1. Întâmpinare

Misu Croitor 13 hours ago

Ortodoxie, Catolicism şi Protestantism!

un text de Mişu Croitor

La modul cel mai vizibil, Ortodoxia şi Catolicismul se cam aseamănă, în sensul că au adăugat multe, foarte multe ritualuri pe care Apostolii nu le-au practicat, nici nu le-au recomandat ucenicilor. Mă refer strict la acele practici care au fost preluate din păgânism şi „adaptate” în creştinism!
Spre exemplu:
1)închinarea la imagini şi chipuri cioplite, statuete (lucru interzis prin Decalog)
2)închinarea la oameni declarați „sfinți” (de nu ştiu cine…)
3)cultul morților… închinarea la moaşte, relicve, oase, cranii…. ale sfinților(păstrate sau comercializate).

Deci „cât de vechi” ne sunt aceste practici ale Ortodoxiei (sau Catolicismului)?

Recapitulăm, multe din aceste practici sunt MAI VECHI decât Ortodoxia sau Catolicismul… ACESTE PRACTICI SUNT LUATE DIN PĂGÂNISM din BABILONUL ANTIC etc. (Pavel îi spune „taina farădelegii” care va lucra din păcate în Biserică… iar Apostolul Ioan clarifică în Apocalipsa despre ce taină e vorba „… taină: ‘Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului'” vezi… Ap. 17:5 )

Chiar dacă a existat o despărțire a Ortodoxiei de Catolicism… totuşi Ortodoxia încă mai păstrează, nu s-a despărțit în totalitate de erorile acumulate de Catolicism(„taina fărădelegii”), încă mai păstrează suficient de multe erori… încât Ortodoxia să nu se mai poată aseamăna cu credința practicată de Apostoli!
Paradoxal, deşi vizibil depărtată, Ortodoxia „se mândreşte” că se aseamănă cu credința primilor creştini, că este „dreapta credință” prigonindu-i pe ceilalți cu invective gen „eretici”(aici se aseamănă din nou cu Catolicismul). Trist.

Apostolul Pavel ştia că după moartea lui, istoria creştinismului va suferi o depărtare de la învățătura sănătoasă propovăduită de el:

„Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.” (Faptele Apostolilor 20:29, 30)

Învățătorii apăruți mai târziu („sfinții părinți… părinții Bisericii” etc.) au schimbat progresiv fața creştinismului, iar Ortodoxia i-a acreditat şi îi acreditează în continuare, pe ei şi adăugirile produse de aceştia, chiar dacă Pavel a avertizat CATEGORIC:

„Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” (Galateni 1:8)

Acesta este motivul pentru care, la vremea ei, Reforma Protestantă a râvnit acel nobil sentiment de REÎNTOARCERE la valorile biblice ale creştinismului primar, la acea credință simplă şi curată practicată de Domnul Hristos, de Apostolii de atunci, la vremea aceea, la”…credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”(Iuda 1:3)

Protestantismul a demascat şi a spus pe nume păcatului idolatriei strecurat în Creştinism. Nu este de mirare că cei aflați pe „calea largă” urăsc Protestantismul, îl atacă sau îl critică fără prea mult discernământ!

„De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.”(2 Tim. 3:12)

2. Răspuns

surena7 minutes ago

Dacă sunteți așa de profund de ce nu mergeți cu analiza pana la izvoarele iudaismului? Să începeți cu Akhenaton și psalmii lui preluați de David, de influenta în timpul captivitatii babiloniene a dualismului zoroastrian etc.. Revenind la reproducerea ioconoclasta vedeți ca însuși Iisus ne-a lăsat chipul său și tot el a redus de la 10 la 2 poruncile lui D_zeu. Apoi dacă tot ați citat din Galatieni, de ce nu ați citat atacul Sf. Pavel la Sf. Petru? Nu cumva pentru că Eliade are dreptate când spunea ca Pavel a încercat cu orice preț să modeleze creștinismul? Nu este Pavel cel care din prigoniturul lui Iisus ajunge prigoniturul apostolilor când își aroga meritul „Pavel,apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci de la Iisus Cristos”? Pavel nu a stat alături de Iisus, nu-i cunoștea pildele, el s-a convenit pe drumul Damascului, dar ajunge să le țină predici apostolilor. Atunci când este pus la punct de Sf. Petru nu găsește altă soluție decât să se vaite în epistola și inventând cuvinte pe care Iisus nu le-a spus. Ba mai mult își aroga și o jertfa similară cu a lui Iisus „am fost răstignit împreună cu Cristos…”Cine a fost primul care i-a răspuns lui Iisus la întrebarea” cine sunt? „? Petru, pescarul de oameni acuzat de Pavel ca nu înțelege cuvântul lui Iisus. În concluzie Pavel este cel care îndepărtează creștinismul” învățați prin epistola noastra”(adică a lui). Cum putea să-l acuze Pavel pe Petru când acestea spusese cu mult timp înainte de Pavel ca „D-zeu nu a făcut nicio deosebire intre noi (neamuri)”?
Pentru subminare! Așa aveau sa facă mai târziu și ortodocșii cu catolicii și protestanții și cultele neoprotestante azi atât cu ortodocșii cat și cu catolicii și chiar cu protestanții. Dacă ne aplecam istorisește asupra bisericii cu detașare, lăsând credință la o parte vedem un sir lung de subminari care încep de la Iisus cu „am venit să aduc sabie” continuând cu talcul talantilor și chipul cezarului apoi cu Pavel vs Petru și cu apariția catolicilor în opoziție cu gnostic ii și cu „Adversus haereses” totul în numele unui adevăr relativ și filosofic. În numele căruia încercați acest demers bazat nu pe cunoaștere, ci pe indoctrinare și iluzia ca dețineți adevărul când nu aveți acces la realitatea ontologica a lucrurilor. Percepția dvs. bazata exclusiv pe indoctrinare și nu pe cunoaștere va face să vedeți paiul din ochiul catolicilor și ortodocșilor și nu bârnă din cea a protestanțiilor.
Sunt prigoniți toți cei care sunt fundamentaliști pentru că prin excelență fundamentalismul se opune frumosului. Ce ar fi fost creștinismul fără reproducerea lui Iisus? Un fundamentalism de genul mozaismului și islamismul. Tocmai reproducerea lui Iisus și emoția trăită de o sculptura precum la Pieta ori de controversatul Cristos mort al lui Holbein, de minunile inexplicabile ale sfinților păgâni, cum le spuneți, asigura frumusețea religiei creștine fundamentul civilizației europene de azi. Orice inpietate legata de iconoclasmul creștinismului nu face altceva decât sa va așeze pe același nivel cu statul islamic și fundamentalismul care nu suporta arta ca forma a comunicării cu Dumnezeu. Ori în vremurile în care majoritatea oamenilor nu știau sa scrie singura modalitate de a comunica cu D-zeu era prin arta fie ea vizuala, fie orala precum în colindele românești.Acele colinde care cuprind straturi de religii care se îmbină armonios și care dovedesc vechimea noastră ca popor, vechimea credinței noastre care datează din vremea când D-zeu călătorea pe pământ alături de Sf. Petru, așa cum mai ‘nainte de ei călătorise Iupiter cu Ianus, în vremurile de la începutul începuturilor.