Mihai
373 aprobate

mihai@yahoo.com
81.18.84.72

 

,,Noi stăm în U.E. sau U.E. stă la noi acasă… abuziv?
Puțini dar puternici, reușesc să reformeze realitatea celor mulți și slabi!

Propagandă
Americanii au luptat neîncetat împotriva comunismului și a tuturor totalitarismelor.
Realitate
Iudeo-bolșevismul care a fost, de fapt, prima încercare de globalizare (scurtcircuitată de schismaticul Stalin), a preluat puterea în Rusia cu banii de pe Wall-Street, Londra (City), Paris și Geneva, finanțatorul principal fiind jidanul, Felix M. Warburg. Parte din sumele aruncate în joc provin din finanțarea tuturor conflictelor armate și a revoluțiilor orchestrate de mafia bancară. Momentul declanșării poate fi stabilit în anul 1649, prin decapitarea regelui Charles I al Angliei, geneza acestui eveniment fiind infiltrarea dinastiei Orange-Nassau din Țările de Jos (Olanda) de către fam. Rothschild, reușind astfel să impună înscăunarea lui William III d’Orange-Nassau, omul bancherilor, în locul lui James Stuart II, care a fost obligat să se refugieze în Franța pentru a scapă cu capul pe umeri! Acest episod a permis înființarea „Băncii Angliei“ (1694), a cărui otravă s-a revărsat neîncetat în Europa și S.U.A., provocând și finanțând Revoluția Franceză, Războiul de Secesiune, Primul Război Mondial, revoluția din Rusia și Al Doilea Război Mondial.

Propagandă
Aliații au eliberat Europa de fascisme, de ură, de război.
Realitate
Aliații în Al Doilea Război Mondial, au intervenit la comanda capitalului transnațional (Rothschild and Co.), omorând aproape 70 de milioane de oameni pentru a distruge naționalismele în Europa și modelul economic revoluționar inițiat de Reich (vezi Francis Delaisi – Revoluția Europeană), prin trădarea lui Hitler, care, dacă ar fi fost exportat, ar fi eliberat Europa de hegemonia mafiei bancare. Astăzi, capitalul transnațional (liberalismul globalizat!) deține și condiționează statele, partidele politice și popoarele, formând un totalitarism fără precedent în istoria omenirii. Începând cu anul 1945, s-a dus un război permanent, disimulat de „presa liberă“ definitiv acaparată, împotriva națiunilor, a religiei creștine și a identității Europene. În acest angrenaj infernal, popoarele indigene nu au mai avut absolut nici o importanță – cum numiți un astfel de regim?

Propagandă
Capitalismul, economia de piață, democrația reprezentativă și liberalismul au contribuit activ la consolidarea civilizației, la developarea economiilor naționale, la bunăstarea populațiilor și la siguranța acestora.
Realitate
Din cauza capitalismului, a economiei de piață, a democrației reprezentative și, astăzi, a liberalismului economic, România, a reușit să piardă în 29 de ani tot ce a realizat și a muncit în ultimii 150 de ani și chiar mai mult! Poporul român și-a pierdut pe rând suveranitatea, independența economică, resursele naturale, Armata, pământul strămoșesc, sănătatea, populația, rata natalității, rațiunea Ortodoxă, legătura cu tradițiile sale și chiar mândria de a fi ROMÂN! Acestă înșiruire sub-apocaliptică s-a petrecut în democrație, stat de drept,capitalism și economie de piață. În tot acest răstimp, îmbolnăviți de otrava „presei libere“, cu discernământul grav avariat, am votat neîncetat stăpânii noștri – aleșii altora!… A celor care conduc cu adevărat plutocrația la care am fost supuși prin confiscarea informației, adevărata dictatură invizibilă!
În modelul actual fiecare moment al vieții trebuie să fie supus, orientat și balizat în limitele interne ale procesului consumatorist. Tocmai pe drumul consumatorismului se situează etapele eșecului familial modern din România, urmând dubla progresiune a ideologiei liberale și a pieței de dorințe, cele două mari atribute ale procesului consumatorist. De fapt, se urmărește trecerea de la familia născută din tradiție, din cultura claselor – modelul patriarhal – la familia spulberată până la atomizarea ei, acea a „identității culturale” a femeii și, mai ales, a tinerilor, permițând neo-capitalismului prădător să conturneze machiavelic rezistențele naturale (firești) la modelele sale cultural-standardizate, modelele consumatorismului.

Propagandă
Născut din revoluția sexuală (Mai 1968), feminismul a eliberat femeia de sub jugul conservatorismului patriarhal, a creat un echilibru în relația cu bărbații, a adus împlinirea și desăvârșirea femeii în societate.
Realitate
Introduceți bazele feminismului în societate, exaltați tineretul prin „cultura” eu-lui absolut, disprețuiți valorile tradiționale, atacați familia naturală, îndepărtați bărbații din rostul lor și, în două-trei generații, o să aveți o adunătură îndobitocită de dezrădăcinați fără de Dumnezeu, trecut, repere, prinși în incapacitatea continuității, cică, liberi și fără de stăpâni… dar constant în genunchi în față Sistemului de alienare-aliniere neo-capitalist, pilonul egalitarismului și emanațiile sale patogene: pseudo-democrația reprezentativă internaționalistă, antirasismul, imigraționismul salvator (Marea înlocuire), homosidaismul pedagogic și toate „valorile” derivate, care, precum o înfățișare fără tribunal sau o condamnare fără proces (… de fapt, doar un văl de fum), vin să turmenteze rațiunea omului alb, încă sănătos, la el acasă, ultimul obstacol înaintea deznodământului final.

Folosind unelte aparent inofensive, precum televizorul și radio pentru diseminarea otrăvurilor, poporul este atras în capcană fără a se face uz de vreo agresiune vizibilă, palpabilă, creând, astfel, aderarea maselor prin consimțământul liber și democratic. Acest lucru provoacă iluzia participării active la consolidarea iluziei democratice și la deteriorarea gravă a discernământului și, în final, la diminuarea sau chiar la anularea capacității de revoltă!

Europa, pământul creștinilor, este inundat cu islamiști arabi și negri; sub autoritatea unei dictaturi cumplite condusă la vârful ei de minorități înverșunate, care practică, chiar în acest moment, sub conspirația tăcerii a presei libere, genocidul populațiilor de tradiție creștină, de civilizație europeană și de rasă albă. Scapă, cine poate ! Timpul a sosit – Deșteaptă-te, române ! ‘’