Mihai Croitor

Ataşamente19:46 (acum 1 oră)

către eu
IEZUIȚII IMPLICAȚI ÎN PLANUL ASASINĂRII LUI MIHAI VITEAZU!
(Ordinul asasinării)
„… Cine l-a dat?… rămâne o enigmă! Puțin probabil să fi fost chiar Rudolf al II-lea, un bonom înclinat mai curând spre metafizică, alchimie şi ocultism, decât spre politică! Probabil fratele său[…]”  „… […]…şi reprezentantul ocultei catolice, adică al papalității, iezuiților… „
„… emis în capitala cehă a Imperiului Romano-german, în interesul Europei germano-catolice, transmis unui renegat albanez, ordinul a fost executat de mâini valone. Numele celor care au pătruns în dimineața zilei de 9/19 august 1601, ca ştafete în cortul lui Mihai, lovindu-l prin surprindere, cu laşitate, sunt cunoscute dar nu merită popularizate pentru a nu păta imaginea şi istoria cavalerismului francez şi flamand… „
„…Edificarea României ştirbea gloria Occidentului şi periclita interesele germano-catolice! În fața spectrului Unirii românilor, care redobândea contur, Europa germano-catolică a recurs la soluția extremă… „
„…Domn unic al celor trei țări române, Mihai a încercat să impună recunoaşterea Unirii pe plan internațional, reluând propunerile tentante făcute suveranilor vecini… Întreaga sa abilitate diplomatică nu a reuşit însă să înlăture animozitățile create la Curtea din Praga, ale cărei planuri expansioniste în spațiul românesc și Balcani se vădeau compromise, aşa cum compromise erau drepturile otomane de suzeranitate şi speranțele Polonici de a-şi extinde hotarul la Dunăre…”
„…, primul care a reacționat, încercând să-l apere cu trupul său pe domnul tuturor românilor, primind patru răni de la cruzii valoni, dintre care una foarte adâncă şi periculoasă în ceafă, lângă gâr” a fost ,,Ludovic Rákóczy, comandantul pedeştrilor unguri” (Nicolae Istvánffy) ai cărui urmaşi, Gheorghe Rákóczy I (1630-1648) şi Gheorghe Rákóczy II (1648-1660) ajunşi principi ai Transilvaniei, vor căuta să materializeze, alături de domnii Munteniei şi Moldovei, ,,ideca dacică”, visul lui Mihai Viteazul, în epoca instaurării unei Noi Ordini în Europa pe baza echilibrului de forte (1618 1659). Astfel,,căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu – plângea cronica munteană – pentru că nu ştiuse, nici să înprijelise sabia lui cea iute în mâna lui cea vitează, şi-i rămase trupul gol în pulbere aruncat, că aşa au lucrat pizma încă de la începutul lumii, că pizma a pierdut pe mulți bărbați fără de vină ca acesta”.
……………………………………………………………………….
SURSA
[ fragmente din cartea
„Singur împotriva Europei”, Mircea Dogaru ]
……………………………………………………………..
Alte surse:
[ Moarte lui Mihai Viteazu.  Iezuiții implicați în planul asasinării ]
„… În dimineaţa zilei de 9/19 august 1601, Mihai Viteazul, întâiul domn al României întregite, a fost lovit mişeleşte în cortul său de pe Câmpia Turzii şi asasinat.
Plecat de la Praga, capitala cehă a Imperiului Romano-German, purtat de iezuiţi italieni, poloni şi germani, transmis unui renegat albanez (Giorgio Basta), ordinul a fost executat de mâini valone…
   […] marile realizări ale lui Mihai a făcut ca obiectivele prioritare, din acest moment, ale ungurilor, să devină, pe de o parte, deznaţionalizarea rapidă a secuilor de rând şi… deznaţionalizarea treptată a românilor prin „secuizare” sau ungurizare directă.
Aceasta s-a făcut cu ajutorul atât al bisericii protestante, cât şi al celei catolice, întărită sub Contrareformă şi avându-i ca agenţi specializaţi în propagandă şi diversiune pe membrii „Companiei lui Isus” (iezuiţii) şi ai organizaţiilor lor căpuşă gen „De Propaganda Fide”.
Mihai Viteazu și secuii… | Cunoaste lumea