În dorința de a ne conforma legilor țării, oricât ar fi ele de smintite, Comisia Anti-Wiesel, care activează în cadrul Uniunii Vatra Românească, intenționează să alcătuiască și să publice o antologie de texte despre legionari și Mișcarea legionară, despre faptele și ideile care alcătuiesc palmaresul negativ și pozitiv al Mișcării. Ne adresăm cititorilor site-ului nostru cu rugămintea de a ne transmite în format digital TEXTE ale unor autori care au publicat pe această temă cărți sau articole, fragmente din aceste cărți și articole, sau texte intergrale de câteva pagini. Fiind vorba de o ANTOLOGIE, sperăm să cuprindem cât mai mulți autori. Autori legionari în primul rând, care au definit doctrina legionară, critici și exegeți ai acestei doctrine de diverse orientări ideologice și filosofice, eseiști, scriitori, istorici etc.

Din textele rămase de la Căpitan vom face o selecție și așteptăm sugestii referitoare la fragmentele pe care le putem considera a fi cele mai lămuritoare din textele clasice, semnate de Căpitan. O selecție este necesară și din textele doctrinare ale altor legionari, ale lui Horia Sima în primul rând. Dar și Papanace, Faust Bădescu, Găină, Mircea Nicolau, Nicolae Roșca și ceilalți.

Firește, textele celor care au criticat și respins doctrina legionară ne interesează în egală măsură. Cu atenție specială pentru acele detalii din care putem deduce reaua credință a unor autori care s-au abătut cu bună știința de la adevăr, fie pentu a blama, fie pentru a lăuda fără temei.

În funcție de materialele care se vor aduna astfel, vom publica mai multe volume. Un volum va fi dedicat poeziei și cântecelor legionare.

Firește, vom accepta texte bine scrise, argumentate, profesioniste, oricare ar fi poziția lor, de acceptare sau de respingere, a legionarismului.

Îi rugăm pe cei care vor dori să ne ajute să nu ne trimită comode indicații bibliografice, ci TEXTE în format electronic, cu indicarea clară a autorului, a sursei bibliografice etc.

Vom accepta și scurte referiri la ML, de câteva rânduri, dacă vin de la personalități importante ale istoriei și culturii.

E timpul ca societatea românească să se dumirească asupra acestui subiect cardinal pentru suflarea româneasă, nu prin consultarea DEX-ului, cum a făcut-o de curând Avocatul Poporului, ci prin cercetarea și cunoașterea temeinică a textelor fundamentale.

Așteptăm și sugestii privind buna desfășurare a acestei acțiuni.

Doamne, ajută!

ion coja