„In ceea ce priveste Europa de Sud-Est, Partea Sovietica insista asupra interesului ei pentru Basarabia.”

Mesaje primite
x

Romania Magnifica

00:44 (acum 21 de ore)

către eu
Protocol adiţional secret

Cu ocazia semnării Pactului de neagresiune între Reichul German şi U.R.S.S. subsemnaţii – reprezentanţi ai celor două părţi – au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidenţiale problema delimitării sferelor de influenţă în Europa de Est. Aceste convorbiri au condus la rezultatul consemnat mai jos.
1.      În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera de nord a Lituaniei va constitui linia de despărţire a sferelor de interese ale Germaniei şi U.R.S.S. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei în zona Vilno este recunoscut de ambele părţi.
2.      În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin Statului polonez sferele de influenţă ale Germaniei şi U.R.S.S. vor fi delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula şi San.
Problema dacă ar fi de dorit, în interesul ambelor părţi, păstrarea independenţei Statului polonez şi locul în care vor fi trasate frontierele unui asemenea Stat, se va rezolva definitiv doar în cursul desfăşurării evenimentelor politice viitoare.
În orice caz, ambele guverne vor soluţiona această problemă pe calea unei înţelegeri amicale.
3.      În ceea ce priveşte Europa de Sud-Est, Partea Sovietică insistă asupra interesului ei pentru Basarabia. Partea germană a declarat că manifestă o totală lipsă de interes faţă de acest teritoriu.
4.      Protocolul acesta va fi păstrat, de către ambele părţi, în cel mai strict secret.

Moscova, 23 august 1939

Pentru Guvernul Reichului German
v. Ribbentrop
Din împuternicirea Guvernului U.R.S.S.,
W. Molotov

1.      1939 august 23. Protocolul adiţional secret al Pactului de neagresiune sovieto-german
23 AUGUST 1939-1944
ROMÂNIA ŞI PROBA BUMERANGULUI
Gh. Buzatu
Dana Beldiman
OPERA OMNIA
Editura TIPO MOLDOVA
Iaşi, 2010