Moment istoric (I). Resurecția albilor în Statele Unite. Albii vor egalitate cu negrii și cu homosexualii.

Am convenit pe acest site că istoria ultimilor 100 de ani face tot mai evidentă existența unor strategii, evenimente și activități de anvergură mondială sau numai locală care țintesc diminuarea forței și prestigiului rasei albe. Rasa albă și creștinismul, imposibil de separat, sunt ținta unor lovituri lașe, perfide, bine disimulate până acum, iar în ultima vreme tot mai pe față, la lumina zilei desfășurate.

Nu avem ce discuta cu cine nu pricepe că atât cele două războaie mondiale, cât și revoluția bolșevică au avut ca rezultat cert sacrificarea a zeci de milioane de creștini, de rasă „ariană”, numiți indo-europeni cu un termen mai neutru, și că această „coincidență” nu este întâmplătoare. S-a întâmplat exact ce s-a urmărit de cei care au declanșat producerea acestor evenimente. Chiar dacă nu ne este ușor să-i identificăm pe cei care se ascund în spatele celor petrecute, caracterul nociv, criminal propriu zis, al acestor evenimente nu mai poate fi tăinuit! Trăim în crimă și minciună la scară mondială cel puțin de la 14 iulie 1789!

Suntem azi contemporani cu fenomenul migraționist care afectează grav demografia europeană, un fenomen deloc spontan sau întâmplător, ci minuțios organizat de structuri politice care nu ezită să-și declare deschis adversitatea față de religia creștină și față de „albi”!
Această decădere a rasei albe și a prestigiului religiei creștine a avut până de curând girul și exemplul contaminant oferit de modul de viață american din ultimele decenii. America este spațiul în care, sub pretextul combaterii rasismului segregaționist, s-a teoretizat cel mai intens ideea amestecului între rase, între religii, împotriva conservării valorilor creștine, a tradițiilor europene.

Deși America este întemeiată de europeni creștini, de purtătorii unor tradiții care fac oricând cinste omenirii și ființei umane în general, în ultimele decenii – după WW2, s-a consolidat și răspândit o ideologie anti-creștină, blasfematorie și mincinoasă, care a răspândit decepție și repulsie față de tradițiile culturii europene creștine. Descreștinarea lumii în care trăim este un proces evident, imposibil de ignorat în continuare, care pune în pericol viitorul omenirii, un viitor în care omenirea ar fi să nu mai cunoască diversitatea etnică, rasială, să nu mai existe națiuni și state naționale, iar la nivelul individului să nu mai existe celula socială numită familie, ba chiar să dispară și diferența de sex, demodată și retrogradă! Această nebunie care pune în pericol însăși existența Planetei noastre vine din Statele Unite și amenință să dea peste cap întreaga omenire!…

Confruntați cu acest cancer planetar, credem că remediul cel mai eficace ne poate veni chiar de la cei care au provocat apariția acestor suferințe, adică de la americani, a căror neglijență și inconștiență nu poate dura la infinit!

Evident, există mai multe Americi, există însă și o Americă profundă de care se leagă binefacerile aduse omenirii de spiritul american inventiv și întreprinzător. Aceasă Americă profund creștină, păstrătoare și făuritoare de tradiții umaniste, nu mai poate tolera la nesfârșit minciuna și manipularea lașă a celor care au pus la cale surparea creștinătății, dispariția raselor, în primul rând a rasei albe! Melanjul bezmetic al raselor preconizat de aceste puteri ale întunericului, pline de ură și dispreț față de excelența ființei umane, trebuie demascat ca ideologia cea mai perfidă din câte au atentat până azi la noblețea și frumusețea omului!

Omul, ca întruchipare supremă a Creației divine, se simte responsabil pentru soarta Planetei noastre. Din sentimentul acut al acestei răspunderi omul modern face eforturi tot mai mari, sistematice și costisitoare, pentru a prezerva în puritatea lor rasele și speciile animale ori vegetale, a căror infinită diversitate este podoaba cea mai de preț a Planetei! În acest context cum poate fi acceptată ideea corcirii raselor umane, a metisării neamurilor până la dispariția oricărei distincții?! Cum să justificăm ideea desființării specificului comunitar care, după milenii de evoluție, grupează oamenii în rase, națiuni, etnii? Metisarea omenirii, în fapt uniformizarea omenirii, este replica diavolească la realitatea impozantă a existenței raselor, națiunilor, etniilor! Această binecuvîntată diversitate rasială încununează secole și milenii de istorie care i-a grupat pe oameni împreună după afinități tainice, subtile, al căror sens a rămas deocamdată nedezlegat de mintea umană.

A fi diferiți unul de altul, a fi fiecare dintre noi un unicat, este legea Creației dumnezeiești, care nu concepe și nu admite clona, uniformizarea, estomparea diversității! Suntem diferiți unul de altul în comunitatea de care aparțiem, iar fiecare comunitate este la rândul ei diferită de celelalte. Unitatea omenirii nu poate fi concepută decât în splendida ei diversitate!

Dacă în zilele noastre existența lui Dumnezeu o mai pun unii la îndoială, existența Diavolului este neîndoielnică, este tragic de vizibilă, este convingător dovedită prin înverșunarea și tenacitatea cu care activiștii multi-culturalismului, veritabili posedați, acționează pentru a-l vedea pe om despovărat de atributele propriei umanități! Lepădarea de om a omului este ținta feluritelor atacuri care vizează lumea creștină și rasa albă! Să fii om este o povară pe care tot mai mulți indivizi sunt îndoctrinați să refuze s-o mai ducă! Libertinajul cel mai deșucheat tinde să ia locul poruncilor dumnezeiești care au scos omenirea din întunericul preistoriei. „Religia” drepturilor omului încearcă să șteargă din mintea omului orice urmă de conștiință a obligațiilor cu care te încarcă norocul de a te naște om! De a te naște bărbat sau femeie, european sau african ori asiatic! Român sau ungur, evreu sau țigan, american sau rus!

Considerăm că diversitatea de rase și de etnii a asigurat până acum frumusețea și dinamica planetei noastre! Prezervarea raselor și a etniilor este felul nostru de a respecta voința Domnului, planul divin care pune în mișcare oamenii și ideile lor. A respecta existența și identitatea proprie a fiecărei rase, a fiecărei națiuni, nu înseamnă rasism sau segregaționism, ci este o dovadă de respect față de opera divină care s-a încununat prin apariția omului, a omenirii, întemeiată pe familie și etnie, pe neam și rasă, pe comunitate de limbă și tradiții!

Desigur, la nivelul individului fiecare om este pe deplin liber să-și întemeieze familia și viața socială împreună cu persoana iubită, fără nicio reținere, fără nicio restricție de ordin etnic, rasial sau religios! Dar a face ideologie și politică de stat din amalgamarea raselor și etniilor este un păcat mare, este o lipsă de înțelegere a rostului nostru pe pământ! Acest păcat l-au săvârșit numeroși americani și vest-europeni în ultimele decenii.

De aceea ne-am bucurat să aflăm că America începe să se miște! Se ridică de la orizont America creștină, America profundă, care respinge rasismul anticreștin, anti-„albi”! America profundă s-a săturat de espectativă, de răbdarea cu care a așteptat ca rătăciții să găsească singuri drumul înapoi, la starea de normalitate, de decență, părăsită cu decenii în urmă! Așa interpretez eu și mulți dintre colegii mei cele întâmplate zilele trecute în America, la Charlotteville. Oraș care n-a mai putut suporta rasismul și șovinismul anti-creștin, anti-arian, anti-american!

Moment istoric (2) Mondializarea modelului legionar?

Moment istoric (2) Mondializarea modelului legionar?

Ca român, ca persoană care încerc de ani de zile să aflu și să impun adevărul despre categoria de români cea mai urgisită – legionarii, m-am bucurat să aflu că unul dintre organizatorii marșului „alb” de la Charlotteville și-a declarat și și-a afișat public descendența comportamentului său din modelul legionar, întrupat pe deplin și atât de tragic de cel care a fost Corneliu Zelea Codreanu. Căpitanul! Portretul Căpitanului era imprimat pe tricoul purtat de animatorul marșului alb de la Chartlotteville.

Nu încerc să țin minte numele acelui tînăr american, mi-e destul să știu că există, că a avut curajul să se pună în fruntea marșului, a mii de protestatari albi, cu gândul la isprăvi similare săvârșite de cel pe care și l-a ales ca patron, ca model: Corneliu Zelea Codreanu!…

Flăcăul nostru sudist s-a lăudat presei că a fost în România ca să afle mai multe despre legionari, că a trăit momentul de grație al întâlniirii cu părintele legionar Justin Pârvu, de care a fost primit în chilia de la Petru Vodă! Că a gustat din farmecul și trăinicia ortodoxiei și a descoperit în ortodoxia românească o soluție – după mintea sa, cea mai bună soluție, la problemele cu care se confruntă azi omenirea.

Întâmplarea numită marșul alb de la Charlotteville a stârnit interesul presei, însuși președintele Americii a trebuit să-și facă publică atitudinea și poziția față de insolitul protest al albilor, față de refuzul acestora de a mai tolera discriminarea și marginalizarea de care au parte în calitatea lor de albi și de creștini, devenită stigmat în ultimii ani. Iar mesajul lui Trump nu a fost, așa cum unii își doreau, un mesaj de repudiere și blamare a „reacționarilor” albi, categorisiți drept neo-naziști în presa „corect orientată politic”. Ci a fost un mesaj de senină acceptare a realității: participanții la marș sunt oameni de valoare, trebuie luați în serios!

În anturajul lui Trump am găsit numele lui Pat Buchanan, nume bine cunoscut și respectat în America și nu numai! Mie mi-e cunoscut din discuțiile purtate după 1990 cu Aurel Șeitan, mocan din Săcele, intrat în pușcăriile comuniste ca țărănist și ieșit de acolo legionar din cap până-n picioare! A reușit să treacă Dunărea înot și să ajungă în Statele Unite pe la sfârșitul anilor 70! Inginer de mare clasă a făcut carieră profesională strălucită, dar nu și-a uitat idealurile politice din tinerețe. S-a ilustrat repede printre tinerii republicani și i-a cunoscut pe cei mai importanți dintre republicanii din SUA. S-a atașat cel mai mult de Pat Buchanan, în lungi colocvii despre starea lumii, despre ce s-a întâmplat în România, despre români!…

O discuție despre români, purtată de o persoană informată și onestă, nu poate ocoli subiectul cel mai interesant: legionarii! Pat Buchanan știe multe despre legionari. Nu numai de la Aurel Șeitan, probabil. Iar discuțiile purtate în jurul marșului de la Charlotteville nu puteau ocoli o întrebare: al cui este portretul de pe tricoul celui care a organizat marșulu? Al Căpitanului? Dar cine este acest căpitan Corneliu Zelea Codreanu?! Este legionar? Adică?…

Printr-o fericită simetrie, la Kremlin, țarul Vladimir Putin îl are alături pe năstrușnicul Alexandru Dughin, de la care nu se poate să nu fi aflat măcar câteva din minunatele povești despre legionari, aflate de Dughin la Paris de la un legionar de legendă: Jean Pârvulescu. Alexandru Dughin și tinerii muscali care roiesc în jurul său sunt pasionați de fenomenul legionar, sunt veritabili propagandiști în Rusia lui Puțin ai ideilor și isprăvilor legionare. Cei mai mulți dintre ei au vizitat de mai multe ori România în căutarea izvoarelor care au dat naștere Mișcării Legionare, „cea mai interesantă mișcare politică din secolul 20”, cum o considera Joseph Goebbels. Le-am dat și eu câteva cărți, spre corectă informare.

Nu exagerez prea mult, poate chiar deloc, presupunând că președintele Americii, unul Donald Trump, a aflat destule despre legionari și al lor Căpitan! O dare de seamă exactă asupra marșului de la Charlottevilllle, oferită președintelui Trump de serviciile de informații și siguranță, nu putea să nu amintească de figura Căpitanului: ce căuta pe pieptul activistului republican?!

Așadar, la cele două centre de comandă ale planetei, la Kremlin și Casa Albă, legionarii sunt cunoscuți, persoane importante din echipa de consilieri a lui Trump și Puțin știu multe despre legionari și îi prețuiesc „la justa lor valoare” pe legionarii de odinioară!

În mod normal, în acest moment, atât de prielnic pentru noi, românii, ar trebui să se declanșeze de la București, din cercurile românești de pretutindeni, o campanie de presă în toată lumea, de promovare și de propagandă a ideilor legionare, în virtutea faptului că aceste idei decurg logic și natural din cele mai autentice tradiții morale ale poporului român! Niciun partid nu a preluat cu mai multă credință tradiția românească a lui Făt Frumos, viteazul care împarte dreptate și se pune neabătut în calea răului! Care izbândește numai pe calea demnității și onoarei, a disponibilității la orice sacrificiu pentru visul său de dreptate. Mișcarea legionară este partidul politic care a dat cei mai mulți martiri, unii de-a dreptul sfinți, având și contribuția cea mai importantă la întărirea ortodoxiei noastre.

Cele recent petrecute la Charlotteville sunt un semn, o dovadă că modelul legionar proliferează, captează energii pozitive pe cele mai îndepărtate meridiane, consemnând astfel eșecul celor care au săvârșit toate ticăloșiile imaginabile pentru a-i scoate pe legionari din istorie, pentru a face uitat numele lor, idealurile lor!

„Nimeni nu-i profet în țara lui”! În țara sa, Corneliu Zelea Codreanu și camarazii săi sunt hăituiți și după moarte! În nimicnicia lor parlamentarii, în frunte cu președintele penal, dau legii care atentează la memoria românească, care încearcă să facă uitate faptele legionarilor, numele marilor cărturari care au dat Mișcării Legionare o strălucire spirituală fără egal în comparație cu celelalte partide politice din România.

Cât va mai tăcea Academia, mediul academic universitar, Uniunile de creație, societatea civilă?! De cine vă temeți, oameni buni? De voi, de conștiința de sine proprie nu vă temeți?! Sau nu aveți așa ceva?! Așa cum nu aveți nici coloană veretebrară, nici obraz, nici inimă, nici minte să pricepeți că sponsorii voștri au pierdut partida!!

Ion Coja

04.09.2017