PERICOLUL DODONIST

 

Suntem pe ultimii metri ai campaniei electorale la prezidenţiale.Spuneam odinioară că actuala campanie electorală este una dintre cele mai murdare de la independenţă încoace. Maşinagoebelsovistă de dezinformare şi minciună a lui DodonşiPlahotniuc a lucrat la putere maximă. A avut la îndemână şi un instrument de promovare a minciunilor – holdingul din cele vreo 7 televiziuni ale lui Plahotniuc, cele două televiziuni ale lui Dodon şi zecile de posturi ruseşti de televiziune.

În această campanie murdară proDodon s-au implicat în cea mai mare măsură conducerea de vârf din Kremlin (financiar, logistic, propagandistic, ideologic – mult mai direct ca în alte dăţi!). Ceea ce este deosebit de grav sub aspectul moralităţii creştine este implicarea în modul cel mai direct, murdar şi scandalos (lucruri neconcepute pentru înalte feţe bisericeşti, destinaţia cărora este să aducă în popor învăţătura lui Hristos nu să servească diavolul). După ce patriarhul Kiril l-a binecuvântat pe Dodon la preşedinţie a urmat chemarea cu text deschis în biserică a mitropolitului Vladimir de a-l vota pe „…marele creştin” Dodon. Exemplul şefilor l-a urmat epi­sco­pul de Băl­ți și Fălești Mar­chel, care a excelat în minciuni şi insinuări cu un discurs ţinut împreună cu alţi trei feţe bisericeşti pe fundalul roşu (culoarea electorală a lui Dodon!), care numai creştin ortodox nu poate fi numit, lucru nedemn pentru o înaltă faţă bisericească.

Avem de ales un pre­șe­din­te din două can­di­da­tu­ri. Un creș­tin sau un necreș­tin. Un patri­ot sau un nepa­tri­ot”, îndem­nând cre­din­cio­șii să-l vote­ze pe can­di­da­tul Igor Dodon la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie, atacând-o pe Maia San­du cu acuzaţii inventate în minţile bolnave ale unora, cu acuzaţii neortodoxe, necreştine.„Rugăm să veni­ți la ale­ge­ri și să faceți ale­ge­rea corec­tă. Sfân­ta bise­ri­că nu se impli­că în poli­ti­că… Ea supra­ve­ghea­ză latu­ra mora­lă și reli­gi­oa­să a între­gii soci­e­tă­ți (aşa ar fi corect!!!). Bise­ri­ca mai are o sfân­tă dato­rie de a lămu­ri oame­ni­lor pe cine să vote­ze…(unde este scris acest lucru, în ce carte sfântă???)”…Igor Dodon, pe care-l cre­dem creș­tin și patri­ot, regu­lat se împăr­tă­șă, frec­ven­tea­ză bise­ri­ca, este pri­e­ten al bise­ri­cii….Dacă o vota­ți pe Maia San­du, vă asu­ma­ți mul­tă osân­dă și mare păcat în fața lui Dum­ne­zeu” a finalizat acest „propovăduitor creştin”.

Cine este acest Markel? Are un trecut tumultuos implicat în mai multe activităţi necreştine. Ziarul de Gardă a scris în 2014: „…Preasfinţi­tul locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne, la Bălţi. Imo­bi­lul de lux, cu două nive­lu­ri, a fost tre­cut, în vara anu­lui 2014, pe nume­le unui tânăr de doar 20 de ani, în urma sem­nă­rii unui con­tract de întreţi­ne­re pe via­ţă. Şi băi­a­tul, stu­dent la drept, dar şi mama aces­tu­ia, au refu­zat să ne spu­nă care este rela­ţia din­tre tânăr şi epi­sco­pul Mar­chel, cunos­cut pen­tru impli­ca­rea sa în mai mul­te scan­da­lu­ri cu iz poli­tic, fap­te pen­tru care a fost chiar urmă­rit penal de către pro­cu­ro­ri. Mar­chel, în vir­tu­tea func­ți­ei pe care o deți­ne nu are drep­tul bise­ri­cesc să aibă via­ță de fami­lie sau copii…”

 Şi atunci noi, creştinii adevăraţi, nu pretinsul creştin socialist Dodon, ne întrebăm: cu ce drept moral aruncă cu piatra în dna Maia Sandu. Fiind o înaltă faţă bisericească se vede că nu cunoaşte îndemnul lui Iisus Hristos: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei”…Ei, mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc”” (Ioan 8,9). De fapt de ce ar trebui să ne mai mire imoralitatea unor slujitori ai bisericii când însuşi mitropolitul Vladimir se postează împreună cu comunistul V. Voronin pe fundalul secerii şi ciocanului – simbol satanist al celora pe care ia anatemizat ultimul patriarh al Rusiei Tihon.

Să vedem încă o dată cât de creştin este acest comunist socialist Dodon, cât de creştin poate fi acest PavlikMorozov încorsetat fiind în chingile metalice ale ideologiei marxist-leninist-ateist-satanice, pe care a îmbrăţişat-o încă din copilărie (şi o mai promovează şi astăzi). Am mai scris despre aceste lucruri absolut

2010.Dodon pri­meşte car­ne­tul de mem­bru al PCRM din mâna lui Voro­nin în faţa idolulului său V.I.Lenin: „…Jur credinţa pe veci lui Ilici, învăţăturii lui Ilici (pentru care religia a fost opiu al poporului”)…”.

incompatibile: să fii adept al ideologiei satanist-marxist-leniniste şi în acelaşi timp să fii bun creştin cum afirmă feţelebisericeştiKiril, Vladimir, Markelş.a. În a. 2010 dădea jurământ de credinţăpe veci lui Lenin, învăţăturii lui, înclusiv, despre rolul religiei:„Întregul nostru program este bazat pe o concepţieştiinţifică despre lume… Propaganda noastră include în mod necesar şi propagarea ateismului(V.I. Lenin. Socialismul şi religia). În Călăuza ateistului se spune: „Ştiinţaşi religia sunt legate de două concepţii despre lume diametral opuse…”. Pentru oricine este clar că ceea ce fac acum înaltele feţibisericeşti este promovarea politică a celora pe care ultimul patriarh (adevărat !) al Rusiei ia anatemizat la 19.01.1918, anatemă care nici până astăzi nu a fost ridicată. Luaţi în consideraţie acest lucru stimaţi mireni!

Devenind deputat în acelaşi ani pe listele PCRM a mai dat un jurământ „Mă oblig să nu uit că votul fracţiunii Partidului Comuniştilorşi votul meu personal întotdeauna trebuie să reprezinte o poziţie unică. Mă oblig să nu uit că încălcarea angajamentului în cauză reprezintă cea mai gravă crimă morală împotriva intereselor Partidului Comuniştilor, împotriva a mii de susţinători, care mi-au încredinţat dreptul de a acţiona în numele lor”. Doar peste un an de zile a uitat de jurământul dat, părăsindu-şi bosul.

Acelaşi jurământ a dat când a intrat în Partidul Socialiştilor al V. Abramciucşi V. Krâlov în 2013 ca la scurt timp după alegerea lui în fruntea partidului, procedând ca puiul de cuc, ca un veritabil PavlikMorozov, ia alungat pe cei doi din propriul partid. Acelaşi lucru va face şi cu încrederea Dumneavoastră stimaţi alegători dacă, nu dea Domnul, îl veţipe Dodon în funcţia de preşedinte pe 13 noiembrie, în ziua de Duminică care în traducere din latină înseamnă ziua Domnului (unica denumire creştină a zilelor săptămânii). Ar fi un mare păcat. Dodon nu are nimic sfânt, trădările fiind esenţa firii lui, crezul lui, despre acest lucru spunând însuşi cel care-l cunoaşte cel mai bine, care a încălzit şarpele la pieptul lui „Din trădători ca aceştia să iasă preşedinte?”.

Să încercăm să abordăm o altă latură a portretului candidatului la preşedinţie I. Dodon, aducîndşi alte documente de ce nu trebuie votat Dodon. Încă nu a devenit preşedinte însă deja a reuşit (în stilul mentorilor săi!) să strice relaţiile cu vecinii. În adresa României Dodonşivaleţii săi au făcut mai multe declaraţiişiacţiuni provocatoare: a se vedea ruperea hărţii României Mari de către holopul său Batrîncea, declaraţia tâmpită a lui Dodon că nu „va admite ca talpa jandarmului român să calce pământul Moldovei (ciubota moscalului poate călca pământul Moldovei!).

Mai recent prin declaraţiile tâmpite referitor la Crimeea a deteriorat grav relaţiile cu vecinul din est – Ucraina. Aceasta şi-a rechemat de urgență ambasadorul la Kiev „pentru consultări” exprimându-se diplomatic însă este clar că e în semn de protest. Rada Ucraineană l-a declarat pe Dodon persoană indezirabilă pe teritoriul Ucraineişi a anunţat că „…că dacă la conducerea Republicii Moldova va fi ales președinte Igor Dodon, care în campania electorală a recunoscut Crimeea, regiunile Lugansk și Donețk ca fiind parte a Federației Ruse, UCRAINA va închide frontiera pentru cetățenii Republicii Moldova și aceștia vor putea intra pe teritoriul Ucrainei doar în baza vizelor conform practicii statelor europene, inclusiv din Spațiul Schengen…”.

Gândiţi-vă bine stimaţi alegători pe cine votaţi duminică. În primul rând cei care, aflându-Vă la hotar cu Ucraina, deplasându-vă până acum relativ uşor la Odesa, Moghiliov, L’vov, ce veţi face după alegeri? Ucraina nu e Republica Moldova. Demonstrează acest lucru şi în războiul ei cu Rusia. Să fim siguri că aşa va fi.Dacă va fi ales preşedinteDodon va fi vai de capul nostru cum ar spune maestrul.

Portretul viitorului PREŞEDINTE!!! 
        MAIA SANDU

 

 

IGORI NIKOLAEVICI DODON
Educaţie:

Şcoala medie Risipeni, toate notele “excelent”. Medalie de argint (1989)

Academia de Studii Economice a Moldovei – media 9,1 (1994).
Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova Master în administraţie publică: media – 9,79 (2009).
    Harvard Kennedy School of Government, Master în administraţie publică, 2010.

 

Trăsături de caracter: onestă, incoruptibilă, persoană integră, hotărâtă în promovarea reformelor, având la bază educaţie din vest.

 

Funcţiideţinute:

Consilier al Directorului Executiv la BancaMondială (Washington)(1998-2005; 2010-2012);

Ministru al Educației în Republica Moldova, 2012 – 2015;

23 iulie 2015 – desemnată drept candidat al PLDM la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.

Octombrie 2016 – desemnată candidatul comun al dreptei proeuropene și antioligarhice în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În primul tur de alegeri a cheltuit 82000 lei, în special pentru buclete publicitare, transport. Nu a plătit niciun minut de publicitate electorală (costul – 3000 Euro/min). Nu a avut niciun megabanner electoral plasat în întreaga Republică.

 

Rezultate obţinute :

–       A implementat reforma în învăţământ bazată pe eliminarea corupţiei de la BAC;

–       A implementat prevederile Procesului de la Bologna în învăţământ.

Este proprietară a unui apartament de 74,5 m2şi a unui automobil Toyota fabricat în a.2007.

 

Educaţie:

Şcoala medie Sadova (nu se cunoaştereuşita !) (1991);

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (1997) (nu se cunoaştereuşita!);

Academia de Studii Economice (1998) (nu se cunoaştereuşita!);

Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele RM. Master în administraţie publică (nu se cunoaştereuşita!);

Teza de doctor în economie (plagiat), 2003, ASEM (susţinută cu încălcări!).

 

Trăsături de caracter: duplicitar (adept al ideologiei ateiste socialiste şi, în acelaşi timp, creştin ortodox şi capitalist milionar!; antiunionist iar copii învaţă la liceul roman Prometeu); corupt (implicat în mai multe găinării economice); semidoct;

 

Funcţiideţinute:

Vice ministru al Economiei şiComerţului (2005) ]n guvernarea comunistă;

Ministru al Economiei şiComerţului (2006);

Prim viceprim ministru al Economiei şiComerţului (2008);

Deputat în parlament PCRM, PSRM (2009 – prezent).

Octombrie 2016 – desemnat candidatul PSRM în alegerile prezidențiale.În primul tur de alegeri a cheltuit peste 50 mln lei: pentru megabannere (peste 200 de megabannere (fiecare costând între 200-300 Euro) plasate în întreaga Republică; publicitate electorală televizată (împreună cu Lupu a ocupat primele 2 locuri); pentru materiale informative electorale cu tiraje de sute de mii de exemplare.

 

Rezultate obţinute:

În perioada 2004-2009:

–       a creat mafia cărnii şi a peştelui împreună cu fratele său;

–       a înstrăinat în favoarea lui Plahotniuc hotelul Codru la un preţ de 5 ori mai mic decât cel real;

–       a înstrăinat sanatoriul Moldova de la Odesa, a lichidat Investprivatbank;

–       a protejat bussinesul lui Oleg Voronin şi al lui Plahotniuc;

–       în a. 2008 a participat la scutirea băncilor comerciale de impozitarea banilor proveniţi din afară fapt ce a favorizat spălarea prin băncile moldoveneşti a peste 20 mlrd de euro;

–       în a. 2009 a fost nevoit să întoarcă 72000 lei din cei peste 3.5 mln lei furaţi de la stat, furt depistat de Curtea de Conturi.

Lucrând toată viaţafuncţionarde stat este multimilionar, având în proprietate un hotel de lux („Prezident” de 5 stele), o casă de lux în trei nivele, 5 maşini de lux, alte proprietăţi. În perioada 2010-2014 a  sponsorizat partidele (PCRM şi PSRM) în sumă de 464000 lei.

Acţiuni antistatale :

–       Denunţarea Acordului de Asociere (şi automat al regimului liberalizat de vize şi de liber schimb) fapt ce va exclude mobilitatea în cadrul programelor de educaţieşi cercetare;

–       Federalizarea Republicii ;

–       Declaraţii care deja conduc la blocajul Republicii Moldova (din est de Ucraina şi din Vest – de UE).

Întrebat în una din emisiuni de dezbateri electorale ce a făcut Rusia pentru Republica Moldova de la independenţă încoace însuşiDodon nu a putut spune nimic concret, în afară de declaraţii sterile despre raiul rusesc, care va fi construit în acest colţ de ţară dacă ne vom întoarce cu faţa spre Rusia. Dimpotrivă preţul la gazul natural şi petrol importat în Republica Moldova s-a mărit de zeci de ori. Pe timpul guvernării comuniste cu ministrul finanţelor I. Dodon preţul la gazul natural depășise 400 $/1000m3şi era mai mare decât preţul de vânzare pentru ţările europene. Dar Rusia, singură aflată sub aspect economic în situaţia noastră, nici nu poate cu nimic ajuta Republica Moldova să iasă din această groapă economică. Ce ne aşteaptă în Rusia ne spune Alexei Isaev, un salvator din cadrul Serviciului Situațiilor Excepționale din Moscova, rus get-beget și mare patriot al țării sale: „Din păcate, în Rusia, producerea și industria sunt la un nivel foarte scăzut. Foarte puține medicamente, electronică se produc aici. Multe lucruri necesarepentru viață erau importate, iar analoagele lor nu se produc în Rusia. Dolarul a crescut de două ori, salariile au rămas aceleași. Veniturile oamenilor au scăzut. Să găsești de lucru este mai complicat”. Acesta este raiul spre care ne îndeamnă Dodon?

Totodată, ajutorul venit sub diferite forme din partea Uniunii Europene, SUAşi România în ultimii 25 de ani (atât de blamaţi de talimbulDodonşi stăpânii lui din Kremlin) depăşeşte mai multe miliarde de dolari. S-au construit drumuri europene, diverse edificii cu menire socială: şcoli, grădiniţe de copii, centre de menire culturală. Să luăm doar ultimul act de binefacere al României: deschiderea acestei bijuterii a oraşului Chişinău, Muzeul de Arte, pentru  renovarea căruia România a acordat un milion de euro. În stadiu de realizare se află renovarea Sălii cu Orgă din Chişinăuşi reconstruirea Teatrului „B.P.Haşdeu” din Cahul, de asemenea prin donaţiiromâneşti. Au fost donate microbuze pentru şcolile reformate. Au fost acordate diverse subvenţii pentru susţinerea agriculturii, unele sectoare atingând standarde europene în calitate. Au fost realizate o serie de proiecte în domeniul eficienţei energetice, irigaţiei etc. „Uniunea Europeană a investit mult în Republica Moldova, crede în parcursul european al acesteia și dorește ca Moldova să fie condusă de un Președinte pro-European, dar decizia este a cetățenilor Republicii Moldova. Ei știu omul în care au cea mai mare încredere, în a cărui competență și integritate pun bază” declară ZiegfriedMureşan, europarlamentar PPE, Vicepreședintele comisiei bugetare a Parlamentului UE.

„Dodon va ține Republica Moldova în zona gri a influențelor oligarhice, a culiselor murdare și opace, care aduc profit unui număr foarte restrâns de politicieni și clienți. Maia Sandu are puterea celor fără de putere și, pe această bază, poate aduce o viață mai bună tuturor cetățenilor”, crede europarlamentarul din partea PPE Cristian Preda.

Stimaţi alegători, tineri şi bătrâni, bărbaţişi femei! Daţi să demonstrăm că ştim cine este această persoană, că ne-am învăţat să separăm grâul de neghină, să deosebim binele adevărat de cel simulat, adevărul de semiadevărşi minciună.

Să votăm Maia Sandu!!! 

Valeriu Dulgheru