Ce semnifică semnul făcut în fotografie de cei trei tineri?

….semn ca parte din: „ale tineretii valuri”! (NU il vor face toata viata!)

Mai bine sa vedem cine conduce USA si implicit lumea:

JEWS CONTROL MONEY
„Evreii” controleaza banul public

” The Rothschilds, Goldman Sachs, and Warburgs of Hamburg are primary holders of the Federal Reserve Bank.”Familia Rothschild, Goldman Sachs, si Warburgs of Hamburg (banci) sunt cei care detin capitalul majoritar al Rezervelor Federale

JEWS CONTROL MEDIA
„Evreii” au controlul asupra mass-mediei

„CBS is owned by Murray Rothstein (aka Sumner Redstone).
NBC is owned by Brian Roberts.
ABC is owned by Sydney Bass with Robert Iger as CEO.
CNN is primarily owned by Aviv Nevo.” (cele mai importante din America de nord!)
CBS proprietar Murray Rothstein (aka Sumner Redstone).
NBC proprietar Brian Roberts.
ABC proprietar Sydney Bass with Robert Iger as CEO.
CNN proprietar Aviv Nevo.”

JEWS CONTROL CONGRESS
„Evreii” au sub control Congresul American

„Jewish Lobbies AIPAC, ADL, National Jewish Democratic
Council, Republican Jewish Coalition with their BILLIONS hang ALL
the hacks on Capitol Hill on a Jewstring”.
Lobistii evrei din AIPAC (Comitetul american de afaceri publice pentru Israel), ADL (Liga de anti-defaimare), Cnsiliul Democratic National Evreiasc, Coalitia Republicana Evreiasca cu ale lor MILIARDE (de dolari),TOTI sapa (uneltesc) in Capitol Hill aripa evreieasca.

JEWS CONTROL WHITE HOUSE
„Evreii” au sub control Casa Alba

„Jacob Lew — Treasury Secretary; Penny Pritzker — Commerce Secretary; Kenneth Feinberg — Pay Czar; Valerie Jarrett — Senior Advisor; David Axelrod — Special Advisor”
Jacob Lew — Secretar al trezoreriei USA; Penny Pritzker — Secretar pentru comert; Kenneth Feinberg — Seful tuturor platilor (facute de trezorerie); Valerie Jarrett — Senior care avizeaza platile; David Axelrod (cetatean israelian si american; serviciu militar in Israel; al doilea om puternic in stat dupa Obama’ consilier personal al acestuia — Functionar special

JEWS CONTROL POLICY
Politica USA este controlata de „evrei”

„Carl Levin is head of the Senate Armed Services Committee
and Diane Feinstein chairs the Senate Intelligence Committee.
The US State Department finds Jews in the highest positions of authority.
American Enterprise Institute and the Foreign Policy Initiative, both Jewish neocon ‘think tanks,’ dictate warmongering agendas to the Jewish-bought Congress.”
Carl Levin este seful Comitetului Serviciilor Armate al Senatului
si Diane Feinstein este sefa Comitetului de Inteligence (spionajului) al Senatului. In Departamentul de Stat al USA se gasesc „evrei” in cele mai inalte pozitii de autoritate. Institutul American de Antreprenori si cel de Politica Externa, amindoua formate din „evrei” neo-conservativi ‘think tanks’ (legat de” social, politica externa, cultura, etc), dicteaza agentele despre razboaiele ce vor urma „evreilor” deja cumparati din Congresul American.

JEWS CONTROL COURTS
„Evreii” au sub control justitia

„Three Jews sit on the Supreme Court Bench: Elena Kagan, Stephen
Breyer, si Ruth Bader Ginsburg.
Trei „evrei” sunt in fruntea Curtii Supreme de Justitie: Elena Kagan, Stephen
Breyer, and Ruth Bader Ginsburg”.

JEWS CONTROL HOMELAND SECURITY
„Evreii” au controlul asupra pamintului USA

„The Chertoff Group, Anti-Defamation League, Israeli Intelligence, run DHS”.
Grupul Chertoff, Liga Anti-defaimare si Serviciul Secret Israelian conduc DHS (Departamentul de Stat pentru Securitatea Tarii (USA).

JEWS CONTROL MILITARY
„Evreii” au sub control armata USA

„Military brass depend on the Jewish-owned Fed for their paychecks. Military brass depend on Armaments Manufacturers, whose stocks are underwritten by Jewish Investment Banks, for perks and post-military careers. Bowing to the Jews in Israel last month, Defense Secretary Chuck Hagel took the mark-of-the-beast when placing the Jewish Yarmulke on his head”.
Importanti militari (ai armatei USA) depind de Rezervele Federale care sunt in proprietatea „evreilor” pentru salariile lor. Acestia (salariile lor) depind de Fabricantii de Armament, a caror actiuni / actionari sunt in Investitiile Bancare, pentru beneficii (ulterioare) de dupa cariera militara. Umilindu-se (aplecindu-se in fata) „evreilor” luna trecuta in Israel, Secretarul Apararii Chuck Hagel, cind si-a pus pe cap un/ o chipa (evreieasca).

JEWS CONTROL CORPORATIONS
„Evreii” au sub control corporatiile (de obicei firme mult mai mari decit „LTD-urile/ Limited Company”; cu capital limitat)

„Jewish Investment Banks like Goldman Sachs and Citigroup underwrite the stocks of American corporations and thus dictate the offshoring of US jobs to China and India for cheap labor and BIG profits”.
Investitiile bancilor precum Goldman Sachs si Citygroup subestimeaza valoarea reala a capitalului corporatiilor americane si astfel dicteaza indepartarea de USA a job-urilor catre tari cu mina de lucru ieftina precum China si India acumulind profituri MARI.

JEWS CONTROL EDUCATION
„Evreii” au sub control educatia
„The American Federation of Teachers is run by Jews and the ADL has infiltrated the Public Schools, brainwashing young children with homosexual and race-mixing books.Jews donate huge grants to the Ivy League Schools and place Jewish personnel in high positions such as David Skorton, President of Cornell and Allan Garber, Provost of Harvard.
Jewish Wall Street mogul, Sanford Weil, Chairman Emeritus of Citigroup, is a major benefactor of Cornell University and also funds 500 Academies via his National Academy Foundation”.
Federatia American a Invatatorilor/ Profesorilor este condusa de „evrei” si ADL (Liga Anti-defaimare) care s-a infiltrat (deja) in Scolile Publice, spalind creierele copiilor cu carti despre homosexualite si metizarea (mixarea raselor). „Evreii” doneaza uriase sume de bani catre Ivy League Schools si plaseaza personal evreiesc in pozitii de virf cum ar fi David Skorton, presedinte al Cornell si Allan Garber, Provost din/ al Harvard.

Mogulul Wall Street-ului, Sanford Weil, Presedinte/ Sef Emerit al bancilor Citygrpoul, este un beneficiar principal al Universitatii Cornell dar si a altor 00 de Academii fondate de el, via Fundatia Academica Nationala.

JEWS CONTROL CULTURE
„Evreii” au sub control cultura

„Rachel Tiven is head of Immigration Equality. Susanne Salkind and Michael Schwartz are Associate Directors for the LGBT Lobby Group, Human Rights
Campaign. Keshet is a National LGBT Jewish Lobby. Joe Biden recently “praised” Jewish leaders for growing the Homosexual agenda due to their control of Hollywood and the Media”.
Rachel Tiven este sefa (oficiului) de Egalitate in Emigrare. Susanne Salkind si Michael Schwartz sunt Directori Asociati al grupului de lobi / influienta LGBT, Campania pentru Drepturile Omului. Associate Directors for the LGBT (drepturile: homo-sexualilor al lesbienilor, etc)

Note:

1- Mai toti de mai sus sunt „evrei” cu nume schimbate din cauza „anti-semitismului” american! Am pus in ghilimele cuvintul „evreu/ evrei” deoarece cei mai multi de mai sus sunt (pro) sionisti/ zionisti si NU evrei de rind!
2 – Natiunea americana – americanul de rind – a aflat aceste adevaruri mai ales de la aparitia internetului (inventat in 2014 la CERN Europa) si NU de cind Rezervele Federale au fost „predate” de catre presedintele Wilson Woodrow in 1913!!!!
3- Acest articol aparut sub titlul: Fact Sheet: Jews Control America (Pagina de fapte: Evreii au sub control/ controleaza/ conduc USA), la adresa:
http://www.realjewnews.com/?p=… (activa INCA! pe internet); va sugerez sa deschideti aceasta pagina pentru a le vedea si fetele acestor DESTABILIZATORI ai USA si ai omenirii!
4 – Intuitiv veti putea intelege ca suprematia „evreilor” sioniti in USA se extinde rapid in intreaga lume sub sintagma: DIVIDE ET IMPERA!; si explica si migratia masiva a arabilor in UE.
5 – Daca aceasta semintie („evreo” khazara) ar fi adus contribuitii uriase umanitatii, care s-ar fi reflectat in bogatia si puterea ei, personal as fi spus: ei sunt „alesii lui Dumnezeu” ei sa faca guvernul mondial, ei sa ne conduca!
Ceea ce este de un cinism absolut este ca acestia si-au dobindit bogatia si puterea prin FURT de la la rasa alba, crestina – mai ales! – si acum vor in primul rind sa ne distruga / anihileze pe noi!
6 – Tot ce vedeti la TV si presa, NU este altceva decit discutii la nivel de EFECT si NU de cauza!
7 – Tarile civilizate TREBUIE de mine sa instituie un tribunal PLANETAR iar acesti „ingeri” ai intunericului trebuie adusi in fata instantei!; pina NU este prea tirziu! Apoi pacea se va asterne pe pamint pentru zeci si zeci de generatii!