REVISTA ART-EMIS Anul X, Nr. 62 (1.046) / 2 AUGUST  2020

Apelul Grupului de inițiativă pentru fondarea Consiliului Integrării Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România

General de divizie (r) Ion Costaş, Chişinău

  02 August 2020

Al doilea stat românesc – Republica Moldova -, este produsul unei conjuncturi geopolitice regionale care a împiedicat înlăturarea consecinţelor pactului Ribbentrop-Molotov, stat administrat ineficient 30 ani de către politicieni corupți, șantajabili, incapabili să asigure respectarea Constituției, a interesului public. Azi, acesta este un stat pe care il abandonează în masă cetătenii săi.

Marea majoritate a cetătenilor rămași acasă sunt demoralizați și decepționați fată de perspectiva Republicii Moldova, stat care ar asigura condiții pentru supravietuirea lor. Acest stat este in permanentă agonie și  a supraviețuit până acum gratie asistentei financiare externe.

Partidele politice s-au compromis, pluralismul politic este unul declarativ, aleșii poporului fac tranzactii ca la targ cu interese personale. Cetăteanul nu mai poate influenta procesul democratic si actul administrativ guvernamental. Partidele noi continuă politicile dubioase aplicate pe parcursul a trei decenii de politicieni compromiși.

Pericolul de dispariție a națiunii autohtone este tot mai evident. Republica Mołdova nu-și poate asigura de sine stătător integritatea teritorială si independenţa declarată, dar nici securitatea cetătenilor săi. Războiul hibrid necruţător, declansat in anii 1990-1992 de către Federatia Rusă, fostă metropolă colonială, cu folosirea coloanei a cincea, mancurţilor, a mercenarilor locali, pentru realizarea conceptului de „russkii mir”, ocupaţia militară a unei părți importante din teritoriul Republicii Moldova conduc spre federalizare și îngenuncherea tânărului stat, readucerea lui sub controlul imperiului rus, totalitar, revanșist, cu reinstalarea cortinei de fier pe Prut și continuarea in această regiune a unui proces de deznaționalizare  şi genocid.

Partenerii strategici nu intotdeauna apreciază corect starea reală și evenimentele social-politice din republică, interesele lor nedeclarate nu contribuie la realizarea idealului național de integrare Europeană  si reunire cu Romania. Regretabil, dar nici unii politicieni din Romania – tara din trupul căreia a fost ruptă prin forţa armelor Basarabia de către sovietici, pământ românesc – nu promovează o politică consecventă privind perspectiva Reîntregirii teritoriului național  cu partea dintre  Prut și Nistru.

Exodul populației spre țările din Uniunea Europeană, îndeosebi a tinerilor spre România și dobândirea a peste 50 % din cetățenii Republicii Moldova a cetăţeniei uneia dintre țările Uniunii Europene, demonstrează atașamentul cetățenilor moldoveni la valorile civilizației europene și la Reunirea cu România.

În același timp, este evident că Republica Moldova nu are capacitatea de a urma parcursul european propriu, totodată, fiind ireversibilă și revenirea la Rusia, care este inacceptabilă, atât de către moldovenii cu cetățenie romană, cit și de  o mare parte a  cetățenilor alolingvi,care deja s-au ataşat de valorile europene. In consecință, realitățile demonstrează că aderarea noastră in Uniunea Europeană este posibilă doar în componenţa României. De altfel, în preajma alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, neintelegerile intre partidele declarate proeuropene și proromâne continuă să se acutizeze. Liderii partidelor nu sunt capabili, iar unii nici nu doresc să-și unească eforturile în interes național și contribuie astfel la dezbinarea societății,  la fortificarea forțelor pro-imperiale rusești.

Consiliul este o mișcare civică și își pune scopul de a pregăti și înfăptui opțiunea de Reunirea cu România – singura soluţie firească și legitimă pentru cetățenii republicii pentru a evita tragedia unui stat aflat în stare de colaps pentru a avea garanţia unui trai decent în cadrul Uniunii Europene.

Adepții integrării europene prin unirea cu România, deţinători ai cetăţeniei române și toți acei care se identifică ca fiind drept români sunt astăzi dispersati, într-un număr mai mare ori mai mic, prin toate partidele politice din Republica Moldova. Tocmai de aceea Consiliul – proiect inițiat de generalul de divizie (r) Ion Costaș – apare ca o platformă de dialog si colaborare, de inițiative și acțiuni care să implice activ partidele politice, reprezentanţii societătii civile, diferite grupuri de interese, lideri de opinie – toți cetățenii, pentru a asigura un consens naţional întru atingerea scopului propus: Integrarea Europeană a Republicii Moldova, prin Reunirea cu România.

Grupul de inițiativă cheamă partidele politice cu vocație patriotică, unionistă și de alte orientări strategice din Republica Moldova și din România, personalitățile marcante ale vieții publice, veteranii mișcării de eliberare națională, participanții la războiul cu Rusia din 1990-1992, militarii în rezervă  si retragere, toți cetățenii de bună credință, să susțină Consiliului Integrării Europene  a Republicii Moldova prin Reunirea cu România Așa să ne ajute Dumnezeu!

În numele Grupului de inițiativă pentru Integrărea Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România.

General de divizie (r) Ion Costaș

Explicatie la Apelul de formarea Cosiliului integrarii UE prin Reunirea cu Romania.

Este o inițiativă care merită tot sprijinul. Situația pandemică, economică, politică în Basarabia a ajuns la un nivel critic. Totul este compromis de guvernarea Dadon & Kiku: lupta cu pandemia este un mare eșec al lui Dadon & Kiku; economia este pusă la pământ, guvernarea nefăcând nimic pentru a o ajuta cât de cât; criza politică este fără precedent. Avem un guvern Kiku care trebuie să „chice”, dar nu a picăt fiindcă avem o strânsură conjuncturistă în parlament P.S.R.M. & P.D.M., care din interese meschine (numai nu interesele omului simplu) se opune. Dar și acțiunile opoziției extrem de neomogene sunt dispersate. Avem un pseudopreședinte, care cu operații gen Kuliok, Bahamas ș.a. sfidează bunul simț. Pentru a câștiga al doilea mandat de președinte în toamnă este gata la orice: prin instalarea posturilor ilegale peste Nistru i-a trădat pe concetățenii noștri de acolo, vânzându-i practic lui Krasnoselskij pentru câteva zeci de mii de votanți în toamnă.

Găgăuzilor Dadon le pregătește modificarea Legii privind autonomia, acordându-le autonomie mult mai largă, tot cu același scop-le cumpără voturile. În situația când românii basarabeni, care sunt mult mai mulți, dar divizați în bună cunoștință de cauză și puși în permanență unul împotriva altuia de unii lideri de partiduțe și formatori de opinie, aceștia îi vor asigura victoria lui Dadon în toamnă. Iar dacă Dadon va ajunge în următorul termen (nu dea Domnul), va duce la realizare deplină a planului Kozak II de federalizare a Republicii. Avem o opoziție extraparlamentară unionistă extrem de dispersată cu liderași orgolioși, fiecare aflat în țarcul lui (chiar și în alegerile parlamentare din toamnă de pe acest segment subțiat deja sunt înaintați doi candidați), luptându-se mai mult între ei  decât împotriva răului absolut de azi Dadon.  De aceea, este absolut binevenit Apelul de formare a Grupului de inițiativă pentru fondarea Consiliului Integrării Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România.

În momentul când Intelectualitatea a fost practic scoasă din circuitul decizional în acest colț de țară, este o oportunitate ca prin această Mișcare Civică să se facă din nou auzită. Unionismul trebuie să treacă de la faza idealistă frumoasă, dar sterilă, la o fază mai pragmatică. Eu aș vedea chiar destul de oportună ideea existenței pe o anumită perioadă a două state românești, dar cu instituții comune: vamă comună; sistem de sănătate comun (utilizarea deseori a elicopterelor SMURD, care a salvat absolut dezinteresat multe vieți omenești, este un exemplu bun); sistem de educație comun (aceasta ar reduce exodul tinerilor la universități din România dacă Universitățile din Basarabia ar fi tot românești, aflate într-un singur sistem, concurând de la egal cu celelalte universități din țară; și firmele românești și străine ar trece Prutul mai lesne dacă ar fi un spațiu economic comun cu anumite garanții, care ar exclude influenta factorului politic; mai multe ședințe comune ale ambelor guverne pentru realizarea proiectelor comune, de ex.: Gazoductul Iași-Chișinău; Rețele electrice comune; Autostrada Unirii Târgu Mureș-Târgu Neamț-Iași-Chișinău-Odesa ș.m.a. Oare toate aceste proiecte nu ar fi benefice pentru toți românii, în special a celor din Basarabia ? Dar protecția socială, care este mult mai bună în România, nu ar fi benefică pentru românii basarabeni ? Acum când Guvernul României s-a reorientat spre ajutorul acordat direct localităților din Basarabia astfel de ședințe ar fi benefice. Astfel Unirea politică a celor două state românești va veni de la sine când vor fi create condițiile optime. Cei care au mai mult la inimă dezideratul Integrării Europene trebuie să înțeleagă că ea poate fi doar prin România, drept argument fiind factorii geografic, spiritual, lingvistic, dar și experiența acumulată pe parcurs.

Acest Apel nicidecum nu înseamnă contrapunerea Ideii concentrării acțiunilor tuturor eurounioniștilor pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din toamnă și a celor parlamentare.