Rog Mărita Adunare Naţională să primească următoarea

HOTĂRÂRE

1.      Adunarea naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 Noemvrie (1 Decemvrie) 1918, decretează unirea acelor Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea naţională proclamă în deosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul , cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

Trăiască România Mare!

Vasile Goldiş
PROPUNEREA UNIRII LA ALBA-IULIA
(1 Decemvrie 1918)