Așadar, anul acesta se împlinesc 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni.

Joi, 10 aprilie, orele 10, în Aula Academiei, se inaugurează Anul comemorativ Brâncoveanu, printr-o expoziție la Biblioteca Academiei și printr-o expunere în Aula Academiei.

Să ne găsim timp pentru a fi prezenți la acest „parastas” academic, dedicat celui care a fost unul dintre marii eroi ai creștinătății, erou prin fapte spirituale excepționale, încununate cu martiriul cel fără de pereche în istoria credinței în Iisus, în istoria, în general vorbind, a umanității!

Să ne străduim să conștientizăm mai bine, pentru noi înșine, dar și pentru ceilalți, pentru întreg Neamul nostru, caracterul și sensul celor petrecute în ziua de 15 August 1714 și în zilele și anii care au precedat-o!

Un popor care a dat din rândurile sale domnitori ca Io Constantin Brâncoveanu Vodă și feciori domnești ca Matei, Radu, Ștefan, Constantin, și Ienache Văcărescu, este un popor care nu a făcut umbră pământului degeaba! Nimeni nu ne întărește în credința noastră creștină ortodoxă, în încrederea noastră de sine, așa cum ne fortifică pilda Sfinților Martiri Brâncoveni!

Să fim demni de sacrificiul lor, să le arătăm cinstirea cuvenită.

Doamne, ajută-i pe urmașii Sfinților mai sus pomeniți!