Marian A
252 aprobate
marian123@gmail.com

Romania Este colonia SUA. SUA sint colonia Israelului deci si noi sintem colonia Israelului.
Dar sintem o colonie la mina a doua.

Cititi (si va cruciti) despre ultimele ordine jidanesti date asa zisului Guvern Roman.

Guvernul Ciolacu a decis. Ucrainenii primesc mai multe drepturi ca românii

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență prin care cetățenii ucraineni primesc mai multe drepturi decât cetățenii români. Pe lângă introducerea, din nou, a sumelor forfetare pentru noii sosiți, Guvernul a decis ca toți ucrainenii să beneficieze de servicii medicale și medicamente în totalitate gratuite, fără plata asigurărilor de sănătate, chiar dacă aceștia sunt angajați. Totodată, aceștia se pot prezenta în ambulatoriile de specialitate fără bilete de trimitere.

Protecția temporară a ucrainenilor s-a prelungit până în 2026, la cererea Comisiei Europene, astfel că Guvernul s-a gândit să le dea și mai multe drepturi acestora. Pe lângă toate prestațiile sociale și toate drepturile de care beneficiază salariații din România, ucrainenii primesc, în plus, asistență medicală și medicamente gratuite, banii fiind suportați din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate.

Luând în considerare existența unui număr în creștere de beneficiari ai protecției temporare, Guvernul României a prioritizat eficientizarea procesului de integrare a refugiaților ucraineni în societatea românească, susține Executivul. Actul normativ adoptat de Guvern urmărește ca, pe de o parte, cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, intrați în țară după data de 1 iulie 2024, să beneficieze de sprijin pentru cazare și hrană, ca parte a unui program de integrare treptată, iar pe de altă parte, persoanele care beneficiază de asistență în prezent să poată avea acces la educație, sănătate, oportunități de angajare și alte servicii sociale.

”Având în vedere numărul mare de refugiați din România, incluziunea și protecția în sănătate, educație, asigurare de locuri de muncă, de locuințe este planificată și urmează a fi abordată într-un mod care să asigure tranziția persoanelor de la asistența de urgență, la măsuri pe termen mediu și lung, menite să le sporească rezistența”, se arată în Ordonanța de Urgență.

Vin sumele forfetare
Ucrainenii care intră în țară după data de 1 iulie 2024 vor avea dreptul la o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, pe o perioadă de 3 luni consecutive, iar termenul se calculează de la data intrării beneficiarilor pe teritoriul României. Sumele forfetare se acordă pentru fiecare beneficiar, respectiv familie sau persoană singură. Beneficiarii și beneficiarii anteriori care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale și din programele naționale de sănătate curative, ca și asigurații români, dar fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată.

Totodată, serviciile medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, potrivit actului normativ. Cetățenii ucraineni, în condițiile în care realizează venituri asupra cărora se calculează și datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, au obligația plății acesteia în aceleași condiții ca și asigurații români, însă această prevedere se va aplica doar pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Comisia Europeană, spaima Executivului
”În cazul absenței unui cadru legislativ național clar definit, referitor la modalitatea de tranziție către autonomie a grupului țintă, se pot crea premisele astfel încât Comisia Europeană să poată considera că România nu depune toate diligențele necesare asigurării asistenței umanitare și, astfel, ar putea fi reticentă în instituirea unor mecanisme financiare de suport pe viitor”, se precizează în expunerea de motive a actului normativ.

După expirarea perioadei în care primesc suma forfetară, ucrainenii nou intrați în țară, precum și beneficiarii anteriori pot obține, la cerere, venit minim de incluziune, precum și ajutor de șomaj. Pentru accesarea beneficiilor și prestațiilor sociale de către beneficiarii anteriori, impactul bugetar estimat este de 7,7 milioane de lei pe lună, respectiv 46,62 milioane de lei în perioada iulie-decembrie 2024. Estimarea se bazează pe ipoteza că 70% din totalul celor 37.000 de cetățeni străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care și-au dobândit protecția temporară în România anterior datei de 1 iulie 2024 vor solicita beneficii sociale, susține Guvernul.

Astfel, 20.736 ucraineni au solicitat venit minim de incluziune, cu un total de 5.359.220 lei, 16.536 au solicitat alocație de stat pentru copii, cu o valoare totală de 5.399.838 lei, 241 de ucraineni au beneficiat de indemnizație pentru persoane cu handicap și 280, indemnizație de șomaj. În ce privește suma forfetară pentru ucrainenii care vin în România după 1 iulie 2024, impactul bugetar estimat este de 3,84 milioane de lei pe lună, cu un total de 23,06 milioane de lei pentru perioada iulie-decembrie 2024, pentru un maximum de 6.000 de persoane. Totodată, cheltuielile cu utilitățile pentru ucrainenii cazați în tabere temporare se vor ridica la 15.120.000 lei, la care se adaugă cheltuieli de funcționare a taberelor de 3 milioane de lei. Impactul estimat pentru acest an este de 3 milioane de lei la cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv 84,8 milioane lei la asistență socială. Pentru anul viitor impactul bugetar va fi de peste 175 milioane de lei.

Autor: Claudia Marcu – http://xn--naional-9xc.ro/