La Aniversară… (1)

Corneliu Zelea Codreanu

despre strămoșii noștri daci și romani

 

 

 

„Caracterul specific al Mișcării noastre provine dintr-o moștenire („hérédité”) foarte îndepărtată. Deja Herodot îi numea pe strămoșii noștri „dacii cei nemuritori”. Străbunii noștri geto-traci, încă înainte de apariția creștinismului, credeau în nemurirea și veșnicia („l’indestructibilité”) sufletului, ceea ce dovedește aplecarea lor spre viața spirituală. La acest element, colonizarea romană a adăugat spiritul roman de organizare și bună rânduială („l’esprit romain d’organisation et de forme”) (…)

Mișcarea legionară vrea să revigoreze („réveiller”) această moștenire. Ea pleacă de la spirit: vrea să creeze un om nou ca spirit, ca mentalitate. O dată împlinită această misiune a „mișcării”, ne așteaptă revigorarea („reveil”) celeilalte moșteniri, adică revigorarea forței romane de a edifica în plan politic („la force romaine politique formatrice”).  Astfel că, spiritul și religia sunt pentru noi punctul de plecare, iar „naționalismul constructiv” este punctul de sosire, ca o consecință logică. Etica deopotrivă ascetică și eroică a Gărzii de Fier constă în a reuni cele două elemente, geto-dacic și roman.”

 

(Vezi Julius Evola, Légionarisme ascétique, p.200, citat de Michel Bertrand înCodreanu et La Garde de Fer, editura Akribeia, Saint-Genis-Laval, 2000, pagina 396)

 

 

Nota bene: Așadar, după Corneliu Zelea Codreanu și camarazii săi, la moștenirea spirituală excepțională rămasă de la daci „colonizarea romană a adăugat spiritul roman de organizare și bună rânduială”…