Un comentator pe site, domnul Mihai, în ultima postare legată de daci și „dacopați”, în legătură cu procesul de romanizare petrecut în antichitate, la fel ca și alți comentatori, se întreabă în felul următor:

In Iudeea de ce nu au latinizat poporul?
In Grecia, de ce nu i-au latinizat si pe greci, ci doar pe daci/traci?
Nu se aplica acelasi principiu? In aceeasi zona, au latinizat doar o parte? Chiar daca grecii si tracii nu erau delimitati?
In Britania au ajuns romanii?
Da.
De ce nu avem acolo un popor latin?

Răspunsul ni-l dă comentatorul antic al celor petrecute imediat după războaiele lui Traian cu dacii, când acesta a adus în Dacia cucerită „magnas copias”, mulțimi mari de cetățeni romani pe care i-a colonizat în noua provincie romană. După știința mea, niciodată nu se mai vorbește în documentele antice de asemenea „magnas copias” aduse într-o provincie cucerită. Asemenea mulțimi de romani nu au fost aduse nici în Grecia, nici în Iudeea, nici în Britania!
Motivele pentru care s-a făcut această colonizare sunt altă poveste, altă problemă, alt subiect. Dar că în Dacia s-a făcut o operă de colonizare foarte intensă este un lucru sigur.
Printre altele avem dovada arheologică: pietrele funerare scrise în latină pe întreg cuprinsul Imperiului. Dacă lăsăm Italia deoparte, și numărăm aceste pietre funerare din restul Imperiului, constatăm că numărul pietrelor funerare din Dacia este egal cu numărul pietrelor funerare din tot restul imperiului. Aceasta dovedește că prezența romană în Dacia a fost foarte puternică, materializată prin mulțimea de morminte romane, deci mulțimea de cetățeni romani veniți să trăiască și să moară în Dacia.
În alte provincii prezența romană s-a limitat la garnizoana romană și la funcționarii romani, pe care funcția administrativă îi plimba prin tot imperiul.
Cei care au alcătuit acele vestite „magnas copias” au primit pământ pe care l-au lucrat, și-au întemeiat familii, au lăsat urmași să le moștenească avutul agonisit în Dacia.

Acest fenomen nu s-a petrecut în multe provincii. Se poate spune / presupune că scenariul romanizării a fost de fiecare dată altul.

Ion Coja

PS A se citi pe acest site textele care au ca subiect „romanitatea românească”, limba latină ca „limbă maternă” a coloniștilor aduși în Dacia și altele.