Ridicarea în lumină a României

Mesaje primite
x

stellplesaux@yahoo.com

10:41 (acum 1 oră)

către
Iata si ceva mai pozitiv despre tara noastra scumpa si draga…….sp
„Ridicarea în lumină a României
De câteva zile este un val de energii înalte, de lumină divină care curge necontenit peste toată suprafața României și care este menit să susțină ridicarea în lumină a țării. Toți cei care se află pe teritoriul României în această perioadă și care sunt aici fără intenții ascunse beneficiază de aceste binecuvântări divine care se revarsă acum asupra întregii țări. Aceste energii înalte au rolul de a încărca cu lumină tot ceea ce există pe teritoriul țării, de la oameni, la animale, la formele terestre, la construcții, drumuri, poduri, tot. Absolut tot ceea ce există pe teritoriul țării care se află aici în acord cu Voia Divină va fi încărcat cu lumină pentru protecție și ridicarea la un stadiu mai înalt al ființării. Lucrurile care nu sunt în acord cu Voia Divină și Planul Divin mai înalt vor fi dizolvate sau îndepărtate în funcție de deciziile care se iau în planurile mai înalte.
Un zid de lumină este suprapus peste suprafața întregii țări pentru a susține efectuarea acestui proces de purificare a teritoriului țării și a tuturor locuitorilor ei. Toți cei ce se află aici în acord cu Voința Divină beneficiază de protecția divină a unor ființe de lumină de rang înalt și a echipei de lumină prezente aici să asiste ridicarea în lumină a țării.
Tot acest proces se face în acord cu Voința Divină și Planul Divin mai înalt în care sunt cuprinse atât destinul țării, cât și destinele tuturor locuitorilor ei. Aceste energii divine care se află acum pe teritoriul țării vor intra în structura energetică a tuturor celor care se află aici și a tuturor lucrurilor care sunt cuprinse în Planul Divin și care sunt menite să rămână în continuare pentru a susține ridicarea în lumină a țării. Ceea ce nu mai folosește Planului Divin mai înalt va fi îndepărtat, dizolvat sau scos din folosință.
Mii de entități de lumină sunt prezente aici acum pentru a asigura desfășurarea în siguranță a acestui proces, în mod armonios, sub grație divină. Toți cei care se vor opune sau vor încerca să se opună Planului Divin mai înalt își vor atrage consecințe pe care cu greu le vor putea suporta și care le vor aduce circumstanțe nefericite ca răspuns la acțiunile lor.
Toți reprezentanții luminii cu misiuni divine și rol în ridicarea în lumină a țării vor fi chemați la îndeplinirea misiunilor asumate. Pentru unii dintre ei va fi ca și când s-ar fi trezit dintr-un somn îndelungat, pentru alții va fi ceva firesc deoarece au avut întotdeauna această conștiință a misiunii divine legată de aceste plaiuri și de destinul întregii țări.
Toți cei prezenți acum pe teritoriul țării sunt chemați să asiste procesul de ridicare în lumină a țării în măsura în care le este permis și posibil să participe la acesta, cu gânduri de lumină, cu binecuvântări, cu acțiuni concrete acolo unde se cere, cu acțiune ghidată divin, cu rugăciune, cu deschidere spre vindecare și iertare atât pentru karma de neam cât și pentru karma întregii țări.
Toate acțiunile întreprinse pentru binele cel mai înalt al întregului și al țării vor fi răsplătite de ceruri în cele mai minunate moduri posibile și uneori cu rezolvări neașteptate ale unor situații vechi. Condiția este însă ca intențiile și acțiunile să fie curate, să fie făcute din inimă, să fie făcute cu adevărat spre binele cel mai înalt al țării, al tuturor locuitorilor ei și spre binele cel mai înalt al întregului.
Vor fi mulți oameni care își vor aminti acum de misiunile lor mai înalte, de decizia lor de a participa activ la destinul de aur al țării, așa cum a fost stabilit de sus, din planurile mai înalte ale ființei. Toți acești oameni se vor fi trezit ca urmare a activării conștiinței divine a țării care era de mult timp adormită. Un val de energie galatică de lumină de înaltă frecvență susține tot acest proces împreună cu energiile divine turnate din planurile mai înalte ale existenței. Acest proces și acest moment au fost planificate cu mult în urmă, el este ghidat și asistat divin astfel că nimeni nu poate opri ceea ce este în acord cu desfășurarea Voinței Divine pe Pământ. Toți cei care vor încerca să facă asta, vor avea consecințe mai mult decât neplăcute. Acțiunile lor nu mai sunt tolerate de către divinitate deoarece întreaga umanitate și Gaia au intrat într-un alt plan de existență și trebuie să se supună acum Planului Divin mai înalt și Conștiinței Divine a Unității.
Acum este momentul să ne amintim cine suntem noi cu adevărat și care este rolul nostru aici pe Pământ, care este rolul nostru în întreaga Creație și în Marele Plan Divin mai înalt care a fost stabilit în dimensiunile superioare ale existenței și ale perfecțiunii pure a divinității. România va fi ridicată în lumină cu toți locuitorii ei și tot ceea ce se află aici în acord cu Voința Divină Supremă. Amintiți-vă darurile voastre, amintiți-vă locul vostru aici, amintiți-vă că suntem toți Una. Suntem una cu divinitatea, cu planeta, cu întregul, cu ființele de lumină din planurile mai înalte.
Destinul României este măreț, iar noi suntem aici să îl împlinim.
#Româniaînlumină
imagine: commons.wikimedia..org
Sursa Articol: Anca Maria Chirila