CD
54 aprobate

dnitsoc@gmail.com
75.57.36.95

 

JURĂMÂNTUL MILITAR
Eu, cetăţean al Republicii Socialiste România, intrând în rândul forţelor armate, jur să fiu devotat poporului muncitor, patriei mele şi conducerii de stat a Republicii Socialiste România.
Jur să-mi însuşesc temeinic toate cunoştinţele mele, pentru a fi un bun militar al Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România.
Jur să fiu luptător dârz, cinstit, curajos, disciplinat şi vigilent, să păstrez cu stricteţe secretul militar şi de stat, să păzesc cu grijă avutul militar şi obştesc, să execut fără şovăire prevederile regulamentelor militare şi ordinele comandanţilor şi şefilor mei.
Jur să urăsc din adâncul fiinţei mele pe toţi duşmanii patriei şi ai poporului muncitor.
Jur să fiu gata oricând să lupt pentru apărarea patriei mele, Republica Socialistă România, şi ca militar al Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România să lupt cu toată dârzenia şi priceperea, neprecupeţind sângele şi viaţa mea, pentru dobândirea victoriei depline asupra duşmanilor.
Dacă voi călca jurământul meu, să mă lovească pedeapsa aspră a legii Republicii Socialiste România şi să-mi atrag ura şi dispreţul oamenilor muncii.
Mă leg să îndeplinesc întocmai jurământul meu, pentru libertatea şi fericirea patriei şi a poporului muncitor.

Sursa: https://arhivapcr.blogspot.com/2013/05/juramantul-din-vremea-lui-ceausescu.html