Louis Pasteur
„Cu cât studiez mai mult natura, cu atât sunt mai uimit de lucrarea Creatorului.”

Emanuel Kant
„Cerul înstelat în ordinea lui și glasul tainic din conștiința mea, mă fac să spun că există Dumnezeu.”

Thales din Milet
„Mai vechi decât orice este Dumnezeu, fiindcă nu este născut; mai frumos decât lumea, fiindcă este opera Lui; mai repede decât gândul, fiindcă străbate universul; mai înţelept decât timpul, fiindcă descoperă toate. Dumnezeu este ființă fără de început și fără de sfârșit.”

Voltaire
„Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar că poate exista ceasul fără un Ceasornicar.”

C. S. Lewis
„Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că Îl văd, ci pentru că simt tot ce atinge.”

Aristotel
„Dumnezeu Care nu poate fi văzut de muritori, Se vădește în lucrurile Sale.”

Boyle
„Adevăratul cercetător al naturii nu poate pătrunde în cunoașterea tainelor creației fără a nu vedea degetul lui Dumnezeu.”

Henry Fabre
„Dacă cred în Dumnezeu? Eu nu cred în El, eu Îl văd.”

Camille Flammarion
„Dumnezeu este în natură forţa vie şi personală, cauza mişcărilor atomice, legea fenomenelor, rânduitorul armoniei, tăria şi susţinătorul lumii.”

Camille Flammarion
„Natura lui Dumnezeu este necunoscută: lumina, căldura, electricitatea, magnetismul, atracţiunea, afinitatea, viaţa vegetală, instinctul, inteligenţa, toate îşi au obârşia în Dumnezeu.”

Cicero
„Înaintea morții, necredinciosul devine credincios.”

Horațiu
„Nu mor de tot, adică voi trăi după moarte.”

Platon
„Cetățeanul care nu cunoaște pe Dumnezeu este ciuma societății. Religia este firmamentul statului.”

Newton
„Ateismul nu are sens. Când mă uit la sistemul solar, văd pământul aflat la distanță potrivită de soare pentru a primi cantitatea corespunzătoare de căldură și lumină. Așa ceva nu s-a produs din întâmplare.”

Newton
„ Acest minunat aranjament al soarelui, planetelor și cometelor, nu poate fi decât opera unei Ființe atotputernice și inteligente. Această Ființă infinită guvernează totul.”

Blaise Pascal
„Nemurirea sufletului este o chestiune atât de importantă și ne privește atât de aproape.”

Benedict Spinoza
„Cea mai înaltă mulțumire a sufletului nostru este în a recunoaște pe Dumnezeu.”

La Bruyere
„Eu simt că un Dumnezeu există și nu pot înțelege deloc
că s-ar putea să nu existe. Sunt însă unii care se depărtează de credință; aceasta dovedește că în lume sunt și monștri.”

Lavoisier
„Odată cu lumina, Dumnezeu revarsă asupra pământului și principiul vieții, simțirii și cugetării.”

Wilson
„Eu plâng pe oamenii care nu citesc zilnic Biblia.”
Henrich Ibsen

„Nu pun preț pe acea moralitate care nu-și are
rădăcina în religie.”

Denis Divorat
„Cel mai bun liman unde se poate odihni omul este religia.”

Guizot
„Cred în Dumnezeu și ador să încerc a-L înțelege. Îl văd pretutindeni de față și activ; nu numai în cârmuirea veșnică a vieții și în viața lăuntrică a sufletului omenesc, ci și în istoria popoarelor și a omenirii.”

Silvio Pellico
„Biblia mă învață să iubesc pe Dumnezeu și pe oameni, să doresc domnia dreptății, să mă scârbesc de răutăți și să iubesc pe dușmani.”