Mulţumim tuturor participanţilor, care au asistat azi la comemorarea evenimentelor din luna martie a anului 1990 de la Târgu Mureş.
Prin ampla manifestarea pentru unitate naţională de azi de la Târgu Mureş am arătat tuturor că în oraşul florilor, în Piaţa Trandafirilor exista un spirit civic activ, patriotic românesc.
Mulţumim tuturor oamenilor care au demarat acţiuni de susţinere în cele 38 de localităţi din ţara şi din străinătate. Am simţit că nu suntem singuri, in drumul nostru spre crezul naţional.
Dragi Români! In pofida vicisitudinilor vremii şi a vremurilor aţi dat dovadă de un simţ civic activ şi aţi participat la această acţiune de solidaritate naţională cu atâta căldură sufletească încât aţi reuşit să faceţi ca gradele şi ploaia de afară să fie neobservate, fiind trecute în plan secund.
Aşa cum noi, Uniunea Vatra Românească, am specificat în acţiunile de promovare a evenimentului: acesta s-a încheiat cu o Proclamaţie – Apel, în care ne-am înşirat doleanţele şi o serie de idei, în scopul oferirii posibilităţii, participării active a cetăţeanului la luarea deciziilor de orice fel şi de pe diferite paliere(Comună, Oraş, Judeţ, Ţară).

Proclamaţie – Apel

Noi, organizaţiile culturale, civice, patriotice angajate în apărarea valorilor naţionale perene ale neamului românesc: Uniunea Vatra Românească, Asociaţia Cultural – Patriotică „Avram Iancu”, Astra – Despărţământul Central Judeţean Mureş, Asociaţia Cultul Eroilor „Ştefan Guşă”, Fundaţia Culturală „Vasile Netea”, Fundaţia „Emil Dandea”, Asociaţia cadrelor militare în rezervă, Forumul Civic al Românilor Covasna Harghita – Mureş şi Asociaţia „Noua Dreaptă”, participanţii la Marea adunare desfăşurată în municipiul Tîrgu Mureş astăzi 19 martie, în faţa statuii ecvestre eroului naţional Avram Iancu care ne veghează speranţa ca faptele şi jertfa lui şi a tribunilor săi să nu fie zadarnice;
Cei prezenţi la această adunare a românilor pornită din gând şi speranţă; cu toţii îngrijoraţi de evenimentele desfăşurate în spaţiul transilvan în luna martie a acestui an, manifestări cu vădită expresie antiromânească şi anticonstituţională, duşmănoase, provocatoare şi tulburătoare a liniştii populaţiei, a vieţii normale citadine şi armoniei interetnice adresează întregii Românii şi guvernanţilor ei următoarea:

PROCLAMAŢIE – APEL

Existenţa şi continuitatea poporului nostru între vechile seminţii europene, în spaţiul etnogenezei sale, din Bazinul Carpatic până la Dunăre şi Mare este un adevăr de netăgăduit, validat ştiinţific, confirmat şi reconfirmat politic la forumuri interstatale pentru pacea şi stabilitatea continentală. Totodată, mişcările de populaţii, evoluţiile şi succesiunile statale din zonă sunt adevăruri aşezate în cărţile de istorie şi îndeobşte recunoscute. În curând se va împlini un secol de la Conferinţa de Pace de la Paris, din 1919 – 1920, care a consfinţit pacificarea Europei după prima conflagraţie mondială şi a ratificat desăvârşirea unităţii politico – statale româneşti. În trecerea anilor, România, acum parte a Uniunii Europene, s-a dovedit a fi un stat democratic, cu respect faţă de toţi cetăţenii săi, fără nici un fel de discriminare, pilduitor pentru statutul minorităţilor, reprezentate în
funcţiile de decizie la toate nivelele.
Asistăm însă, după anii ´90, la o tot mai vizibilă şi mai provocatoare escaladare a extremismului hungarist, care caută să atragă în capcana sa şi pe etnicii maghiari sau maghiarizaţi din Transilvania, preocupaţi de existenţa lor cotidiană, într-o perioadă de criză europeană multiplă şi severă.
În numele liberei circulaţii în cadrul U.E., al dublei cetăţenii, suveranitatea statală românească este ignorată sau chiar lezată în mod ostentativ, cu încălcarea oricărui criteriu al bunei vecinătăţi şi cu nesocotirea uzanţelor diplomatice elementare, având consecinţă împiedicarea unei convieţuiri armonioase şi civilizate.
Populaţia maghiară din estul Transilvaniei rezultat al maghiarizării de veacuri a secuilor şi a unei părţi a populaţiei româneşti aservite, este manipulată sub deviza obsesivă a „autonomiei” care vizează de fapt dezmembrarea României ca stat unitar. Sunt vehiculate idei ale unor proiecte politice, nicăieri validate, într-o Europă cu multe enclave minoritare. Sunt contestate făţiş valorile naţionale româneşti, suntem provocaţi şi umiliţi în propria noastră ţară de elemente extremiste, organizaţii paramilitare, partide cu doctrine antiromâneşti şi antisemite, pe care guvernanţii şi factorii de putere responsabili le acceptă cu o inexplicabilă îngăduinţă.
Se configurează o „falangă” cu comandă transfrontalieră, menită a întreţine acţiunile subversive, antiromâneşti. Aceasta, înfiltrată în structurile locale de conducere, acţionează ca factor de destabilizare, încalcă legile şi ordinea internă a Statului Român, îndeamnă la nesupunere civică. Este regretabil că în această „falangă” este vizibilă şi lucrarea UDMR, organizaţie apărută ca uniune culturală a concetăţenilor noştri maghiari, agreată şi copărtaşă la majoritatea guvernărilor postdecembriste, acţionând de fapt ca un partid politic pe criterii etnice. Atragem atenţia guvernanţilor să înceteze promisiunile exagerate şi antiromâneşti făcute UDMR – pentru o facilă, efemeră şi reproductivă alianţă la guvernare.
În zonele cu majoritate ungarofonă, separatismul, discriminarea negativă a românilor a dus la o diminuare îngrijorătoare a numărului acestora şi la periferizarea lor socială şi economică. Însemnele maghiaro – secuieşti sunt acolo pretutindeni, iar cele ale Statului Român sunt blamate şi batjocorite, îndeosebi de către cei care deţin demnităţi publice în comunitate. Se îmbracă ostentativ uniforme şi alte însemne se fac marşuri cu scopul de a provoca şi jigni sentimentul naţional românesc.
Instigatorii acestor atitudini antistatale şi antiromâneşti au în frunte pe pastorul reformat Laszlo Tökes, sprijinit şi de alţi lideri de opinie, unii chiar din UDMR, aflată în acelaşi timp la guvernare, constituind aşa numita „aripă moderată” a hungarismului. Atragem atenţia că toate aceste acţiuni fac parte dintr-un plan elaborat de un centru de comandă antiromânesc.
Preşedintele, guvernele succesive, parlamentul din perioada post – comunistă au ignorat sau au folosit în interes personal atitudinea ostilă a acestora care ar fi trebuit curmată de la bun început. Un calcul meschin, lipsit de scrupule le dictează atitudini împotriva propriului popor, contra suveranităţii şi integrităţii ţării. Adeseori balanţa puterii este influenţată de cei interesaţi prin pacte dosnice făcute cu liderii UDMR, lideri care apoi îi şantajează, îi obligă pe guvernanţii români să decidă şi să acţioneze împotriva intereselor majorităţii româneşti.
În acest an, începutul lui martie a marcat o agitaţie fără precedent a naţionaliştilor şi extremiştilor maghiari. Elemente hotărâte să tulbure liniştea ţării noastre, în numele dreptului de liberă circulaţie, au intrat în România, au făcut declaraţii insultătoare, au mobilizat membri ai comunităţilor locale, îndeosebi tineri, dar şi vârstnici cu nostalgia invaziilor ecvestre şi a atrocităţilor horthyste, să participe la manifestări greu de închipuit pe teritoriul unui alt stat străin. S-a scandat împotriva Tratatului de la Trianon (1920), împotriva României ca stat suveran, împotriva majorităţii româneşti, îndemnată să plece acasă (!?!) împotriva ordinii de drept a Statului Român. Au făcut un marş sfidător şi interzis, unde au provocat populaţia paşnică locală şi organele de ordine.
Reacţiile anemice, neconvingătoare ale autorităţilor ne înfăţişează o clasă politică nedemnă, lipsită de curaj sau chiar aptă de trădare naţională. Nu a fost nici un caz în care demnitarii UDMR – parte a puterii centrale şi locale să aibă o atitudine onestă, responsabilă, să îşi tempereze conaţionalii cu atitudini condamnabile.
Ceea ce au numit „Comemorarea Secuilor Martiri” sau „Ziua maghiarilor de pretutindeni”, prin întreaga lor concepţie, organizare şi desfăşurare s-au constituit într-un tablou vivant al perioadelor revolute în care autohtonilor li s-au interzis dreptul de cetate, de naţionalitate „receptă” şi chiar de rugăciune în limba maternă.
Cerem guvernanţilor şi preşedintelui, să lase la o parte gestul trădării şi să pună în practică măsuri de menţinere a normalităţii. Le cerem concetăţenilor noştri care se declară maghiari ori secui, după drepturile conferite de Constituţie să nu se mai lase antrenaţi în acţiuni de forţă, provocări, au lozinci duşmănoase la adresa majorităţii româneşti, să facă totul pentru ca să nu fie ruptă puntea unei convieţuiri durabile între noi, să căutăm împreună împlinirea năzuinţelor fireşti şi comune. S-au pus în serviciul unei cauze care nu este a lor, s-au lăsat atraşi într-un scenariu pe care nu îl cunosc, sunt uneltele unor interese străine şi este timpul să se oprească.
Cei care ne conduc pe noi şi pe ei, au cu totul alte interese, se înţeleg în afacerile lor foarte bine, le convine ca să fim dezbinaţi, lumile şi interesele în care trăim sunt diferite, iar dacă ne lăsăm manipulaţi o facem în folosul lor.
Românii nu mai sunt dispuşi să tolereze asemenea ofense la ei acasă. Ei fac un apel vibrant la autorităţile locale şi centrale, la Preşedintele ţării, la Parlamentul şi Guvernul României să întreprindă măsuri concrete de stopare a unor asemenea manifestări, să reglementeze explicit relaţiile dintre state şi cetăţenii lor în Europa Unită, regimul dublei cetăţenii şi împiedicarea unor abuzuri care apar ca posibile din acesta, să sancţioneze orice acte de lezare a suveranităţii statului, a organelor de ordine internă să contracareze orice gest de umilire a cetăţenilor români.
Cu încrederea că în viitor nu vor mai fi posibile asemenea atitudini pe teritoriul ţării noastre aşteptăm măsurile apte să aducă liniştea şi securitatea tuturor cetăţenilor şi pacea interetnică în întreaga Românie.

Să ne unim oameni cinstiţi şi oneşti din România, să chemăm la unitate naţională, solidaritate cetăţenească şi buna înţelegere.

Uniunea Vatra Românească

Asociaţia Cultural – Patriotică „Avram Iancu”

Astra – Despărţământul Central Judeţean Mureş

Asociaţia Cultul Eroilor „Ştefan Guşă”

Fundaţia Culturală „Vasile Netea”

Fundaţia „Emil Dandea”,

Forumul Civic al Românilor Covasna Harghita – Mureş

Asociaţia Noua Dreaptă, (42 fotos)