Protocol de parteneriat electoral

între

Partidul ROMÂNIA MARE şi Uniunea VATRA ROMÂNEASCĂ

Uniunea VATRA ROMÂNEASCĂ, filiala Bucureşti, apreciază că singurul partid parlamentar care susţine constant linia politică a Interesului Naţional este Partidul ROMÂNIA MARE. Datorită energiei şi abnegaţiei parlamentarilor din PRM au putut fi stopate o serie de iniţiative legislative extrem de periculoase pentru viitorul societăţii româneşti, precum Statutul Minorităţilor din România promovat de UDMR, privatizarea CEC-ului, a Fabricii de antibiotice din Iaşi, a Spitalului Fundeni, Proiectul de înstrăinare a patrimoniului Fundaţiei Gojdu, a Petrom-ului şi altele. Regretăm că majoritatea iniţiativelor legislative ale PRM au fost respinse de celelalte partide parlamentare, partide care au dovedit astfel cât sunt de străine faţă de nevoile şi aspiraţiile Neamului românesc.

În aceste condiţii, prestaţia Partidului România Mare nu putea să nu stârnească adversitatea constantă şi totală, împinsă până dincolo de prevederile legii, a celor care, în Ţară sau în străinătate, urzesc cele mai ticăloase planuri şi strategii anti-româneşti. Pentru noi este evident faptul că în cadrul acestei strategii de destructurare a societăţii româneşti şi de anulare a suveranităţii noastre naţionale, este inclusă şi încercarea de a marginaliza Partidul România Mare, de a-l boicota prin denigrare şi prin dezinformarea publicului, ţinta finală fiind scoaterea Partidului România Mare din Parlamentul României şi din viaţa publică.

Amintim opiniei publice din România situaţia cu totul deosebită din primul Parlament constituţional, cel ales în 1992: din acel parlament făceau parte mai multe partide de orientare patriotică: Partidul Unităţii Naţionale a Românilor – PUNR, Partidul Democrat Agrar din România – PDAR, Partidul Socialist al Muncii – PSM, Partidul România Mare – PRM, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat – PNŢCD(câtă vreme a trăit Corneliu Coposu). Însuşi partidul de guvernămînt, PDSR, avea printre parlamentarii săi o majoritate de orientare patriotică. De-a lungul anilor Uniunea Vatra Românească a întreţinut relaţii de strânsă colaborare cu toate aceste partide, numeroşi membri din Vatra Românească figurând printre parlamentarii amintitelor partide. Rând pe rând însă, prin diversiune politică, prin manevre oculte, au fost desfiinţate partidele patriotice PUNR, PDAR, PSM, PNTCD, astfel că de câţiva ani buni singura forţă politică de orientare neabătut patriotică este Partidul România Mare.

Din fericire, acest declin pe plan politic al forţelor patriotice, naţionaliste, nu corespunde unei diminuări a electoratului naţionalist. Dimpotrivă, acest electorat este azi mai numeros ca oricând, inclusiv în rândurile tineretului nostru. Din păcate, prin subtile procedee de manipulare, acest public a fost determinat să se manifeste electoral în modul cel mai puţin productiv: prin absenţa de la vot!…

Luând act de această situaţie, Uniunea Vatra Românească a decis să-şi mobilizeze întreaga sa capacitate de acţiune pentru a oferi electoratului patriotic, naţionalist, o şansă în plus de a fi mai departe reprezentat în Parlamentul României, ba chiar de a-şi spori ponderea politică. Considerăm că gestul cel mai potrivit este să sprijinim electoral Partidul România Mare printr-un parteneriat activ şi doctrinar, prin care să poată fi promovate în lupta electorală un număr semnificativ de persoane care, deşi nu sunt membri ai Partidului România Mare, sunt pe deplin compatibili cu ceea ce a însemnat, în esenţă, politica PRM încă de la înfiinţarea sa. Uniunea Vatra Românească propune Partidului România Mare o listă de candidaţi spre a fi acceptaţi pe listele PRM – ului. Aceşti candidaţi sunt selectaţi după trei criterii: sensibilitate faţă de problemele societăţii româneşti, competenţă profesională şi moralitate în viaţa publică şi particulară. Dorim ca printre persoanele propuse de Vatra Românească să se regăsească personalităţi autentice ale societăţii noastre, cu predilecţie persoane care au activat nu numai ca membri şi susţinători al Vatrei Româneşti, ci şi în structurile partidelor amintite mai sus: PDAR, PUNR, PSM şi PNŢCD. Vrem în acest fel să transmitem un mesaj către electoratul care a rămas debusolat după desfiinţarea acestor partide. Acest electorat se va putea recunoaşte în candidaţii pe care Vatra Românească urmează să-i promoveze cu sprijinul Partidului România Mare.

Cu urări de bine, Ion Coja, preşedinte al filialei Bucureşti a Uniunii VATRA ROMÂNEASCĂ