Mic tratat de infamologie. Așa se subintitulează o carte încă netipărită pe care am primit-o în PDF. Am încercat să scot câteva fragmente să le pun pe blog, dar n-am reușit! Titlul cărții: Masacrul de la Abator. Cunoscutul!… Necunoscut autorul care semnează cu pseudonimul Corneliu Munteanu. Textul de față sper să ajungă la autor și să-i semnalez astfel tot sprijinul pe care i-l acord camaraderește!

Cartea este un model de documentare, chiar peste ce se înțelege de obicei prin acest deziderat, al documentării! Ca unul care am scris mult pe acest subiect – minciuna cu masacrul de la Abator, mă declar uluit de râvna și tenacitatea autorului. O probă de devotament pentru cauza adevărului cum puține am mai văzut. Aș zice că documentarea este mai mult decât …exhaustivă!

Rog pe cititorii acestui blog care au cunoștință cine este misteriosul domn Corneliu Munteanu să mă pună în legătură cu dînsul. Din carte nu rezultă, ca semn de identificare, decât că este fumător de pipă, cu al cărei fum și-a drapat imaginea, ca să nu fie identificat de „dînșii”!

Am intrat pe Google, am cerut „mic tratat de imagologie” și am constatat astfel că textul se află pe internet, tot așa, semnat cu pseudonim. Îi sfătuiesc pe cititori să caute pe Google textul, spre a se convinge că avem de-a face cu o carte, mai exact spus, cu un text extraordinar! Cu mențiunea că mai trebuie prelucrat textul ca să capete aspectul de carte, structurată în capitole etc.

Sunt nerăbdător să strâng mâna românului exemplar care se află dincolo de numele Coprneliu Munteanu. Vă aștept, domnule!