„Chestiunea de căpetenie pentru istoria

şi continuitatea de dezvoltare a acestei

ţări este ca elementul românesc să

rămâie cel determinant, ca el să dea

tiparul acestei forme de stat, ca limba

lui, înclinările lui oneste şi generoase,

bunul lui simţ, c-un cuvînt geniul lui să

rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare

a ţării şi să pătrundă pururea

această dezvoltare.”

 

Mihai Eminescu