Buta Dumitru
0 aprobate

Buta.Dumitru@gmail.com
79.115.35.4

Cu fiecare oră care trece, puterea ocultă preia din ce în ce mai strâns controlul asupra politicii globale, asupra afacerilor, băncilor, armatei şi mass-mediei. Se vorbeşte tot mai des de implantarea de microcipuri la nivelul populaţiei, şi probabil procesul a început deja. Ori de câte ori un plan ascuns este pe punctul de a fi implementat, există o perioadă în care informaţiile ascunse trebuie să iasă la suprafaţă, pentru a putea susţine ultimul asalt asupra realităţii fizice. Acesta este procesul la care asistăm la ora actuală, odată cu toată această explozie de fuziuni între imperiile bancare şi de afaceri globale, precum şi cu accelerarea vitezei procesului de centralizare a puterii politice şi economice în mâna unor instituţii precum UE, ONU, Organizaţia Mondială a Comerţului, Acordul Multi-lateral pt Investiţii, precum şi a altor instituţii de globalizare:Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi summit-urile G-7/G-8. În spatele acestui proces continuu şi bine coordonat al globalizării se ascunde un trib alcătuit din câteva familii cu sânge pur, a căror linie genealogică poate fi trasată până în antichitatea Orientului 2
Mijlociu şi a Orientului Îndepărtat. Ele au venit din aceste regiuni şi au devenit regii,nobilimea şi preoţimea naţiunilor europene în formare, extinzându-şi puterea în întreaga lume, îndeosebi prin intermediul „Marelui” Imperiu Britanic. Folosindu-se de acest instru-ment, tribul şi-a putut extinde puterea în toate ţările pe care le-a ocupat Im. Britanic, dar şi alte ţări europene, inclusiv în SUA,de unde continuă să regizeze acest spectacol până în zilele noastre. SUA au fost conduse până în prezent de 40 de preşedinţi, din care 33 au fost legaţi genetic de numai 2 oameni: regele Angliei Alfred cel Mare şi Carol cel Mare, faimosul rege al Franţei care a trăit în sec.IX. În toată această perioa-dă istorică, agenda politică a acestor familii a continuat să fie implementată în lume, ajungându-se astăzi în situaţia în care controlul global centralizat a devenit posibil.
Dacă doriţi să ştiţi cum va arăta viaţa noastră dacă nu ne vom trezi rapid, priviţi Ger-mania nazistă. Aceea este lumea care ne aşteaptă pe toţi dacă planul pe care eu îl nu-mesc Agenda Frăţiei va reuşi. Oamenii nu au nici o idee de prăpastia care îi aşteaptă sau despre natura lumii în care vor trăi copiii lor; cei mai mulţi dintre ei nici nu doresc să afle mai multe amănunte,căci nu le pasă. Preferă să ignore realitatea evi-dentă,negând adevărul care încearcă să le deschidă ochii. ESTE SUGESTIV- FRAZA, vacă ce aleargă pe câmp, strigându-le suratelor ei: „Hei, ştiţi camionul acela care încarcă în fiecare lună o parte dintre noi? Ei bine, prietenele noastre nu sunt duse pe un alt câmp, aşa cum credeam noi. Oamenii le împuşcă în cap, le golesc sângele, le taie şi fac pachete de carne din ele. Apoi alţii le cumpără şi le mănâncă!” Imagina-ţi-vă re-acţia celorlalte vaci: „Eşti nebună, soro! Nimeni nu ar putea face aşa ceva. De altfel, avem acţiuni la acea companie de transport şi luăm nişte dividende frumoase. Aşa că tacă-ţi gura, nu ne mai speria de pomană”. Agenda FRĂȚIEI se derulează de mii de ani şi a ajuns în momentul de faţă aproape de finalizare, căci oa-menii au renunţat să mai gândească şi să îşi mai asume responsabilităţile care le revin . Ei preferă să facă ce cred că le serveşte interesele de moment, decât să se gândească la consecinţele faptelor lor pt existenţa rasei umane. Se spune chiar că ignoranţa echi-valează cu fericirea.
Acest lucru este adevărat,dar numai pe termen scurt.Te poţi simţi f. fericit dacă nu ştii că vine o tornadă, căci nu trebuie să faci nimic pt a preîntâmpina pagubele. În timp ce tu îţi ţii capul în nisip, fundul îţi rămâne însă în aer, şi tornada continuă să se apropie! Dacă ţi-ai ridica ochii și ai privi în zare,ai putea evita f. uşor dezastrul. Ignoranţa şi negarea nu pot avea decât o singură consecinţă: furtuna te va lovi în plin, se ştie că aceste tornade lovesc întotdeauna pe neaşteptate şi atunci când omul este mai puţin pregătit pt ele, efectele lor fiind dezastruoase. Aşa cum spuneam: ignoranţa echivalează cu fericirea, dar numai pe termen scurt. Noi ne creăm propria realitate, prin gândurile şi faptele noastre. Orice acţiune şi orice inacţiune au anumite consecinţe. Cine renunţă să mai gândească şi să îşi mai asume responsabilităţi, renun-ţă practic la viaţa sa. Dacă un nr. suficient de mare de oameni procedează în acest fel, ei renunţă practic la întreaga lume în care trăiesc, şi exact acest lucru s-a întâmplat de-a lungul întregii istorii a omului. Aşa s-a ajuns ca un nr restrâns de oameni să con-troleze destinele marii majorităţi.
Singura diferenţă faţă de trecut este că la ora actua-lă, acest nr restrâns de oameni a ajuns să manipuleze întreaga planetă, prin globaliza-rea afacerilor, a sistemului bancar şi a comunicaţiilor. Pârghiile acestui mecanism de control au fost întotdeauna aceleaşi: ţinerea oamenilor într-o stare de ignoranţă, de teamă şi de conflict interior. „Divide, condu şi cucereşte, păstrând cea mai importantă parte a cunoaşterii pt tine”.Aşa cum vom arăta în această carte,cei care s-au folosit de aceste metode pt a controla de mii de ani umanitatea sunt membrii aceleiaşi forţe, ai aceluiaşi trib restrâns, ai cărui membri se încrucişează numai între ei, urmând o agen-dă pe termen lung, care este pe punctul de a ajunge la apogeu. Statul fascist 3 global este aproape definitivat. Cunoaşterea se află în mâinile celor puţini, iar ceilalţi sunt menţinuţi în ignoranţă. Aceasta este structura clasică .
Războiul din Ukrain, de a creaa un Izrael 2,este susținut de călăii elitei sioniste enumerați de Al. Dughin.
Acest popor kazar este armata de șoc a NOII ORDINI MONDIALE de dominare a lumii planetare. Sunt destule exempe din istorie.
Propaganda de incriminare a Rusie și lui Putin seamănă cu propaganda întreprisă de elita Sionistă ce conducea CAHALUL împotriv Germaniei după al II război mondial, de justifiicare al planului de dominare a lumii. Așa zis creerea statului Izrael a fost realiza cu cheltuieli ale marii familii finaciare Rotchilde. Aceiași fammilie astăzi a a preluat datoriile externe ale Ukrainei. Capitala lummi este noul oraș ASTA construit și brodat cu simboluri masonie și citate din N.O.M. În Cazastan.
Traziți-vă, popoare ale lumii, și acțioați în interesul vostru ! SATANA este aproape învingător !

*

Nota redacției – Care este legătura dintre Cazahstan  și Israel/ Kazaria?