cFormulă memorabilă: „luptă nu atât pentru păstrarea neatinsă a vieții cât a limbii.”

 • radu Stefan 10 hours agoradustefan35

  Din istoria neamului romanesc.

  ……………………………………………………………………………………………………….

  > aici nu e o

  > mână de barbari, care să trebuiască a fi ridicaţi de o

  > dinastie energică şi inteligentă la rangul naţiunilor

  > civilizate, ci un vechi şi nobil popor, care-şi are

  > locul, deşi pe nedrept necunoscut, în istoria lumii”.

  >

  >

  > Nicolae

  > Iorga

  > STIUTE SI NE

  > STIUTE.

  >

  > Va recomand sa va faceti putin timp

  > si sa descoperiti un adevar, care noua celor de virsta

  > noastra ne-a fost ascuns, iar conducatorii

  > de azi ar trebui sa mediteze.

  >

  > SUVERANUL

  >

  > Principele Ferdinand

  > a ajuns pe Tronul României în urma unui concurs de

  > împrejurări.

  > Prima a fost aceea că domnitorul Carol I nu a avut

  > copii (singura fetiţă a murit la 4 ani). Ca urmare, s-a

  > aplicat articolul 83 din Constituţia României care

  > prevedea: „În lipsă de coborâtori în linie

  > bărbătească a Măriei Sale Carol I de

  > Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni

  > celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau

  > coborâtorilor acestora”.

  > A

  > doua, s-a datorat faptului că principele Leopold, căruia

  > i s-a făcut oferta, în calitate de frate mai mare al lui

  > Carol I, nu a acceptat să devină principe

  > moştenitor al Coroanei României.

  >

  > A treia, a constat în faptul că Wilhelm,

  > nepotul cel mai în vârstă al lui Carol I, a

  > notificat că nu primeşte propunerea de a deveni

  > moştenitor al Tronului României.

  > Ca

  > urmare, s-a apelat la principele Ferdinand, cel de-al

  > doilea fiu al principelui Leopold, care a fost de acord să

  > primească această demnitate.

  >

  > La 1 decembrie 1880, Adunarea Deputaţilor a votat

  > legea prin care principele Ferdinand de Hohenzollern

  > devenea moştenitorul Coroanei României.

  > Tânărul principe (născut la

  > 12/24 august 1865) şi-a continuat studiile liceale,

  > militare şi universitare în Germania, după care, în

  > aprilie 1889, s-a stabilit în România. A urmat lecţii de

  > limba română, de istoria şi de geografia României,

  > avându-l între profesori pe N. Iorga. Acesta avea să

  > precizeze: „Am ţinut să învederez ce nu i se spusese

  > lui Carol I: că aici nu e o mână de barbari, care să

  > trebuiască a fi ridicaţi de o dinastie energică şi

  > inteligentă la rangul naţiunilor civilizate, ci un vechi

  > şi nobil popor, care-şi are locul, deşi pe nedrept

  > necunoscut, în istoria lumii.”

  >

  > Pasionat de literatură, muzică, teatru, principele

  > Ferdinand participa la seratele oferite de regina

  > Elisabeta, prilej cu care a întâlnit-o pe Elencuţa

  > (Elena) Văcărescu, de care s-a îndrăgostit. Cei doi s-au

  > logodit, dar guvernul condus de Lascar Catargiu s-a opus

  > căsătoriei.

  > Drama

  > sentimentală a fost depăşită după ce Ferdinand a

  > cunoscut-o pe Maria de Edinburg, nepoata reginei Victoria a

  > Marii Britanii. A fost cucerit de frumuseţea acestei tinere

  > (avea doar 17 ani), de dezinvoltura cu care se comporta în

  > societate. În memorii, regina Maria avea să scrie:

  >

  > „Tânărul prinţ era de o

  > sfială chinuitoare şi râdea, mai mult ca de obicei,

  > pentru a o ascunde. Lucru ciudat, tocmai această

  > timiditate mă atrăgea […] Cum a găsit el curajul să-mi

  > facă propunerea de căsătorie e şi azi pentru mine un

  > prilej de uimire, dar mi-a făcut-o şi eu o primii”.

  > Căsătoria a avut loc la 29

  > decembrie 1892/10 ianuarie 1893.

  >

  > Peste mai puţin de un an, în octombrie 1893, Maria

  > a născut un băiat, care a primit numele de Carol. Astfel

  > s-a asigurat succesiunea la tron, spre marea

  > bucurie a regelui Carol I. Cei doi au mai avut

  > cinci copii: Elisabeta, Marioara,

  > Nicolae,

  > Ileana şi Mircea.

  > Regele Carol

  > I nu l-a implicat pe moştenitorul tronului în problemele

  > politice ale României, stabilindu-i numai unele datorii pe

  > linie militară şi de reprezentare.

  >

  > Ferdinand a fost la un pas de a-şi pierde calitatea

  > de moştenitor al tronului la 25 septembrie/8

  > octombrie 1914, când Carol I – grav afectat de

  > faptul că la Consiliul de Coroană din 21 iulie/3 august

  > 1914 nu s-a acceptat propunerea sa ca România să intre

  > în război alături de Germania şi Austro-Ungaria

  > – a cerut secretarului său, Basset, să redacteze

  > „cuvântarea pentru abdicare”, prin care își anunţa

  > decizia de a încredinţa puterea unei Locotenenţe Regale,

  > ceea ce semnifica retragerea dinastiei de Hohenzollern de

  > pe Tronul României. Dar, peste două zile, la 27

  > septembrie/10 octombrie 1914, Carol I a încetat din

  > viaţă, astfel nu a putut duce la îndeplinire această

  > decizie.

  > Un rege necunoscut

  > După ce timp de 34 ani a

  > îndeplinit funcţia de principe moştenitor, la 28

  > septembrie/11 octombrie 1914, Ferdinand devenea regele

  > României. Referindu-se la acest moment, regina Maria avea

  > să scrie că soţul său „era pentru poporul său ca o

  > carte închisă, nimeni nu ştia ce simţea”. O idee

  > similară exprima N. Iorga, scriind că noul rege „era

  > pentru cei mai mulţi un necunoscut şi un neţinut în

  > seamă, pentru câţiva o taină, aproape pentru

  > nimeni o siguranţă”.

  > În

  > cuvântarea rostită după depunerea jurământului, regele

  > Ferdinand a dat asigurări că va fi un „bun român”,

  > ceea ce însemna că nu se va opune voinţei naţionale

  > privind atitudinea faţă de cele două tabere aflate în

  > război (Antanta şi Puterile Centrale).

  > Regina Maria, purtând un văl

  > negru, prezentă la ceremonie împreună cu copiii săi, a

  > câștigat simpatia poporului pentru noul suveran:

  > „Simţii deodată că trebuie

  > să-mi descopăr faţa, în ochii întregii Adunări,

  > că trebuie s-o întorc spre ea, fără văl cernit care

  > să ne despartă. O aclamare prelungă, ce mă umplea de

  > fiori, izbucni din sutele de inimi: Regina Maria!”.

  > Peste ani, regina avea să scrie

  > în memoriile sale:

  > „Acesta a

  > fost ceasul meu, un ceas ce n-a fost dat multor

  > fiinţe pe lume”.

  > Spre

  > deosebire de Carol I – căruia îi plăcea să aibă o

  > imagine de rege puternic, intransigent, dominator,

  > Ferdinand era, după expresia omului politic liberal I.G.

  > Duca, de o „timiditate bolnăvicioasă”, nu-i plăcea

  > să ţină discursuri, să comande, să asculte cuvinte

  > elogioase la adresa sa. Era omul discuţiilor în cercuri

  > restrânse, despre subiecte diverse: muzică, literatură,

  > artă, biologie, istorie etc. Constantin Argetoianu se

  > referea la atitudinea regelui Ferdinand, care se deosebea

  > radical de cea a lui Carol I:

  >

  > „Distanţa dintre suveran şi omul de rând a

  > dispărut.

  > Suveranitatea

  > olimpiană lăsa locul unui sentiment de prietenie

  > spontană. În locul unui deget ţi se întinde azi o mână

  > întreagă, care zguduie cu frenezie braţul poftitului,

  > căruia i se prezintă un scaun, o ţigară, un pahar, o

  > glumă, un râs deschis”.

  > În timp ce Carol I nu i-a permis soţiei Elisabeta

  > să se implice în problemele politice, regele Ferdinand

  > i-a lăsat câmp liber de manifestare reginei Maria, care

  > i-a fost de mare ajutor, mai ales în momentele dificile

  > pentru ţară. De asemenea, l-a avut alături pe Ion I. C.

  > Brătianu, preşedintele P.N.L., om politic cu un larg

  > orizont şi foarte eficient în acţiunile sale. Ferdinand

  > se sfătuia adesea cu administratorul Domeniilor Coroanei,

  > Barbu Ştirbey, o persoană discretă şi înţeleaptă.

  > La Consiliul de Coroană din

  > 14/27 august 1916, regele Ferdinand s-a pronunţat pentru

  > intrarea României în război alături de Antantă, spre

  > indignarea lui P.P. Carp, care a ţinut să-i amintească

  > faptul că era un Hohenzollern. Replica regelui a

  > fost memorabilă:

  > „Domnule

  > Carp, ştiu foarte bine că sunt un Hohenzollern, nu

  > era nevoie să-mi aminteşti dumneata. Dacă interesele

  > patriei de origine ar corespunde cu cele ale României,

  > n-aş ezita să adopt opiniile dumneavoastră;

  > această soluţie ar fi cea mai uşoară pentru mine.

  > Dar, scormonind adânc în conştiinţa mea, am ajuns, cu

  > durere, la concluzia că interesele României nu merg

  > alături de cele ale Austro-Ungariei şi în consecinţă

  > cu cele ale Germaniei. A trebuit să-i impun inimii mele

  > tăcerea; asta nu a fost uşor; cu sufletul torturat am luat

  > hotărârea de a-mi face datoria faţă de poporul român,

  > ale cărui destine le conduc. Cu durere, dar cu convingerea

  > că decizia acestei zile este singura care concordă cu

  > destinul ţării mele”.

  > În

  > Proclamaţia către ţară semnată de rege şi de membrii

  > guvernului, difuzată după această decizie, se afirma:

  > „Înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze statul

  > român prin Unirea Principatelor, prin războiul

  > Independenţei, prin munca lor neobosită pentru

  > renaşterea naţională. Astăzi ne este dat nouă să

  > întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce

  > Mihai Viteazul a înfăptuit pentru o clipă: Unirea

  > românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor”.

  > Ferdinand I a înfruntat cu

  > demnitate greutățile războiului: victoriile iniţiale în

  > Transilvania, înfrângerile din toamna anului 1916,

  > retragerea în Moldova. În calitate de „cap al puterii

  > armate” şi comandant al trupelor române, a elogiat

  > eroismul ostaşilor în Ordinul de zi din 12/25 august

  > 1917: „Cu mândrie mă uit la voi şi vă aduc

  > mulţumirile mele călduroase şi recunoştinţa mea

  > ofiţerilor şi trupei care v-aţi purtat atât de

  > bravi”.

  >

  > Ferdinand cel loial

  >

  > Sub domnia lui Ferdinand, în anul 1918, s-a realizat cel

  > mai important act naţional din istoria poporului român:

  > Unirea Basarabiei, Bucovinei, Banatului şi Transilvaniei

  > cu Patria Mamă.

  > Familia

  > regală a revenit în Bucureşti chiar în ziua de 18

  > noiembrie/1 decembrie, când la Alba Iulia se

  > desfăşura Marea Adunare Naţională. Regina Maria

  > scria:

  > „Nando se întoarce

  > ca dezrobitorul care a înfăptuit unirea poporului său.

  > Jertfa de sine pe care a făcut-o a fost răsplătită.

  > Numele lui e binecuvântat de toţi, mari şi mici”.

  > Actele de Unire au fost

  > ratificate prin decrete regale, apoi prin legile votate de

  > primul Parlament al României Întregite.

  > La 15 octombrie 1922, în cadrul

  > unei ceremonii solemne, desfăşurată la Alba Iulia, regele

  > Ferdinand a fost încoronat ca „rege al tuturor

  > românilor”, împreună cu regina Maria. În Proclamaţia

  > difuzată cu acel prilej regele aprecia: „Punând pe

  > capul meu, în această străveche cetate a Daciei

  > romane, Coroana de oţel de la Plevna, pe care noi

  > şi glorioase lupte au făcut-o pe veci Coroana României

  > Mari, mă închin cu evlavie în faţa memoriei celor care,

  > în toate vremurile şi pretutindeni, prin credinţa lor,

  > prin munca şi jertfele lor, au asigurat unitatea

  > naţională”.

  > Regele şi-a

  > câştigat respectul românilor, care l-au numit

  > „Ferdinand cel loial”, deoarece în momentele cruciale

  > şi-a jertfit propriile sentimente, s-a despărţit de

  > părinţi şi de rude, a rămas devotat ţării sale,

  > acţionând pentru înfăptuirea idealului naţional al

  > poporului în fruntea căruia se afla.

  > Imediat după ce România a

  > intrat în război împotriva Germaniei, regele Ferdinand a

  > fost şters din evidenţele familiei de Hohenzollern, iar

  > împăratul Wilhelm al II-lea i-a retras gradele militare

  > şi decoraţiile. Suveranul a primit cu demnitate asemenea

  > veşti: „Dinastia mea este română! Este o greşeală să

  > afirmi că este străină, germană!”.

  > Şi-a botezat toţi copiii în

  > religia ortodoxă, deşi această obligaţie se referea

  > numai la primul băiat, care devenea moştenitorul

  > Coroanei.

  > Acest gest i-a atras

  > excomunicarea din partea papei.

  >

  > Catolic, profund religios, Ferdinand a fost puternic

  > afectat de această decizie. A stăruit ca România să

  > semneze Concordatul cu Vaticanul, act realizat la 10 mai

  > 1927, fapt ce a dus la ridicarea interdicţiei papale, cu

  > câteva luni înainte de moartea sa.

  >

  > A fost numit şi „Regele ţăranilor”, pentru că a

  > susţinut necesitatea reformei agrare şi a celei

  > electorale. La 23 martie/5 aprilie 1917, Ferdinand

  > s-a adresat ostaşilor de pe front: „Vi se va da pământ.

  > Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da pildă. Vi se va

  > da şi o largă participare la treburile statului”.

  > În mai 1917, a fost modificată Constituţia

  > României, pentru a se permite exproprierea pentru

  > „cauză de utilitate naţională” şi extinderea

  > dreptului de vot. În noiembrie 1918, Ferdinand a

  > semnat decretul pentru introducerea votului universal, iar

  > în 1921 legile pentru reforma agrară, prin care s-a

  > realizat cea mai amplă expropriere din Europa acelei

  > perioade (6,6 milioane ha de teren arabil), fiind

  > împroprietărite circa un milion şi jumătate de familii

  > ţărăneşti.

  > Regele şi-a legat

  > numele de întreaga legislaţie vizând consolidarea

  > statului naţional unitar român, în primul rând de

  > Constituţia din 1923, precum şi de legile de unificare

  > administrativă, judecătorească etc.

  > Ca urmare a ridicării Bisericii

  > Ortodoxe Române la rangul de Patriarhat, în ziua de 1

  > noiembrie 1925, Ferdinand a înmânat cârja – simbol al

  > noii demnităţi – mitropolitului primat Miron Cristea

  > (Magazin istoric nr. 8 – 9/2014), care a devenit primul

  > patriarh al României.

  > A validat,

  > prin semnătura sa, legile economice care aveau la bază

  > concepţia „prin noi înşine”, fapt care a asigurat

  > crearea unei industrii naţionale şi modernizarea

  > societăţii româneşti.

  > De-a

  > lungul întregii domnii, Ferdinand I a militat pentru o

  > viaţă politică liniştită, pentru colaborarea

  > partidelor şi realizarea unor guverne de concentrare

  > naţională. Era iritat de faptul că apelul său nu a

  > fost ascultat, că societatea românească era

  > marcată de vrajba dintre liderii politici, pe care nu

  > reuşea să-i aducă la masa tratativelor. Ca urmare, s-a

  > bizuit pe Ion I.C. Brătianu, pe care-l considera „zodia

  > bună a României”, şi nu s-a înşelat.

  > Spre sfârşitul domniei a avut parte

  > de o mare decepţie: la 28 decembrie 1925, fiul Carol

  > a renunţat la calitatea de moştenitor al tronului.

  > O mai făcuse de două ori, în 1918

  > şi 1919, astfel că regele a convocat Consiliul de

  > Coroană pentru ziua de 31 decembrie, declarând că a

  > decis să taie „creanga putredă din arborele frumos

  > al dinastiei”. La 4 ianuarie 1926, Adunarea

  > Naţională Constituantă a hotărât proclamarea ca

  > succesor a lui Mihai, fiul lui Carol, şi

  > constituirea unei Regenţe care să exercite prerogativele

  > regale în eventualitatea că acesta (atunci în vârstă de

  > cinci ani)

  > ar ajunge rege înainte de

  > vârsta majoratului. Regele Ferdinand a

  > încetat din viaţă la Sinaia, în ziua de 20 iulie 1927,

  > în urma unei boli cumplite (cancer – Magazin istoric nr.

  > 10/2000). A fost înmormântat în biserica Mănăstirii

  > Curtea de Argeş, alături de înaintaşul său, Carol

  > I.

  > Locul şi rolul oamenilor politici în

  > istorie se apreciază după rezultatele activităţii

  > lor.

  > Din acest punct de vedere,

  > Ferdinand rămâne o personalitate pozitivă. În 1914,

  > când a urcat pe Tron, România avea 7,7 milioane locuitori

  > şi 137.000 km2. În 1927, România avea 17,1 milioane

  > locuitori şi 295.000 km2. Dintr-o ţară mică, a ajuns un

  > stat de mărime medie în Europa: locul 8 după

  > numărul de locuitori şi locul 10 după suprafaţă. În

  > cei 13 ani de domnie, România a făcut progrese

  > considerabile pe toate planurile, la realizarea cărora

  > regele Ferdinand şi-a adus contribuţia.

  > Semnificative sunt cuvintele

  > principalului său colaborator, Ion I.C. Brătianu:

  > „Românii nu vor putea uita niciodată că regele

  > Ferdinand s-a sacrificat pentru binele ţării. De neclintit

  > în convingerile sale şi în hotărârile sale în timpul

  > războiului, bun şi înţelept pe timp de pace, Ferdinand

  > I va rămâne pentru totdeauna regele care s-a identificat

  > cu poporul său şi care a înfăptuit marile reforme care

  > au adus statului dreptatea, puterea şi liniştea”.

  > La scara istoriei, Ferdinand I a fost

  > singurul şef de stat (domnitor, rege, preşedinte) care a

  > condus o Ţară Întregită (România Mare) şi s-a putut

  > intitula, cu deplin temei, „regele tuturor

  > românilor”.

  > „Am ţinut să

  > învederez ce nu i se spusese lui Carol I: că aici nu e o

  > mână de barbari, care să trebuiască a fi ridicaţi de o

  > dinastie energică şi inteligentă la rangul naţiunilor

  > civilizate, ci un vechi şi nobil popor, care-şi are

  > locul, deşi pe nedrept necunoscut, în istoria lumii”.

  >

  >

  > Nicolae

  > Iorga

ni.htmlhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.htmlhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.htmlhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.htmlhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.htmlvni.htmlhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.htmlvhttp://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.html.

http://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.html.