Textul de mai jos este un comentariu apărut pe site la materialul intitulat De la Râm ne tragem

A.D.D. 1 hour agoadevaruridespredaciști

Da, de la Râm ne tragem. Şi ne mândream al naibii de tare cu originea noastră romană. Mărturiile cronicarilor străini arată foarte clar treaba asta.

„Limba,mai ales a Ţării Româneşti,UNDE LOCUIESC PUŢINI OAMENI DE ALT NEAM DECÂT ROMÂNII,este latina şi italiana coruptă,semn adevărat că aici au fost colonii ale romanilor,căci ei zic pentru „Dumnezeu” (în text „Dio”)-„Zieo”,pentru „dumneata” („dominatio tua”)-„Dominata” (probabil era „domnia ta”-n.m.),pentru „cal” (cavallo)- „callo”.Iar portul,mai ales al femeilor,cu cosiţe bogate încolăcite în jurul capului este acelaşi cum obişnuiau vechile romane;bărbaţii se îmbracă cu haină lungă,dublă,deosebită de a ungurilor şi poartă pe cap, acoperindu-şi părul pe care-l lasă să crească lung-ca şi barba- pălării înalte şi mari,fără margine. Socotesc de ocară numele de valah,NEVOID SĂ FIE NUMIŢI CU ALT CUVÂNT DECÂT „ROMANISCHI” ŞI MÂNDRINDU-SE CĂ SE TRAG DIN ROMANI.” –Giorgio Tomasi sec.XVII (Călători străini despre ţările române,vol.III,pag.673-674)

„(…)Dar aflând viteazul Mihai de asta (înaintarea turcilor spre Muntenia n.m.),hotărî să se întoarcă şi să-i înfrunte,de vor fi avut îndrăzneală să-l aştepte;din care pricină, schimbându-şi drumul,se îndreptă spre Valahia,dar la întoarcere dădu Domnul să se întâlnească cu vrăjmaşii care erau puhoi;şi măcar că oastea sa era obosită de drum şi încărcată de pradă,nu pregetă totuşi să dea lupta;ŞI DUPĂ CE ÎI ÎNDEMNĂ PE AI SĂI să se poarte cu vitejie,şi pentru gloria lui Christos,ai cărui oşteni erau,şi pentru faima neamului lor ŞI A ROMANILOR,DIN CARE MĂRTURISEAU CĂ SE TRAG,şi pentru uriaşele prăzi ce-i aşteptau de învingeau,puse să se dea semn din trâmbiţe şi intră în iureş”
-avviso italian din 1599 (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană,vol.4-Relatări şi presă,pag.150)

„Ei (aromânii-n.m.) au o limbă a lor şi aproape ca latina şi,după cum se povesteşte se trag din romani (…).De aceea ei SE FĂLESC că sunt romani şi lucrul se vădeşte în limba lor,căci ei vorbesc ca romanii…”-Ioan de Sultanieh sec.XV (Călători străini despre ţările române,vol.I pag.39)

„(…)vlahii din regiunea Dunării care de asemenea se află în vecinătate dovedesc prin vorbire originea lor romană ca pe un lucru de cinste pe care o pun în evidenţă şi O INVOCĂ”- Flavio Biondo secolul XV (cf. Şerban Papacostea,Geneza statutlui în Evul mediu românesc,editura Corint,pag.241-242)

„Vom socoti tot la valahi pe așa numiții țințari sau cuțo-vlahi pe această rasă atât de valoroasă, răspândită aproape pe întreaga suprafață a Peninsulei (Balcanică-n.m). Țințarii se trag din valahii din Macedonia și SE MÂNDRESC CU ORIGINEA LOR LATINĂ.”-Szabo Jozsef 1875

Şi fără absolut nici un motiv real şi graţie unor idioţi utili patriotarzi,azi mulţi au ajuns să-şi scuipe originile atât de preţuite de înaintaşii lor.Muţumim,Napoleon şi Daniel!