Tabela 1
POPULATIA DUPA ETNIE LA RECENSAMINTELE DIN PERIOADA 1930-2011 – JUDETE
Ne atrage atenţia la cele trei recensăminte efectuate după 1990(1992,2002,2011), un mic detaliu de la capătul tabelului, detaliu care devine semnificativ doar din 2011. şi anume coloana „Informaţie nedisponibilă” aflată la dreapta coloanei „Altă etnie”. Nu comentăm , doar prezentăm statistica, rebotezînd această coloană, pentru uşurinţa în exprimare, în Indispuşi(este cea mai neutră catalogare care ne-a venit în cap).

În 1992 la o POPULAŢIE STABILĂ TOTALĂ 1992 22.810.035 din care:
Români 20.408.542
Maghiari 1.624.959
Romi 401.087
Avem doar 766 de subiecţi Indispuşi
În 2002 la o POPULAŢIE STABILĂ TOTALĂ 2002 21.680.974 din care:
Români 19.399.597
Maghiari 1.431.807
Romi 535.140
Numărul de subiecţi Indispuşi creşte uşor la 1.941.
Populaţia stabilă scade cu 1.129.061 din 1992 pînă în 2002.
În 2011 la o POPULAŢIE STABILĂ TOTALĂ 2011 20.121.641(să reţinem acest număr) defalcarea este:
Români 16.792.868
Maghiari 1.227.623
Romi 621.573
Numărul de subiecţi Indispuşi devine 1.236.810. Hopa! Dar ce-i asta?
Populaţia stabilă scade cu 1.559.333 din 2002 pînă în 2011 şi cu 2.688.394 faţă de 1992.
Verificaţi la http://www.recensamantroman…

Tabela 11 Populaţia după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

Dintr-o populaţie stabilă totală de 20.121.641 subiecţi ortodocşii sunt 16.307.004, romano-catolicii 870.774, reformaţii 600.932, penticostalii 362.314, greco-catolicii 150.593, baptiştii 112.850, adventiştii (de ziua a saptea) 80.944, musulmanii 64.337, alte religii specificate 238.418, de religie mozaica 3.519, de altă religie(nespecificată) 30.557, fara religie 18.917, atei 20.743

Cei pentru care religia este tratată ca informaţie indisponibilă sunt în număr de 1.259.739 având 914.804 subiecţi în nediul urban şi 344.935 subiecţi în mediul rural, procentajul fiind 72,62% cu 27,38%.
Vezi:
http://www.recensamantroman…

Recapitulăm, dintr-o populaţie stabilă de 20.121.641 subiecţi, trataţi ca informaţie indispomibilă, în funcţie de criteriu. sunt:
După etnie: 1.236.810 (897.310 subiecţi în urban şi 339.500 în rural, adică 72,55% urban şi 27,45% rural)
După limbă: 1.230.028 (891.715 de subiecţi în urban şi 338.313 în rural, adică 72,5% cu 27,5%).
După religie: 1.259.739
Bănuim cu tărie că aceeaşi subiecţi care sunt indisponibili la etnie, sunt indisponibili şi la limba maternă, precum şi la religie.