şi politehnică, cu o populaţie şcolară românească totală de
24.200 din care 800 studenţi. Din 1933 se introduce alfabetul latin. Apar publicaţii cum
ar fi: „Plugarul roşu”, „Moldova Socialistă”, „Comsomolistul Moldovei”, „Moldova
literară”, „Octombrie”, „Scânteia leninistă”. Mai existau staţie radio la Tiraspol, Corul de
Stat „Doina”, teatrul de stat şi secţie română la Şcoala teatrală din Odessa, institut de
cercetări ştiinţifice şi tânăra republică avea un Congres General al Sovietelor, parlament
local, guvern şi chiar un preşedinte de republică (62).
Revenirea la „limba moldovenească” s-a făcut cu puşca
În 1937 însă, intelectualitatea din RASSM a fost acuzată că a făcut jocul duşmanului de
clasă (63) şi a fost exterminată în mod barbar. Începând cu întregul guvern al republicii
şi terminând cu inimoşii scriitori transnistrieni între care: Nicolae Smochină, Toader
Mălai, Nicolae Ţurcanu, Simion Dumitrescu, Petre Chioru, Mihai Andreescu, Mitrea
Marcu, Alexandru Caftanachi, Iacob Doibani, Ion Corcin, Dumitru Bătrâncea, Nistor
Cabac. Atrocităţile staliniste au mers până acolo încât în satul lui Toma Jalbă (Butorraionul Grigoriopol) au fost împuşcaţi 167 bărbaţi din cei 168 (64).
Datorită colectivizărilor forţate şi închiderii bisericilor (încheiată în 1938) a avut loc un
adevărat exod peste Nistru atât de intens încât a fost nevoie de un lagăr pentru
refugiaţii transnistrieni, iar numărul intelectualilor originari de dincolo de Nistru ajunsese
10
atât de mare încât la Chişinău, Cluj şi Iaşi, apar reviste ale acestora: „Tribuna românilor
transnistrieni” (65) condusă de Şt. Bulat, „Transnistria” redactată de Ilia Zaftur,
respectiv „Moldova Nouă” redactată de N. Smochină. Grănicerii ruşi trăgeau fără milă în
cei pe care îi descopereau trecând Nistrul. Astfel de evenimente erau obişnuite, însă la
23 februarie 1932 a fost un adevărat masacru fiind ucişi 40 de bărbaţi, femei şi copii,
fiind un subiect de discuţie în parlament şi în presa internă şi internaţională (66).
Înainte de 28 iunie 1940 şi în zilele următoare se vorbea despre reunirea
noilor teritorii dintre Prut şi Nistru cu RASSM.
Agenţia RATAU transmitea din Balta despre mitingul consacrat susţinerii „întrunirii
poporului basarabean cu poporul RASSM.” Ecouri ale intenţiei CC al PC din URSS din 11
iunie 1940 se regăsesc în paginile Moldovei Socialiste din 13 iulie 1940: „cu mare
bucurie am aflat noi că Sovietul Comisarilor Poporului din CC al PC Unional au susţinut
rugămintea organizatorilor Moldovei şi au intrat cu propunere în Sovietul Suprem al
URSS de a întruni locuitorimea Basarabiei cu locuitorimea RASSM şi organiza Republica
Confederativă SSM”.
Kremlinul comandase culegerea de date în vederea luării hotărârii privind structura
administrativ teritorială a RSSM. Un asemenea raport datat la 15 iulie 1940 şi semnat A.
Scerbacov care ţinând cont de considerente etnice, istorice, economice, propune pe
lângă cedarea dintre judeţele basarabene doar a Hotinului (care împreună cu Cernăuţiul
să aparţină Ucrainei), iar din RASSM să cedeze Ucrainei doar raioanele Balta şi
Pesceansc. Viitoarea Moldovă urma să aibe 5 regiuni: Bălţi, Chişinău, Bender, Akkerman
şi Tiraspol cu raioanele Ananiev, Valea Hoţului, Grigoriopol, Dubăsari, Camenca,
Codâma, Cotovsc, Ocna Roşie, Râbniţa, Slobozia, Tiraspol şi Cerneansc). Regiunea
Tiraspol ar fi avut 518.385 locuitori (67).
Conducerea fostei RASSM propune şi ea cedarea către Ucraina pe lângă Bucovina de
Nord doar a Hotinului, Ceţătii Albe şi Chiliei, iar de la est de Nistru să fie cedate doar
raioanele Codâma, Balta şi Pesciana (68).
Sfâşierea Transnistriei
Kievul însă prin preşedintele Sovietului Suprem al Ucrainei, M. Greciuha cerea la 22 iulie
1940 ca Ucrainei să-i revină pe lângă Bucovina de Nord, Hotin, Akkermann, Chilia şi a
Ismailului, Bolgradului şi a opt din raioanele RASSM (Codâma, Balta, Pesciana, Ananiev,
Valea Hoţului, Ocna Roşie, Cerneansc, Kotovsk) (69). Deşi în urma analizării
propunerilor Ucrainei şi RASSM, A. Gorkin, secretar al prezidiului Sovietului Suprem
propunea lui G. Malenkov secretar al CC al PCUS să se adopte varianta RASSM (70), în
2 august 1940 Sovietul Suprem a adoptat legea formării RSSM în varianta propusă de
Ucraina (71).
11
La 10 mai 1941 se respingeau demersurile cetăţenilor din următoarele localităţi
transnistriene de a trece din componenţa Ucrainei în componenţa Moldovei: Timcov
(raionul Codâma) Stanislavca (raionul Kotovsc), Culmea Veche ( raionul Kotovsc),
Grebenichi şi Slaveano-Serbca ( raionul Grosu) şi dau curs doar cererilor satelor
Doroţcaia Nouă şi Sadovo (raionul Ocna Rosie) (72).
Iată câteva din numele localităţilor din fosta RASSM care treceau la Ucraina: Lunga,
Hârtop, Visterniceni, Borş, Dabija, Carleşti, Şerpa, Culmea Veche şi Nouă (raionul
Bârzu); Valea Hoţului, Tocila, Grecu, Perişori, Handrabura, Şalpani (raionul Nani); Păsat,
Holmu, Pârlita, Păsăţel, Mironi, Bănzari, Bursuci, Moşneanca, Raculova, Herbina (raionul
Balta), Budăi, Buza, Strâmba, Broşteni, Slobozia, Buchet, Timcău, Ploţi, Şerbi (raionul
Crutâi); Ocna Roşie, Clăveni, Tiscolung, Tiscol, Odaie, Ideia, Coşari, Dihori, Mironi,
Slobozia, Dubău, Ţâbuleanca, Sahaidac, Topala, Ciorna, Perlicani, Basarabia, Bahta,
Mălăieşti, Ilie, Brânza, Untilovca, Găvănosu (raionul Ocna Roşie). Multe din numele
românesti vor fi schimbate: Bârzu în Kotovsk, Mărculeni în Dimovka, Voloşca în
Pisariovka, Întunecata în Svetloe, Nani în Ananiev, Vrabie în Vradievka, Valea Hoţului în
Dolinskoie, Mălai în Karataevka, Urâta în Elenovka etc. (73)
Numele moldovenilor au fost ucrainizate, şi ele: Sandu, Rusu, Buzatu, Cherdevară au
devenit peste noapte: Sandulenko, Rusulenko, Buzatenko. Kerdevarenko (74).
Transnistria – a XI-a poruncă a decalogului românesc
Sub administraţie românească
Între 19 august 1941 şi 29 ianuarie 1944, România a avut sub administraţie temporară
„Transnistria” ce se întindea între Nistru şi Bug până la limanul Niprului, iar în nord până
la apa Niomjâi şi a Rovului. Teritoriul în suprafaţă de 44.000 km2 şi o populaţie de 1,2
millioane locuitori a fost împărţit în 13 judeţe: Ananiev, Balta, Berzovca, Dubăsari,
Golta, Jugastru, Movilău, Oceacov, Odessa, Ovidiopol, Râbniţa, Tiraspol, Tulcin. În
vederea deschiderii şcolilor în 1941, primarii urmau să consulte imediat obştile locale
spre a stabili limba de predare a învăţământului (rusă sau moldovenească) după
alegerea obştei (75).
Păstrând vechea împărţire în 64 de raioane, din cei 1.623 funcţionari, doar 398
proveneau din România. Din cele peste 1.000 de biserici desfiinţate de comunişti, în
1943 nu erau încă reparate doar 76. Alături de 219 preoţi localnici mai slujeau 250
preoţi din ţară. S-au organizat cursuri pentru 800 cadre didactice, româneşti din
Transnistria, apar publicaţii ca: „Transnistria”, „Glasul Nistrului”, „Bugul”, „Gazeta
Odessei”, „Ţara Bugului”, „Molva”. La Tiraspol s-a înfiinţat Liceul românesc „Duca
Vodă”, iar cinematografe în Tiraspol, Ananiev şi Odessa. Reprezentaţii cinematografice
au avut loc în toate satele Transnistriei (76). În satul Hârjău au fost repatriaţi români
din Kuban (504 familii de dincolo de Bug au fost repatriate între Prut şi Bug la începutul
acţiunii) (77). Din relatările bulibaşei Coca din Sinteşti – Ilfov, pe malul Bugului era
amenajat un fel de lagăr unde au fost adunaţi 2.600 ţigani (78).
12
În 1944 odată cu înaintarea frontului, cea mai mare parte a Transnistriei a fost
încorporată în RSS Ucraineană, iar raioanele Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol,
Tiraspol, Slobozia în componenţa RSS Moldoveneşti, situaţie existentă şi în prezent.
O Românie extrem-orientală
În 1966 R. Udler precizează că 240 localităţi cercetate în cadrul Atlasului Lingvistic
Moldav se aflau în Ucraina (Transcarpatia, Cernăuţi, Odessa, Nicolaev, Kirovograd,
Dniepropetrovsk, Zaporojie, Doneţk, Lugansk), în RSSA Abhazia, în Khirghizia. Mai erau
materiale necartografiate şi pentru Omsk şi Primorsk. V. Buescu aduce date noi privind
diaspora românească de peste Ural. În regiunea Orenburg şi Turgai există sate pur
moldoveneşti. În satul Berdianski locuiesc basarabeni care mai întâi fuseseră colonizaţi
în Simferopol. În satul Abiarski a întâlnit familii cu numele Şeptechiţă. În regiunea
Samarkand există un sat exclusiv moldovenesc, iar în satul Orheievka din Semipalatinsk
trăiau coloni din Orhei. Sate româneşti sunt în jurul Omskului şi Akmolinskului şi în
regiunea Tansk. În jurul oraşului Irkutsk există români, unul din sate fiind Ceremskov.
Lângă Vladivostok pe fluviul Usuri există sate ca:Teiul, Zâmbreni, Bogatârca, Kişinovka,
Bălcineşti, Dunai, Basarabia Nouă, Logăneşti cuprinzând la 1968, 30.000 moldoveni. Pe
Amur, lângă Habarovsk, există sate ca: Inul, Aur, Dunărea. În Manciuria erau înainte de
război 20.000 de români. S-au semnalat pescari români din Primorsk care au cerut azil
în Japonia (79).
Între multele valuri de deportări, emigrări, colonizări ale românilor spre est, un rol
important l-a avut şi strămutarea în Siberia şi Kazastan între 1906-1914 a 60.000
basarabeni şi crearea unei adevărate Românii extrem-orientale (80).
Câţi aţi muri pentru tricolor? Ea a făcut-o!
În Ucraina, la recensământul din 1989, existau la est de Nistru români în regiunea
Odessa care cuprinde însă şi sudul Basarabiei (149.534), Nikolaev (16.673), Kirovograd
(10.694) şi alte regiuni (73.128) (81). Exista în 1992 la Odessa o Societate Culturală
Românească „Luceafărul” care edita şi un săptămânal cu acelaşi nume condus de Vadim
Bacinschi. Maria Margarit din Ananiev spunea de acest săptămânal că este un „alin
pentru durerea ce mă încearcă” şi că „ne dor schimbările cărora au fost supuse cândva
denumirile satelor noastre” şi vorbeşte de „existenţa de veacuri a noastră pe aceste
locuri” (82).
Interesele ruseşti în zonă a căror expresie este conflictul început în 1992 şi tendinţele
centrifuge continuate până în prezent împiedică accesul la viaţa naţională măcar pentru
românii transnistrieni din raioanele Moldovei. Dacă la început 26.000 elevi din
Transnistria au cerut grafie latină, în urma presiunilor rusofonilor au rezistat doar şcolile
nr. 20 din Tiraspol (despre care T. Tabunşcic vicepreşedinte al Societăţii „Transnistria”
(83) anunţă că a crescut de la 30 la 700 de elevi); nr.4, 17, 18, 19, din Bender
13
(Tighina) şi nr. 12 din Râbniţa (84). În întreaga Transnistrie moldovenii deţin 40% din
populaţie (ruşii şi ucrainenii deţin doar 22, respectiv 28%); în Tiraspol unde în 1940
aveau 65% mai deţineau în 1989 abia 12% (86).
În Cocieri (satul transnistrian care i-a dat pe prozatorul şi regizorul Ioviţă Vlad şi
academicianul I. Capiton Lupol) învăţătoarea Maria Gherasim Isaicul în timpul
conflictului pleca şi se întorcea de la şcoală purtând cu ea, tricolorul. Într-o noapte au
ucis-o şi au aruncat-o în fântână (85). Ferice de copiii ce au avut-o în frunte. Vai nouă
ce le permitem unor analişti români (nu doar lui Smirnov şi armatei a XIV-a) să afirme
categoric că nu avem interese în Transnistria şi că aceasta nu aparţinuse nicicând
României.
Cu gândul la aceşti bravi români transnistrieni va fi zis probabil C. Coposu că
„integritatea noastră teritorială până la frontierele estice ale neamului este o obligaţie
sfântă, ca a XI-a poruncă a decalogului românesc”.
Autorităţile autoproclamatei Republici Moldovene Transnistriene de azi controlează pe
lângă raioanele de la est de Nistru şi oraşul Tighina care este în Basarabia. În 1992,
după ce armata Moldovei a intrat în Tiraspol, a primit ordin de la Snegur să se retragă.
Ostaşii au plâns de necaz. Chişinăul este îndreptăţit conform dreptului internaţional să
restabilească ordinea constituţională în zonă însă a avut şi are nişte ezitări cel puţin
suspecte.
Sper, stimate cititorule, că te-ai convins că avem oarece interese şi dincolo de Nistru, cu
toate că probabil eşti tipul de român care se revoltă că americanii nu ştiu de spaţiul
nostru mioritic, dar care permite cu seninătate să fie ţinut în beznă de o şcoală ce nu i-a
dat nici cele mai elementare date despre fraţii săi din Transnistria, Transcarpatia,
Pocuţia, Bucovina de Nord, Basarabia de Nord, Herţa, Basarabia de Sud, Cadrilater,
Timocul sârbesc şi bulgăresc, Banatul de Vest, Ungaria de est, despre fraţii săi aromâni,
meglenoromâni şi istroromâni. Americanii sunt nişte nesuferiţi superficiali. Ca bun
român, continuă să cauţi soluţii de a mai face români verzi din încă câţiva unguri şi nu
îţi pune problema celor 12 milioane de români din afara României ce nu au acces la
limba maternă. Nu îţi fă inimă rea, ci treci mai bine la pagina sportivă.
Viorel Dolha
NOTE
1. A. Nour, Basarabia nr.1/1992 pag. 82.
2. G. Brătianu, „Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti”, Bucureşti 1980,
pag. 170.
3. A. Boldur, Teritoriul Moldovei faţă de principatele…, „Patrimoniu” nr.4 1991, pag. 14.
4. S. Mehedinţi, Fruntaria României spre răsărit, „Neamul Românesc”, Chişinău nr.
1/1991, pag. 6.
5. I.S. Nistor, „Istoria românilor din Transnistria”, Bucureşti 1995, pag. 13.
14
6. E. Lozovan, Românii orientali de la Nistru la Vladivostok, „Neamul Românesc, pag.
31, nr. 1/1991.
7. Ghe. Brătianu, op.cit. , pag. 170.
8. I. Nistor, „Basarabia” nr.10/1990, pag. 159.
9. N. Iorga, „Istoria românilor pentru poporul românesc”, Chişinău 1992, pag. 103
10. A. Boldur, „Istoria Basarabiei”, Bucureşti 1992, pag. 177.
11. D. Pocitarencu, Cetatea Thighina, „Patrimoniu” nr.2/1991, pag. 22, Chişinău.
12. I. S. Nistor op. cit., pag. 16.
13. E. Şt. Holban, Figuri basarabene, „Basarabia” nr.3/1992, pag. 89.
14. A. Crihan, Basarabia nr. 10/1991, pag. 69.
15. XXX „Istoria României în date”, Chişinău 1992, pag. 138.
16. N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti 1981, pag. 276.
17. I. S. Nistor, op. cit. , pag. 19.
18. N. Iorga, Românii de peste Nistru, „Basarabia”, nr. 11/1992, pag. 87.
19. E. Lozovan, Românii orientali…, „Neamul Românesc”, nr.1/1991, pag. 32.
20. I.S. Nistor, op. cit., pag. 23.
21. E. Şt. Holban, Figuri basarabene, „Basarabia”, nr.1/1992.
22. I. S. Nistor, op. cit., pag 26.
23. Şt. Ciobanu, Cultura românească în Basarabia, Chişinău 1992, pag. 23.
24. E. Şt. Holban, Prin veacurile învolburate…, „Basarabia”, nr.1/1992.
25. M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei, Bucureşti 1993, pag. 35.
26. N. Iorga, Românii de peste Nistru, „Basarabia”, nr.11/1992, pag. 89.
27. I. S. Nistor, op. cit, pag. 27.
28. A. Raţiu, Avertismentul, „Neamul Românesc”, nr. 1/1991, pag. 29.
29. D. A. Lăzărescu, „Imaginea României prin călători”, Bucureşti 1986, vol. II, pag.
102.
30. A. Nour, op. cit., pag. 82.
31. XXX Istoria României în date, pag. 156.
32. N. Iorga, „Istoria românilor prin călători”, Bucureşti 1981, pag. 445.
33. Şt. Ciobanu, op. cit., pag. 250.
34. I. S. Nistor, op. cit., pag. 32.
35. Al. Matcovski, „Basarabia”, nr.5/1990, pag. 143.
36. Ibidem, nr.11/1991, pag. 157.
37. I. S. Nistor, op. cit. pag. 109.
38. Şt. Holban, Prin veacurile învolburate…în „Basarabia”nr.5/1992
39. F. Bichir, „Baricada”,nr.178,pag.6
40. N. Iorga, Românii de peste Nistru, în „Basarabia” nr.11/1992,pag 92
41. I. S. Nistor, op. cit., pag. 35
42. A. Nour, în „Basarabia” nr. 1/1991, pag. 82
43. Ibidem, pag. 85
44. I. S. Nistor, op. cit., pag. 35
45. Ibidem, pag. 39
46. A. Boldur, op. cit.., pag. 512
47. E. Şt. Holban, Figuri basarabene, în Basarabia, nr.3/1992, pag. 89
15
48. Ibidem, pag. 91
49. C. Botoran, M. Retegan, 1918 – Făurirea României Mari, Buc. 1993, pag. 48
50. I. S. Nistor, op. cit., pag. 49
51. A. Chiriac, Mic dicţionar al membrilor Sfatului Ţării, Patrimoniu nr.4/1991, pag. 77
52. Şt. Bulat, Şedinţele Sfatului Ţării, Patrimoniu, nr.2/1991,pag. 140
53. E. Şt. Holban, Figuri basarabene, Basarabia nr.12/1991, pag. 97
54. D. Timonu, în Basarabia nr. 12/1992, pag. 198
55. XXX 1918, vol.VI, Buc. 1986, pag. 466
56. I. S. Nistor, op. cit., pag. 60
57. Ibidem, pag .61
58. M. Bruhis, Rusia, România, Basarabia, Chişinău,1992, pag. 343
59. I. S. Nistor, op. cit., pag. 68
60. L. Lari, Labirintul basarabean, în Îndemn la înălţare în istorie, Chişinău 1990, pag.
185
61. V. Mândricanu, în Nistru nr.2/1990, pag. 69
62. I. S. Nistor, op. cit., pag. 65
63. L. Lari, op. cit., pag. 185
64. N. Dabija, în Literatura şi Arta, Chişinău nr.22/1996
65. I. Datcu, Basarabia nr.11-12, an1993, pag. 191
66. E. Şt. Holban, Figuri basarabene, Basarabia 1/1992
67. A. Văratec, Dezintegrarea Basarabiei la 1940, Revista Istorică nr.1-2/1992, pag. 154
68 XXX Pactul Molotov-Ribbentrop, pag. 82, Chişinău 1992
69. XXX Ibidem, pag. 90
70. XXX Ibidem, pag. 83
71. XXX Ibidem, pag. 93
72. XXX Ibidem, pag. 110
73. N. Dabija, Literatura şi Arta, Chişinău 1996
74. Ibidem
75. O. Verenca, Realităţi economice în guvernământul Transnistriei, Revista Istorică,
nr.1-2/1992, pag. 137
76. I. S. Nistor, op. cit., pag. 97
77. Ibidem, pag. 95
78. R. Toma, Nordul poetic, Flacăra, aprilie 1997, pag. 6
79. E. Lozovan, op. cit., pag. 32
80. N. Negru, Îndemn la înălţare în istorie, Chişinău 1990, pag. 165
81. V. Trebici, Ucraina şi minoritatea etnică românească, România Liberă 29.03.1997
82. M. Mărgărit, „Luceafărul” – Odessa, nr. 19/1992
83.*** Românul nr. 28/1997
84*** Moldova Suverană nr. 119/1994
85. E. Nirca, Basarabia nr.10/1992, pag. 205
86. N. Dabija, Literatura şi Arta, 22/1996
87.*** Istoria României în date, pag. 9