Reproducem scrisoarea cu care ne-am adresat în urmă cu 9 ani Federației Comuităților Evreiești din România solicitând accesul la un fond de arhivă extrem de important. Am fost refuzați pe motiv că fondul este în restructurare și reorganizare. O minciună în plus ce mai contează?!…

O să repetăm cererea ca să verificăm informația pe care o avem de la evrei serioși din FCER, indignați că acel fond de arhivă, de mare valoare, a fost distrus! Gest de o netrebnicie copleșitoare! Sperăm să putem infirma această informație cât mai curând.

.

 

 

 

 

Uniunea  VATRA  ROMÂNEASCĂ

filiala Bucureşti

 

Către  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

–  cabinet   –

 

 

 

 

 

 

Stimaţi  domni,

 

Bănuim că vă este cunoscută cât de cât activitatea pe care  Uniunea VATRA  ROMANEASCA  o susţine, printr-o comisie proprie, de cercetare a crimelor săvârşite de regimul mareşalului Ion Antonescu împotriva evreilor. Aşa cum ne-am angajat de la bun început, documentarea poziţiei şi a concluziilor la care vom ajunge dorim s-o facem în proporţie cât mai mare bazându-ne pe surse evreieşti dintre cele mai autorizate. Cercetările noastre ne-au relevat faptul deosebit de important, decisiv pentru aflarea adevărului, că instituţia evreiască cea mai importantă, cea mai serioasă, mai autoritară şi mai credibilă, adică predecesorii dumneavoastră cei mai avizaţi pe plan atât intern, cât şi mondial – ne referim la Congresul Mondial Evreiesc, au avut în 1946, imediat după încheierea războiului, ideea fericită şi logică de a face un veritabil recensămînt al «suferinţelor evreieşti» îndurate de evreii din România pe teritoriul României sau în alte locuri. Drept care fiecare familie evreiască a primit în 1946 spre completare un chestionar cu circa 80 de întrebări judicios gândite, intitulat Dosarul suferinţelor unei familii evreieşti. În felul acesta ştim că s-a strâns o arhivă, cea mai bogată, practic exhaustivă, asupra suferinţelor evreieşti,  provocate de români evreilor. Despre existenţa acestei arhive ştim şi de la autori evrei importanţi, care au consultat-o şi au citat-o. Considerăm că ne-ar fi extrem de util dacă cercetători din comisia noastră ar putea consulta această arhivă. Aşadar, obiectul acestei adrese îl constituie rugămintea respectuoasă şi colegială de a ni se permite accesul la fondul Dosarul suferinţelor unei familii evreieşti, în care noi vedem în fapt  Dosarul complet al suferinţelor evreilor din România.

                  Sperăm că vom găsi înţelegerea Domniilor Voastre şi în cel mai scurt timp posibil ne veţi comunica în ce condiţii ne veţi îngădui accesul la preţiosul fond de documente. În acest context vă facem cunoscută disponibilitatea noastră de a susţine material publicarea integrală a acestui veritabil tezaur de informaţii «la prima mână», provenite de la sursa cea mai autorizată : înseşi victimele represiunii.

Deşi considerăm că este inutil, vă amintim totuşi că prezenta cerere o facem în conformitate cu legile Ţării, cu Legea Informaţiei în mod deosebit, legi care asigură accesul liber la informaţiile de interes public. Or, cunoaşterea în cele mai mici detalii a răspunderii cu care societatea românescă trebuie să se simtă datoare faţă de comunitatea evreilor din România şi de pretutindeni, este nu numai un drept al publicului românesc, ci şi o obligaţie. Sperăm să avem toată înţelegerea Domniilor Voastre, sperăm să ne ajutaţi în strădania noastră de a conştientiza de-o manieră exhaustivă şi pe înţelesul tuturor românilor, inclusiv al acelora care neagă holocaustul sau scad dimensiunile catastrofice ale holocaustului din România, adevărul tragic despre «suferinţele evreieşti».

Pentru a fi mai operativi, ataşăm prezentei cereri copia xerox a unui exemplar din fondul documentar amintit, exemplar parvenit nouă, prin împrumut, de la un membru distins şi onorabil al Comunităţii Evreieşti.

Profităm de această ocazie pentru a reînnoi invitaţia de a organiza împreună, sub orice auspicii agreaţi, o întâlnire între specialiştii şi cercetătorii dumneavoastră şi ai noştri care s-au ocupat de subiectul amintit mai sus : suferinţele evreilor din România pricinuite de autorităţile româneşti, de români.

Cu asigurări privind buna noastră credinţă şi cu urări de bine la tot neamul evreiesc, în numele colegilor mei şi al meu personal,      

Ion  Coja

Preşedintele filialei Bucureşti a

Uniunii Vatra Românească

 

 

Bucureşti, 7 mai 2006

 

Post scriptum  Aşteptăm răspunsul la adresa

 

Uniunea  Vatra Românească, Piaţa Valter  Mărăcineanu  1-3, sector 1 Loco

Tel. 0744 90 38 90

 

 

 

 

Notă lămuritoare 2015:    Răspunsul primit la cererea noastră de a consulta un fond atât de important din Arhiva Comunităţii Evreieşti din România a fost, din păcate, cel aşteptat : refuzul, sub pretextul că fondul respectiv se află în reorganizare. De ce ne-am aşteptat la acest răspuns ? Pentru că persoana, din structura Federaţiei Evreieşti, care ne-a făcut cunoscută existenţa acestui fond şi ne-a pus la dispoziţie un exemplar din aceste dosare, ne-a informat de la bun început că fondul respectiv a fost distrus deoarece datele furnizate de aceste « dosare ale suferinţei evreieşti »  infirmă ideea de genocid, de holocaust anti-evreiesc în România. Facem publică această bănuială, pentru a ne lămuri definitiv asupra chestiunii, extrem de importantă pentru a ne recăpăta încrederea în buna credinţă a concetăţenilor noştri din conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti.