Comentariu de pe site semnat de KOSON

*

*

 

 

Dv motivaţi prezentarea unilaterală a lui Coşbuc (pe care eu o prevăd că se va întâmpla la congres, iar dv o confirmaţi) prin aceea că tema e “Dacologia la Coşbuc” şi nu “Romanologia”.

Sub această etichetă însă, aparent corectă, se ascunde o crasă diversiune pe care o practicaţi de când aţi apărut (nu de mult).
Aşa aţi procedat cu Eminescu, aşa aţi procedat cu Hasdeu şi cu alţii (îi numesc numai pe cei mai vizibili).

Tot neamul românesc îi iubeşte pe daci fără limită. Eminescu, chintesenţă a acestui neam, i-a adorat. Hasdeu la fel. Dv luaţi citate din Eminescu şi Hasdeu în care aceşti titani îşi exprimă cultul lor înflăcărat faţă de daci. Nu vi-i greu, opera acestora oferind un întreg Bărăgan unde ei îşi cultivă admiraţia faţă de daci. Prin aceasta, lăsaţi să se înţeleagă că Eminescu, Hasdeu şi alţi mari bărbaţi vă patronează demersul. Iar mulţimea, mai puţin documentată în opera integrală a acestor autori geniali, vă crede. Cei ce vă urmează, în totalitatea lor, sunt convinşi că ei nu calcă pe dibuite ci înaintează într-un marş triumfal pe drumul drept, drumul adevărului, deschis de Eminescu, Hasdeu şi ceilalţi (acum li se va alătura Coşbuc).

Aici intervine perfida diversiune. Dv le inoculaţi adepţilor că Eminescu, Hasdeu, Coşbuc au susţinut sinistra aberaţie, care vă e deviza, că românii se trag exclusiv din daci, că Dacia nu a fost romanizată. Le daţi de înţeles ucenicilor că Eminescu, Hasdeu, Coşbuc ar fi şi ei semnatarii acelei oribile lozinci: “Noi nu suntem urmaşii Romei”. (Nu mai deschid acum discuţia despre laboratoarele care au fabricat această sintagmă antiromânească, subiect ce terebuie dezbătut separat).

În felul acesta, nu numai că zăpăciţi de cap poporul român, să se creadă că e altceva decât ce el ştie că e, dar falsificaţi gândirea celor mai mari creatori de cultură românească, desfiguraţi spiritualitatea românească.

Iată felul dv cu totul original de a polemiza.
Oridecâteori sunteţi luaţi la întrebări, veniţi cu citatele elogioase despre daci din autorii români sau străini, pe care nu le contestă nimeni, care ne ung la inimă pe toţi. Dar nu asta vi s-a imputat. Nimeni nu a negat că Eminescu, Hasdeu sau Coşbuc i-au iubit nelimitat pe daci. Vi s-a negat afirmaţia că Dacia nu a fost romanizată, că poporul român nu are în sânge o picătură de sânge roman. La acest afront de ce veniţi cu poveşti, cu 14%, cu ungurii, cu turcii, de ce nu aduceţi acele citate din autorii care pretindeţi că vă girează, citate prin care aceştia neagă romanizarea?

Şcoala Ardeleană aţi făcut-o praf şi pulbere (ce colosală deschidere culturală îi datorăm acelei Şcoli, că Şincai personal a înfiinţat 300 de şcoli româneşti din care mult există şi azi, că existenţa noastră ca neam îi datorează Şcolii Ardelene enorm, toate acestea în ochii daciştilor nu fac doi bani). Deci Şcoala Ardeleană aţi şters-o dintr-un condei. Aţi păstrat totuşi o frază – atâta a putut şi Şcoala aia să producă – aceea spusă de Petru Maior că limba română e mama limbii latine.
I-auzi colo!
Păi vedeţi, dacă o luaţi ca papagalul, fără să înţelegeţi o iotă despre ce e vorba.
Maior spune, ceea ce şi lingviştii de azi recunosc, că, în multe privinţe, limba română păstrează mai mult din limba latină decât oricare dintre celelalte limbi romanice. Limba română păstrează elemente arhaice ale latinei, ale acelei limbi originale, încât latina devenită limbă română poate fi considerată pe drept cuvânt limba-matcă, cea din care au purces toate celelalte variante ale latinei.
Există aici o negare a legăturii dintre limba română şi limba latină? Dimpotrivă, o întărire.
Există vreo referire la limba dacă? Nu, e vorba de limba latină şi de limba română, de cât de deplin şi cât de arhaic limba română e limbă latină.

Nu, domnilor dacomani, croşetatul v-a fost detectat şi vi s-a destrămat. Nu vi-i mai atribuiţi drept mentori pe marii noştri clasici pe motivul că aceştia i-au adorat pe daci. Îi adorăm şi noi, mai mult decât dv, şi bazaţi pe adevărul ştiinţific, nu pe naluciri. Luaţi-vi-i de patroni pe cei care au negat romanizarea. Cum printre români nu veţi găsi unul singur, tot la Roesler şi la şovinii unguri o să rămâneţi.