Calin Kasper
calin.kasper@yahoo.com
188.107.81.102
Profeţiile despre spaţiul românesc m-au precupat şi pe mine şi fiindcă la un moment dat le-am pierdut şirul, le-am adunat pe toate împreună, ca să le am la îndemână. Iată acel text:
Profeţiile cu privire la „Grădina Maicii Domnului”:
Primul care s-a ocupat de spaţiul românesc a fost Nostradamus. Unul dintre interpreţii de succes ai catrenelor nostradamiene a fost românul Vlaicu Ionescu care, aflat în exil la Paris, a publicat în anul 1976 cartea „Le message de Nostradamus sur l’Ere proletaire”. În lucrare el a prezis prăbuşirea URSS în iunie 1991, reunificarea Germaniei, eliberarea ţărilor est-europene de comunism şi căderea lui Ceauşescu! Ionescu a identificat şi un catren despre viitorul României postcomuniste:

Le changement sera fort difficile
Cite, province au change gain fera
Cœur, haut, prudent mis, chasse lui habile
Mer, terre, peuple son etat changera.

Sau pe limba noastră, într-o traducere care respectă sensul versurilor:

Schimbarea va fi proces anevoios,
Dar ţara va câştiga şi se va mări,
Cel cuminte va lua locul celui vulpenos
De sus şi până jos, neamul se va întări.

Nostradamus ştia că greutăţile prin care vor trece românii vor fi uriaşe, dar prin jertfe pe măsură, vor reuşi să-şi mărească ţara prin alipirea unor noi teritorii, probabil unificându-se cu Moldova de peste Prut. Acest proces de unire va merge mână-n mână cu o ridicare morală, care-i va înălţa pe români în proprii lor ochi, ai lumii întregi şi totodată ai lui Dumnezeu.
Să trecem la Baba Vanga, o prezicătoare oarbă din Bulgaria, de care s-a ocupat şi cercetătorul Lozanov de la Institutul de Parapsihologie din Sofia. Acesta a identificat mai mult de 7000 de predicţii împlinite ale clarvăzătoarei. Referitor la români, Baba Vanga a lăsat o înregistrare, care a devenit cunoscută în 2005, la nouă ani după moartea ei:
„În bucuria acestei lumi, în România va veni Cel Promis. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde se odihnesc străbunii lui, până când va veni vremea sa. Cu putere de Sus va fi dăruit. Pământul, Apa, Focul îi vor veni în ajutor. O dată cu venirea lui în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună se va nărui. Toate acestea se vor petrece începând cu anul 2005. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primii care îl vor recunoaşte vor fi cei din poporul său. Drept răsplată, el va aduce acest popor pe cea mai înaltă culme a desăvârşirii.”
Un alt vizionar a fost monahul Agathanghel din insula Rhodos, care ne-a lăsat o prorocire făcută în anul 1273:
„În vremea aceasta, în ţara aşezată pe Carpaţi până la Dunăre, ţara de la Gurile Dunării, numită şi ţara Lupului, va apărea fiului omului încins cu sabie de Arhanghel, care va face o organizaţie numită Legheon. Membrii acestei organizaţii vor fi prigoniţi de capul statului, vor fi închişi şi ucişi la răspântii de drumuri, şi mulţi vor fugi peste hotare, prigoniţi de poporul duşman lui Dumnezeu. Şi după aceea va porni de pe crestele acestei ţări de pe Carpaţi o acţiune de reîncreştinare a tuturor neamurilor.”
Prezicătorul Sundar Singh, indianul creştinat care a propovăduit credinţa lui Christos, este considerat om sfânt în America, Europa, Japonia, Australia şi China. Aflat în vizită în Europa la începutul secolului XX, a vrut cu tot dinadinsul să viziteze România, despre care a dat o cuprinzătoare profeţie:
„Eu ştiu că România are o misiune dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face să se înfăţişeze ca un model pentru întreaga omenire. Din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica Domnului. Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime şi pământul va cunoaşte cele mai cumplite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau perverşi. În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un sfert din omenire va disparea fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei rămaşi în viaţă,vor mai pieri încă aproape un sfert, restul se vor orienta trup şi suflet către Dumnezeu. Veţi şti că acele vremuri sunt aproape, atunci când Anglia îşi va pierde puterea, iar Franţa va fi asimilată de popoarele din jur.
Vor face exceptie de la pedeapsa focului nimicitor Romania şi locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne şi cetatea Vaticanului, dar puterea sa se va reduce la zero.
România va trece prin mai multe transformări, devenind un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul „Nou Canaan”, iar Bucureştiul se va transforma într-un centru esenţial al acestui loc. În marele oraș sfânt București se va construi cel mai monumental lăcaș spiritual de comuniune cu Dumnezeirea.
Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenţei binefăcătoare a poporului român, cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în final se va convinge că adevărul susţinut de poporul român este una cu Dumnezeu şi apoi nu va mai lupta împotriva Divinităţii.
În timpurile ce vor veni, America de Nord şi de Mijloc vor ajunge sa fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor planuri de dominaţie prin care se va urmări supremaţia asupra întregii planete. Dar la urmă dreptatea, adevărul şi lumina spirituală vor triumfa.“
După trei proroci străini şi o vizionară din Bulgaria, să-l ascultăm şi pe un sfânt de-al locului, iubit de întreg poporul român: Părintele Arsenie Boca:
„Măi, să ştiţi că mulţi vor pleca din ţară, dar puţini se vor întoarce. Va veni vremea când ar dori să se întoarcă şi n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări.”
„Într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei ţări. Şi peste cei ce ne vor ocupa va veni o ploaie de foc.”
„Pe noi singuri, ne aşteaptă o luptă lungă şi grea. Cei buni şi drepţi vor da jertfă mare de viaţă şi sânge, cei slabi, nimicnici şi făţarnici vor îngroşa rândurile duşmanilor noştri atât de mult, încât vor crede că sunt numai ei, atotputernici şi atoateştiutori. Asta va fi burta lor moale şi-i va duce la pierzare, când va veni din Răsărit un Om cu Stea în Frunte.”

Vreau doar să adaug că profeţia lui Sundar Singh este cu mult mai cuprinzătoare, aşa că am mai scurtat-o, fiindcă cine o citeşte în întregime, cu atâtea laude la adresa românilor, i s-ar putea urca la cap. Referitor la cei care contestă autenticitatea acestor Profeţii, pretinzând că acestea au fost scrise de vreun călugăr sau duhovnic român, eu nu cred în această variantă, pentru că am găsit în spaţiul german profeţiile scrise în germană, exact cu acelaşi conţinut ca şi textul românesc. E puţin probabil ca pe vreun german să-l intereseze atât de mult România, încât să traducă şi să publice aceste profeţii anonime, dacă ele nu ar fi provenit din surse sigure, care să-l indice ca autor pe Sundar Singh.