Buta Dumitru
335 aprobate
Dumitrubuta189@yahoo.com
79.115.35.41

STATUL NU E ŢARA, STATUL E INSTRUMENTUL DUŞMANULUI ÎN CONTRA ŢĂRII. Un dialog înspăimântător:Anul este 2017, dialog purtat între un anume “domn” şi generalul SRI Florian Coldea, la acel moment acesta fiind de mult timp adjunct la Directorului SRI:“Un domn”: “Băi Florine, de ce faci tu chestia asta cu oamenii de afaceri români?” [se referă la atacurile instrumentate de SRI direct, prin ANAF şi prin Justiţie împotriva firmelor deţinute de români cu scopul distrugerii acestora şi al eliminării de pe piaţă]. Florian Coldea: “Noi suntem în spa iul euroatlantic, partenerii no tri strategici doresc ca noi să ț șfim predictibili iar pentru a fi predictibili trebuie să facem preven ie împotriva na ionalismului, a ț țpatriotismului românesc. Preven ia trebuie făcută gândindu-ne cine ar putea să sprijine, să țsponsorizeze vreo mi care patriotică românească de ie ire din situa ia actuală, cine altcineva ș ș țdecât oamenii de afaceri români întrucât niciodată minoritarii nu vor fi un pericol pentru noi, minoritarii nu vor sus ine niciodată pe români. De aceea ne-am prăvălit asupra oamenilor de țafaceri de etnie română.”Constatăm că de la înălţimea celui mai avizat organ de stat, cel care trebuie să vegheze la integritatea Statului Român, se afirmă faptul că patriotismul, dragostea de ară sunt un pericol țpentru cei ce se autodefinesc “NOI” iar ace tia sunt cei ce constituie entitatea care este în șparteneriat strategic cu euro atlantiştii iar acesta este chiar Statul Roman. Nici o persoană sau grupare privată nu a semnat vreun tratat strategic cu euro atlantiştii, acesta a fost exclusiv şi evident chiar Statul Român. Deci pentru a menţine Statul Roman aşa cum este acum, MĂSURA PREVENTIVĂ ESTE DISTRUGEREA OPERAŢIUNILOR ECONOMICE DEŢINUTE DE ETNICI ROMÂNI. Din tot ceea ce constatăm în ultimii 35 de ani, această concluzie este inevitabilă i dialogul redat mai șsus vine în confirmarea politicii antiromâneşti desfăşurate de întregul aparat operaţional, de informaţii şi de coerci ie a Statului Român. țAsta nu este o noutate. TO I PATRIOŢII CARE AU AC IONAT ÎN FAVOAREA Ț ȚPOPORULUI ROMÂN ÎN ULTIMII 310 ANI AU FOST ASASINAŢI. Dacă vrem să schimbăm situaţia prezentă, vă sunt prezentate câteva indicii puternice în textul de mai sus. Dar trebuie să con tientizăm că nu este nici o ansa să putem schimba ceva prin ș șmijloacele oferite de actualul stat român, acesta permite doar metode care menţin şi consolidează înrobirea poporului român la comanda deciden ilor străini.țConcluzia este evidentă: STATUL ROMÂN ÎN PREZENT este o entitate complet distinctă şi opusă faţă de ARĂ fiind chiar instrumentul cel mai puternic al du manului de moarte al Ț șPoporului Român. Prin el, întreg poporul i resursele strămo e ti sunt angrenate spre ș ș șautodistrugerea poporului, o sinucidere colectivă printr-o extraordinar de abilă în elare, de șneîn eles de către oamenii normali. Acest fenomen este generalizat în cazul tuturor popoarelor țLumii, nu doar la noi. Dar Lumea se luminează gradual peste tot.
ŢARA include Poporul Român şi patrimoniile sale spiritual, biologic şi material. Ţara şi Poporul Român au fost date de Dumnezeu cu multe mii de ani în urmă.STATUL ROMÂN este o fic iune juridică cu reguli impuse prin violen ă care a fost înfiinţat prinț ț în elăciune în 1859 de Mafia Interna ională condusă atunci şi în prezent de elementele de vârf ș țale talmudicilor cu scopul de a distruge Poporul Român şi a prelua patrimoniul material al Poporului Român.Ca să aflăm în slujba cărei etnii este subordonat Statul Român, să căutăm referin ele etnice care țse găsesc în legislaţia Statului Român i găsim:șÎn Legea nr. 51 din 1991 privind siguranţa naţională a României scrie la Art. 3. “Constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României următoarele: h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor… antisemite…”Prin OG 31/2002 antisemitismul este pedepsit cu închisoareaLegea 217/2015 antisemitismul este pedepsit cu închisoareaLegea Wexler în 2019 care amplifică pedepsele pentru „antisemitism”În 2021 apare legea împotriva „anti igănismelor”.țExista prevederi de condamnare penală pentru negarea holocaustului împotriva evreilor.Mai constatăm că nu exista nici o lege care să condamne antiromânismului sau genocidul comis asupra romanilor de către evrei de i există uria e dovezi materiale că sute de mii de români au ș șfost ucişi în epurări etnice şi acte de cruzime nejustificate.Cunoaştem ca toate încercările de introducere în legisla ie a unor prevederi de condamnare a țantiromânismului au fost respinse de Parlamentele României în ultimii ani.Constatăm că singurele referinţe etnice în legislaţie sunt evreii şi iganii i că legislaţia Statului ț șRomân este discriminatorie acordând preferinţa exclusiv minoritarilor evrei şi igani, fapt interzisț de însăşi Constituţia statului, care în actualul Stat Român în prezent nu are absolut nici o putere. Nimeni din stat nu o respectă dar pe noi ne obliga să o respectăm. Dar lucurile sunt în flux dinamic i „nimic nu este bătut în cuie”.

Un articol de Adrian Grigoriu mai 2024 Doamne, ajută!