Nevoile Neamului Românesc(C)

Anti-românismul și anti-creștinismul

„Eu îmi apăr sărăcia, și nevoile, și Neamul!”

Așadar, îi facem pe evrei vinovații principali pentru strategiile anti-românești desfășurate în ultimele două secole pe teritoriul românesc. Aceste strategii sunt de două feluri: unele au ca țintă ființa și interesele neamului românesc, altele vizează în întregul ei rasa ariană, lumea creștină, față de care adversitatea iudaică este milenară. O găsim expusă ca ură rasială în preceptele Talmudului și în tradiția Vechiului Testament, precum și în politici recente mai mult sau mai puțin secrete, bine disimulate sau afișate cu ostentație!
Ura iudaică nu are în principal un fundament religios, chiar dacă așa zisa filosofie iudaică este diamentral opusă moralei creștine. Ținta obsedantă pentru evrei este rasa albă, ariană, indo-europeană, existența fizică a albilor. Calitățile rasiale ale albilor le creează evreilor complexe de inferioritate pe care încearcă să le depășească inventând mari personalități iudaice, cu realizări excepționale, vezi cazul Albert Einstein sau Sigmund Freud, vezi mulțimea de impostori evrei declarați premianți Nobel.

Performanțele albilor, ca autentici făuritori ai civilizației planetare, îi scoate din minți pe ideologii sionismului, preocupați să impună în conștiința omenirii modele iudaice ale unor impostori, performanțe închipuite, impuse prin propaganda făcută de mass media controlată de cunoscutul monopol sionist.

În mod direct, evreii au fost preocupați în primul rând de exterminarea fizică a creștinilor, a albilor, a arienilor! Ia exemplul slavilor din Rusia, al rușilor în mod deosebit, al milioanelor de ruși victime ale luptei de clasă instituită de bolșevicii evrei în toamna lui 1917. Vezi declarația lui Soljenițân și a altor martori de seamă, inclusiv evrei, despre prăpădul făcut de ideologia evreiască în Rusia și în țările care au cunoscut regimul comunist, iudeo-bolșevic!

Adaugă milioanele de albi care au murit în cele două războaie mondiale despre care se știe bine că au fost provocate de intrigi și manevre evreiești, prin guvernele obediente din Occident! Câți evrei au participat efectiv la cele două războaie mondiale?! Câți evrei au fost victimele războiului declanșat de „înțelepții Sionului”?

În lagărele naziste au murit câteva zeci de mii de evrei, din cauze medicale! Nu a existat un regim de exterminare a evreilor! Așa numitul holocaust nazist este o imensă minciună, o veritabilă insultă pentru rațiunea și logica omenirii! O sfidare a bunului simț!

Un regim de exterminare a funcționat în lagărele în care aliații i-au adunat pe prizonierii germani! Unii dintre ei, cei mai mulți, au fost capturați după capitularea Germaniei! Așa au murit câteva milioane de germani! Așa cum au murit zeci de mii de români făcuți prizonieri de ruși după trădarea de la 23 august 1944!

În momentul de față exterminarea fizică a arienilor, a creștinilor, continuă prin războiul din Ucraina, despre care Boštjan M. Zupančič, mereu informat corect, afirmă că a fost proiectat de aceiași lideri khazari! Printre victime și mulți români din zona Cernăuți!

Cele de mai sus sunt lucruri bine cunoscute din relatările a sute de comentatori, opiniile judecătorului sloven nu fac decât să aducă un plus de autoritate, de certitudine!

În ultimele decenii khazarii atentează la identitatea rasială a arienilor! La statutul lor biologic! Au conceput și declanșat un plan vast, desfășurat pe mai multe generații, prin care este urmărită metisarea albilor, corcirea lor prin amestecul rasial, în primul rând cu afro-asiatici. Migrația a milioane de afro-asiatici schimbă compoziția etnică a Occidentului. Ținta sioniștilor, responsabili de producerea invaziei afro-asiatice în Occident, este dispariția națiunilor, a statelor naționale europene! Vor să producă un melanj rasial și național care să ducă practic la dispariția albilor, a arienilor! Evreii nu-i pot suporta pe blonzi, pe germani și slavi în mod deosebit! Și mai ales nu pot suporta capacitatea de creație intelectuală a arienilor, faptul că civilizația omenirii este datorată în primul rând creativității arienilor!

Au lansat sintagma „civilizația iudeo-creștină” care este un mare fals, o diversiune care nu corespunde nici unei realități! Nu există valori „iudeo-creștine”! Este o contradicție în termeni. Ura evreilor față de albi, față de europeni este străveche, de pe vremea Romei antice! Când evreii alcătuiau la Roma un stat în stat și așa s-au organizat mereu, inclusiv azi, când comunitatea khazară este organizată în cea mai desăvârșită clandestinitate, fără urmă de transparență! Nimeni nu știe cum sunt organizați evreii, care sunt structurile lor organizatorice, care sunt regulile după care funcționează ierarhiile sioniste!

Planul instituirii unui guvern mondial obedient liderilor khazari este o țintă de maximă importanță pentru „înlepții Sionului”! Totuși, nu cred că se va materializa acest guvern, numit și „noua ordine mondială”! Sunt state puternice capabile să se opună cu succes nebuniei sioniste: Rusia, China, India, Iran și altele.

În schimb, planul khazar de distrugere a identității ariene s-ar putea să reușească, cel puțin parțial, în câteva țări occidentale importante! Deja s-au produs în Occident transformări ireversibile prin emigranții care au schimbat structura demografică a unor comunități ariene, creștine, reprezentative, care nu mai au nicio șansă de a-și recăpăta statutul de odinioară!

Situația este gravă mai ales prin lipsa de reacție a Occidentului. Nicio țară occidentală vizată de pericolul metisării cu milioanele de emigranți afro-asiatici nu a fost în stare să imagineze un răspuns, o replică la amenințările mortale reprezentate de numărul nefiresc de mare al emigranților de proastă calitate care continuă să penetreze granițele Occidentului. O veritabilă invazie! O invazie meticulos organizată de liderii khazari!

Dacă încerci să înțelegi resorturile sufletești ale acestei stăruințe în rău a khazarilor, te trezești cu vechea perplexitate: DE UNDE ATÂTA URĂ?!

Și, desigur, nu poate fi decât o singură concluzie, concluzia cristică: evreii ăștia nu sunt oameni, făpturi ale Domnului, ci sunt fiii Diavolului! Fiii minciunii! Diavolul le este părinte și mentor!

Altă explicație nu pot găsi răului pe care evreii îl fac omenirii de când au apărut în istorie! Nu cred că poate fi iertare sau înțelegere pentru crimele și păcatele lor.
Am zis!

ION COJA