Potrivit unui răspuns recent al Procuraturii Generale a Federației Ruse, Rusia își schimbă poziția sa față de chestiunea statutului regiunii transnistrene a Republicii Moldova?

Potrivit răspunsului Procuraturii Generale a Federației Ruse din 16 mai 2019 în unul dintre dosarele reprezentate de către avocații Asociației Promo-LEX, regiunea transnistreană a Republicii Moldova este recunoscută în mod oficial drept „stat suveran”. Pe parcursul celor 15 ani de activitate în regiunea transnistreană, avocații Asociației Promo-LEX au întâlnit de fiecare dată numai răspunsuri ferme, prin care autoritățile ruse subliniau faptul că Federația Rusă respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, precum și Tratatele Internaționale, inclusiv bilaterale cu Republica Moldova prin care teritoriul din stânga Nistrului este recunoscut ca parte a teritoriului R. Moldova și respectiv victimelor abuzurilor sau avocaților lor li se recomanda să se adreseze organelor de drept constituționale de la Chișinău.

Recunoașterea regiunii transnistrene ca entitate statală suverană de către Federația Rusă reprezintă o schimbare totală și în premieră de atitudine oficială față de statutul regiunii transnistrene a R.Moldova. Până în acest moment, de fiecare dată poziția structurilor oficiale ale Statului rus, inclusiv în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, subliniau faptul că Federația Rusă  respectă A) prevederile constituționale referitoare la independența, suveranitatea și integritatea teritorială; B) calitatea de mediator al Federației Ruse în procesul de soluționare a problemei transnistrene; C) normele dreptului internațional, inclusiv Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă (art.5 prevede că Părțile se vor abține de la orice acțiuni, care ar  cauza prejudicii celeilalte Părți, suveranității, independenței și integrității ei teritoriale. Părțile condamnă separatismul sub toate formele lui de manifestare și se angajează să nu sprijine mișcările separatiste); D) alte angajamente asumate de către Federația Rusă (Acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992, Statutul Organizației Națiunilor Unite, dar și alte tratate și convenții internaționale.

 

Suplimentar, răspunsul expediat la 16 mai 2019 reflectă o poziție și atitudine total greșită și diferită a Federației Ruse, care deja oficial recunoaște un regim ce reprezintă o atentare continuă și flagrantă în adresa situației drepturilor omului în teritoriul controlat de administrația de-facto de la Tiraspol. Acest lucru este confirmat prin hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului pe cauze transnistrene (ex. cauza Ilașcu și alții, cauza Catan și alții, Cauza Mozer și alții etc.), dar și constatările experților și organizațiilor internaționale.

Această schimbare radicală de poziție a autorităților Federației Ruse în raport cu regiunea transnistreană, vine într-un moment în care Guvernul Federației Ruse pentru mai mult de 20 de ani, a afirmat în fața Curții Europene a Drepturilor Omului că regiunea transnistreană este un teritoriu ce aparține Republicii Moldova, și respectiv deține jurisdicția teritorială asupra acestei regiuni.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil. Teritoriul RM este inalienabil. Potrivit actului suprem drepturile și libertățile  fundamentale ale omului trebuie respectate pe întreg teritoriul R. M.

Prin urmare, statul RM are obligația de a interveni în protecția drepturilor oricărei persoane oriunde pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, o bună parte din teritoriul R. M. se află în afara controlului autorităților constituționale, deși potrivit jurisprudenței CtEDO Republica Moldova deține de jurisdicția pe întreg teritoriul RM.

Reieșind din multiplele declarații ale înalților funcționari ruși, precum și poziției constante a Guvernului Federației Ruse în fața CtEDO acesta recunoaște teritoriul din stânga Nistrului drept teritoriu unitar și indivizibil al Republicii Moldova. Rolul autorităților de investigație ale Federației Ruse este destul de important din perspectiva apărării drepturilor victimelor a căror drepturi au fost încălcate în regiunea transnistreană de către administrația de facto a regiunii. Or, reieșind din multiplele condamnări la CtEDO a Federației Ruse pentru violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană determină autoritățile de investigație, îndeosebi Procuratura Generală a Federației Ruse să fie proactivă în ceea ce privește investigarea și atragerea la răspundere persoanele care au comis fărădelegi.

Pentru mai multe informații, contactați:

Inga Stegarescu, Ofițer de presă al Asociației Promo-LEX
GSM: 069 26 96 84;
E-mail: inga.stegarescu@promolex.md