Suntem un grup de iniţiativă alcătuit din membri sau simpatizanţi ai Uniunii Vatra Românească şi pornim de la constatarea că partidele noastre parlamentare, cu excepţia PRM, s-au depărtat cu totul de la linia interesului naţional, direcţie promovată constant de Vatra Românească încă de la înfiinţarea sa în februarie 1990. Părăsirea liniei naţionale de conduită politică este principala cauză a situaţiei inacceptabile în care am ajuns ca popor, ca stat, ca societate civilă. Considerăm că faţă de situaţia grea, disperată în care se află societatea românească, singura soluţie este ca programul elaborat de Vatra Românească la înfiinţarea sa în februarie 1990 să fie însuşit şi promovat de o formaţiune politică înfiinţată ad hoc. Avem nevoie de un partid care să se dedice idealurilor şi preocupărilor cu care Vatra Românească a intrat în viaţa publică. Am decis să purcedem la înfiinţarea cât mai grabnică a acestui partid. Iar pentru ca publicul românesc să ne identifice mai uşor cine suntem şi ce vrem, titulatura noii formaţiuni politice este Partidul Vatra Românească, nume care va aminti tuturor organizaţia bine cunoscută. Nimeni nu poate contesta faptul cu totul remarcabil că anii post-decembrişti, de tranziţie democratică spre dezastru, Vatra Românească i-a străbătut fără să se compromită în vreun fel, fără să se lase prinsă în jocul minciunii şi al depravării care macină clasa noastră politică. Acest nume, Vatra Românească, ştim bine că ne obligă la un anumit comportament politic, al onoarei şi al dăruirii pentru binele comunitar, naţional. Ne propunem aşadar să cultivăm aceste trei virtuţi, cardinale pentru o viaţă publică sănătoasă: onestitate, competenţă profesională, capacitatea de a te dedica intereselor naţionale, comunitare. Vom face din aceste calităţi criteriile de selecţie şi promovare în structurile noastre de partid. Ne vom strădui ca aceste criterii să funcţioneze şi în societatea românească, să orienteze competiţia vieţii, ierarhiile socio-profesionale.Pornim de la convingerea că mai presus de programe şi proiecte, care mai de care mai inspirate şi mai adecvate, societatea omenească are nevoie de oameni de calitate, capabili prin faptele şi comportamentul lor să onoreze ideea de om, idealul de umanitate. Calitatea umană o vom pune mai presus de orice şi în primul rând mai presus de toate ideologiile înregistrate în istorie. Nu ne amăgim cu vorbe goale! Ştim bine că nici una dintre ideologiile politice nu a fost capabilă să-şi onoreze promisiunile, iar cauza eşecului a fost aceeaşi pentru toate doctrinele şi ideologiile experimentate până azi: calitatea umană deficitară a „activului de partid”, a celor care au alcătuit structurile operative şi de conducere ale partidelor politice. Nu întâmplător am ajuns să avem azi o clasă politică ai cărei exponenţi nu se sfiesc să afirme că între morală şi politică nu există nici o compatibilitate. Grav este că opinia publică, adică mass media, nu-i taxează în vreun fel pe aceşti indivizi, impropriu numiţi şi consideraţi oameni politici! Dacă am gândi şi noi la fel, atunci gestul nostru de a înfiinţa încă un partid ar fi cu totul neserios, nejustificat şi nesemnificativ.

Dimpotrivă, prin PARTIDUL VATRA ROMÂNEASCĂ ne propunem să oferim un spaţiu de afirmare publică pentru acei oameni serioşi, oneşti, competenţi, onorabili, care nu-şi pot găsi locul în altă parte, în alte partide. Aceşti oameni, de mare moralitate şi autentici patrioţi, competenţi şi muncitori, nu sunt puţini în România, dar ei sunt evitaţi ori marginalizaţi de partidele noastre parlamentare participante la mascarada guvernării, partide care au adunat în structurile lor de conducere o liotă de impostori incompetenţi, certaţi cu meseria lor şi cu demnitatea de om, certaţi cu legea, disperaţi să se pricopsească din avutul altora, cu precădere din avutul public! Politicieni cărora ideea de interes naţional sau a binelui public le este complet străină!

Nu-i chemăm alături de noi pe toţi românii! Ne propunem să fim un partid de maximă reprezentativitate, dar nu pentru toată suflarea românească, ci numai pentru acei români care, indiferent de naţionalitate, ştiu ce este frica de Dumnezeu, cunosc teama de a greşi şi de a nedreptăţi vreun semen, se feresc să dobândească o răsplată necuvenită, nemuncită. Există astfel de români, oneşti şi competenţi, iar numărul lor este foarte mare. Pornim la drum pentru a ne adresa în primul rând acestui segment al electoratului românesc: celor care, din lehamite şi deznădejde, nu se prezintă la urnele de vot deoarece ştiu bine că nu au cu cine vota! Cei cărora nici nu le trece prin minte ideea de a se înscrie în vreun partid sau de a-l susţine! Acestor concetăţeni dorim să le redăm dreptul de vot, dreptul la speranţă, accesul real la beneficiile democraţiei. Din rândurile lor trebuie să se ridice liderii politici autentici, capabili să reprezinte şi să apere interesele Neamului Românesc.

Lansăm ideea înfiinţării unui partid care va da prioritate interesului naţional. O facem la Sibiu din mai multe considerente, unul fiind acela că dorim să ne raportăm corect la ideea unei Europe Unite. Noi nu concepem o Europă unită decât sub semnul crucii creştine, o Europă a Patriilor, spaţiu de afirmare nestingherită a geniului naţional cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare Neam.

În numele Comitetului de Iniţiativă, Ion Coja

Sibiu, 31 August 2007

Câteva precizări

În legătură cu proiectul constituirii unui partid, Partidul Vatra Românească, care să preia integral programul cu care Uniunea Vatra Românească a intrat în viaţa publică a României în 1990, se impun câteva precizări lămuritoare:

Iniţiativa noastră nu trebuie nicicum înţeleasă ca o propunere de transformare a Uniunii Vatra Românească în partid politic, aşa cum se tem unii colegi din Vatră.

Ideea transformării Uniunii Vatra Românească în partid este o idee într-adevăr inacceptabilă. Ea a fost dezbătută cu multă pasiune la Ploieşti, în 1991, propunerea i-a aparţinut regretatului nostru preşedinte Radu Ciontea şi el a motivat-o prin aceea că PUNR, al cărui preşedinte era, fusese penetrat de prea mulţi FSN-işti şi se depărtase de Vatră. Eu, personal, având la acea dată funcţia de prim-vicepreşedinte, am fost împotrivă, pe ideea că Vatra Românească este mai mult decât un partid politic, şi ar pierde dacă s-ar restrânge la statutul de partid. Din păcate, nimănui nu i-a trecut prin cap atunci că se putea face un partid care să funcţioneze alături, iar nu în locul Uniunii Vatra Românească. Aşadar, actuala iniţiativă nu propune transformarea Uniunii Vatra Românească, ci propune înfiinţarea unui partid care, prin însuşi numele său, se angajează să promoveze linia interesului national, în conformitate cu programul (iniţial) al Uniunii Vatra Românească. Acest partid intră singur sub tutela(sau umbrela) programatică a Vatrei Româneşti.

Insist asupra ideii „programul din 1990 cu care a intrat Vatra Românească în conştiinţa publică”. Am participat efectiv la elaborarea acestui program, care a căpătat o formă definitivă la Conferinţa Naţională din mai 1990, de la Tg Mureş. Cunosc foarte bine acest program. Din păcate, în multiple feluri, acest program a fost uitat. Abandonat! Bunăoară poziţia noastră faţă de (1)Mareşalul Ion Antonescu, poziţie pe care eu şi cei mai mulţi colegi am păstrat-o până azi, ceea ce, din păcate ne-a atras criticile unor colegi. Nu este nimic grav, în Vatră este acceptată şi chiar cultivată diversitatea de opinii, căci, nu-i aşa?, Vatra nu este un partid! Sau în (2)problema Holocaustului, referitor la care Vatra a intrat în polemică cu Moses Rozen încă din momentul când acesta, spre mirarea tuturor, a scos-o pe tapet. Nu am fost singurii care am protestat faţă de această şi inacceptabilă insultă adusă poporului român. Dar, din păcate pentru alţii, şi din fericire pentru noi, noi, Vatra Românească am rămas consecvenţi pe această poziţie şi suntem azi singura entitate a societăţii civile care contestă ideea că românii au participat la genocidul antievreiesc. Pe unii colegi îi deranjează această consecvenţă. Partidul Vatra Românească va prelua această poziţie şi o va susţine cu armele dezbaterii politice. Vom fi astfel singurul partid politic care, alături de PRM, respinge acuzaţia de Holocaust în România. Nota bene: noi nu respingem, nu negăm Holocaustul din Germania şi alte ţări, ci negăm implicarea lui Antonescu, a românilor, în acel ruşinos eveniment! Greşim? Nu este complet exclus. Dar deocamdată, pe baza documentelor existente, putem trage concluzia că românii, slava Domnuluii, nu au ucis oameni nevinovaţi şi lipsiţi de apărare.

Este adevărat că Vatra Românească a avut relaţii mai strânse cu unele partide, cu PUNR şi PSD, cu PDAR şi PRM. Nu e de condamnat relaţia unor colegi cu partidele politice. Ideea noastră, lansată în 1990, a fost că oamenii din Vatra Românească trebuie să facă politică, să se înscrie în cât mai multe partide, iar în interiorul acestor partide să acţioneze pentru a impune în acele partide respectul pentru interesul naţional. Acest principiu noi l-am formulat astfel: „Vatra Românească este echidistantă faţă de partidele politice”. Din păcate, aşa cum remarca deseori dl dr Zeno Opriş, preşedintele Uniunii Vatra Românească, partidele politice nu sunt ele echidistante faţă de Vatră. Am putea totuşi spune că, în momentul de faţă, partidele sunt ele echidistante faţă de noi, au toate aceeaşi poziţie faţă de Vatra Românească: ne ignoră! Nu mai dau două parale pe noi, deoarece nu mai dau două parale nici pe interesul naţional, şi nu le mai este teamă de nimeni! Dintotdeauna trădătorii de neam au avut susţinere internaţională. Cine nu înţelege că aceasta este situaţia în care ne aflăm azi, în anul 2007, şi cine nu caută să găsească urgent o soluţie pentru a pune capăt acestei situaţii înseamnăţ că nu a înţeles nimic din spiritul care a tutelat la începuturi Vatra Românească.. Noi, grupul de inţiativă, gândim să încercăm o soluţie: înfiinţarea unui partid care îşi asumă deschis programul nostru, al Uniunii Vatra Românească. O asemenea acţiune credem că face posibilă şi o revigorare a activităţii din Uniunea Vatra Românească, activitate care, de ani buni, merge cu frâna trasă! Nu este acum momentul să discutăm de ce! Dar nimeni nu se poate declara mulţumit de activitatea noastră din ultimii ani! Dacă greşesc făcând această apreciere, îmi cer iertare. Dar să mi se spună de la cine să cer iertare, cine sunt cei care au activat în Vatră cu rezultatele dorite. Poate că numai cei ce au acţionat ca să saboteze Vatra. Căci, să nu uităm, trădători în Vatră s-au aflat încă de la înfiinţare!

Suntem gata să analizăm împreună cu oricare dintre colegi deficienţele proiectului nostru. Cu o condiţie: să avem şi un proiect alternativ sau mai multe. A critica soluţia imaginată de noi, fără a propune altă soluţie, mai bună, nu este o atitudine responsabilă faţă de nevoile Neamului nostru. Ne aflăm, ca popor, într-o situaţie atât de grea, iar lipsa noastră de reacţie începe să devină sinonimă cu dezertarea! E trist că unii dintre noi nu reacţionează la acţiunile adversarilor, pentru a le contracara, ci reacţionează la acţiunile colegilor pentru a le zădărnici. În această atitudine nu se regăseşte nimic din spiritul originar al Vatrei Româneşti. Acest spirit, spiritul anului 1990, dorim să-l resuscităm prin înfiinţarea PARTIDULUI VATRA ROMÂNEASCĂ! Doamne, ajută!

În numele Grupului de iniţiativă, Ion Coja

Bucureşti, 6 septembrie 2007