În legătură cu textul semnat de domnul Corneliu Dan Niculae despre evreii declarați morți la Iași în iunie 1941, am de făcut următoarea relatare:

Eram la Restaurantul scriitorilor împreună cu mai mulți convivi, printre care și cunoscutul grafician Matty Aslan. La un moment dat își face apariția un individ pe care îl mai văzusem de câteva ori, dar nu știam nimic despre dînsul. Matty s-a salutat cu persoana în cauză, iar când acesta s-a depărtat de masa noastră a venit cu precizarea:
„L-ați văzut pe omul?! Aflați că așa arată un cadavru viu!” Și explicația: se cunoșteau de la Iași, fuseseră vecini! Individul figurase pe lista evreilor morți la „pogromul de la Iași” și dispăruse. După război însă s-au întâlnit la București, ovreiul, purtând alt nume, un nume românesc, lucra undeva, trepăduș prin presă. Matty a dezvoltat subiectul: cunoștea mai mulți ieșeni în aceeași situație, cu unii dintre ei când se întâlnea făceau și glume pe seama noului nume! Știa și numele individului care rătăcea printre mesele din restorurant, dar nu l-am reținut! Nici numele vechi, nici numele nou!

ion coja