CD
831 aprobate

denitsoc@gmail.com
75.57.36.95
TESTAMENTUL POLITIC AL LUI NICOLAE IORGA

“Nu voim a fi un stat modern oarecare, de o precocitate şi îndrăzneală care să uimească lumea.
Având conştiinţă de ceea ce suntem, simţindu-ne români mai mult decât coborâtori ai romanilor şi chiar decât cetăţeni ai României, voim, în cea mai strânsă legătură cu tot ceea ce a fost sănătos în trecut să clădim cu mijloace româneşti civilizaţia românească pentru toţi românii.
Singura chestiune care trebuie imediat resolvată, prin braţele unite ale noastre e dreptul Românimii de a se impune ca stăpână în orice colţ al pământului pe care l-a locuit, l-a fructificat prin munca ei şi l-a adăpat cu sudorile şi sângele ei şi al străbunilor.

A venit timpul să facem aici la noi politica noastră naţională, să întrebuinţăm în viaţa noastră naţională numai elementele naţionale, să îndepărtăm pe străinul nefolositor, iar cu atât mai mult pe străinul pierzător, pe străinul ucigător şi pervertitor al neamului nostru.”

Sursa:

TESTAMENTUL POLITIC AL LUI NICOLAE IORGA BUCUREŞTI – 2006
Editura Cartea Universitară Str. Hiramului, nr.11, sector 2,
Bucureşti Tel./fax: 021-320 63 90 e-mail: cartea.universitara@pcnet.ro,
http://www.carteauniversitara.ro
Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.