Stimate domnule Președinte Johannis,

Ca persoană care a scris sute de pagini pe subiectul vizat de Legea propusă de Crin Antonescu, lege care a venit la dumneavoastră spre promulgare, vă fac cunoscut punctul de vedere al unui important segment din populația României. Nu numai adevărul istoric este lezat și insultat prin această lege nesbuită, ci și suferința a sute de mii de familii de români, suferință pricinuită de prigoana criminală abătută asupra legionarilor în regimurile politice trecute. Legionari despre care, la o plenară a CC al PMR din 1945 s-a afirmat că „în toate familiile de români a existat un legionar”!
Cu alte cuvinte, legea ce urmează a o promulga este cea mai anti-românească lege cu putință.
M-aș bucura să nu faceți greșeala de a promulga această lege. Mă pun la dispoziția consilierilor dumneavoastră cu detaliile necesare.
Cu cele mai bune gânduri,

ION COJA

22 iulie 2015

În atenția parlamentarilor care vor lua în serios inițiativa legislativă a impostorului Crin (1)

Publicat de Ion Coja in Holocaust pe 11.10.2013 | 10 comentarii

Uniunea Vatra Românească

PROTESTĂM

Faţă de atitudinea incalificabilă a statului Israel, a Mossad-ului, care îşi permit să sustragă documente istorice extrem de importante privitoare la istoria Holocaustului pentru a le distruge sau falsifica, documente pe care le împiedică astfel să intre în circuitul firesc al informaţiei şi dezbaterii ştiinţifice. În mod specific reclamăm dispariţia manuscrisuluiMemorii de Wilhelm Filderman, document care ar fi trebuit să figureze ca sursa de informaţii istorice cea mai importantă pentru aşa zisul Holocaust din România.

Wilhelm Filderman a fost liderul necontestat al evreilor din România o lungă perioadă, inclusiv în anii 1940-1944, anii de persecuţii anti-evreieşti soldate – zic unii – cu uciderea a 400.000 de evrei. Sunt mai multe documente rămase de la Wilhelm Filderman care infirmă această cifră. Era de aşteptat ca Memoriile lui Filderman să aducă argumente decisive în disputa dintre istoricii care afirmă Holocaustul din România, din Transnistria, şi cei care îl contestă. Dorinţa testamentară a lui Wilhelm Filderman a fost ca imediat după căderea comunismului Memoriile sale să ajungă în proprietatea Academiei Române spre a fi publicate. Intervenţia Mossadului, petrecută la începutul anilor 1990, a împiedicat desfăşurarea normală a lucrurilor. S-a ajuns astfel la situaţia absurdă şi profund imorală ca România să fie azi acuzată de holocaust şi să i se ceară despăgubiri materiale imense, iar acuzatorii ei, adică comunitatea evreiască internaţională, susţinută de statul Israel, de Mossad, să ascundă documentele istorice şi probele juridice cele mai importante privitoare la soarta evreilor din Romania acelor ani.

Contăm pe evreii care se simt solidari cu amintirea lui W.Filderman, cu memoria victimelor Holocaustului, contăm pe toţi cei care îşi trăiesc viaţa în respectul adevărului, iar nu în minciună, şi aşteptăm ca domniile lor să intervină cum va crede de cuviinţă fiecare pentru a-i determina pe deţinătorii ilegali ai Memoriilor lui Wilhelm Filderman să restituie preţiosul document proprietarului de drept, Academiei Române, spre a fi pus la dispoziţia cercetătorilor ştiinţifici, a publicului interesat!

Considerăm că nu este vorba de un interes strict românesc, ci dimpotrivă: cauza adevărului, în general, şi în mod deosebit a adevărului despre Holocaust, depăşeşte orice delimitare politică sau geografică. Interesul este deopotrivă românesc şi evreiesc! Este planetar! Global!

Mărturia lui Wilhelm Filderman nu poate lipsi din nici o discuţie privitoare la soarta evreilor din Romania anilor 1940-44. Nimeni nu are voie să ascundă această mărturie! Gestul Mossadului, recte al guvernului din Israel, de a ascunde mărturia lăsată de Wlhelm Filderman, este echivalent cu recunoaşterea faptului că aceste memorii contrazic şi infirmă teza oficială a evreimii mondiale cu privire la holocaustul din România, din Transnistria.

Amintim, în acest context, soarta pe care a avut-o Jurnalul scriitorului evreu Mihail Sebastian, ale cărui însemnări zilnice au aşteptat la Tel Aviv o jumătate de secol până au fost publicate, iar când au fost publicate nu a fost greu nimănui să-şi dea seama că au fost falsificate, grosolan modificate pentru a se potrivi cu teza Holocaustului din România, pe care cei mai mulţi evrei cinstiţi o resping. Menţionăm şi fondul de arhivă Dosarul suferinţelor unei familii evreieşti, constituit în 1947 pe baza unei anchete efectuate de Congresul Mondial Evreiesc asupra tuturor familiilor de evrei din România, care au avut de răspuns unui chestionar cu peste 80 de întrebări referitoare la perioada 1939-1944. Acest fond de documente a fost scos din circuitul public sau al cercetării ştiinţifice. Se pare că a fost distrus… Cu cât se întârzie restituirea manuscrisului Memoriilor lui W.Filderman către Academia Română, cu atât mai mari sunt şansele ca textul original al Memoriilor lui Wilhelm Filderman să fie şi el falsificat sau distrus.

Dorim ca protestul nostru să ajungă la cunoştinţa opiniei publice mondiale, a organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale dedicate adevărului, păcii şi bunelor relaţii dintre popoare şi state. Dorim să cunoaştem punctul de vedere al evreilor, lideri ai evreimii mondiale sau oameni de rând, al căror respect faţă de victimele Holocaustului trebuie să fie garanţia corectitudinii cu care acest subiect este abordat de autorităţile evreieşti, din Israel sau de aiurea. Considerăm că orice încercare de tăinuire, falsificare sau distrugere a documentelor legate de Holocaust este dovada lipsei de respect şi de compasiune sinceră pentru victimele Holocaustului.

Cerem societăţii civile din Israel, liderilor religioşi şi cercurilor academice evreieşti să se pronunţe public în această chestiune, a Memoriilor lui W. Filderman, şi să ofere cât mai repede soluţia impusă de regulile normalităţii, ale onestităţii şi legalităţii: restituirea către Academia Română.

În numele colegilor din Uniunea Vatra Românească, Ion Coja

Bucureşti, 15 iunie 2007

 

Post scriptum 0ctombrie 2013: Nu am primit niciun răspuns din partea Mossad-ului sau a vreunei autorități israeliene. Poate că nu ne-am adresat cui trebuie. Ne vom adresa Parlamentului României, sensibilizat pe acest subiect de președintele Senatului, chiar dacă știm că stăm de vorbă cu un impostor.

 

II.

 

În atenția parlamentarilor…(2) Definiția Holocaustului: „În centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu”!

Publicat de Ion Coja in AmestecateHolocaust pe 11.10.2013 | 24 comentarii

Definiția holocaustului:

 

„În centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu: bărbați, femei, copii.”

Această definție am găsit-o pe site-ul Yad Vashem-ului, în urmă cu câțiva ani și am și comentat-o pe blogul nostru. Am căutat-o din nou, la aceeași adresă: Yad Vashem, dar nu am mai găsit-o. E posibil să nu fi știut eu unde să caut! Poate mă ajută cineva…

În orice caz, definiția dată de Institutul care poartă numele nemernicului de Wiesel, nu se potrivește deloc! Faptele petrecute în România, inclusiv în Transnistria, pe vremea lui Ion Antonescu, nu se încadrează sub umbrela acestei definiții. Nu a existat în România nicio „decizie” a cuiva, cumva a lui Antonescu, de a ucide nu pe fiecare evreu, ci măcar pe unul singur pentru „vina” de a fi evreu!

În actele și documentele rămase de la Mareșal nici urmă de o asemenea decizie!

Unii spun că nici măcar Hitler nu a legiferat o astfel de decizie!… Dar asta este o poveste care îi privește pe germani, este o poveste care nu ne intresează decât în mod tangențial!

Desigur, dacă cineva va demonstra că germanii nu au făcut niciun holocaust, cade și acuzația de holocaust adusă românilor!

Dacă se demonstrează că Mareșalul nu a făcut și nici măcar nu a intenționat un holocaust împotriva evreilor, atunci acuzația de holocaust adusă regimului nazist german se clatină rău de tot. Evreii au fost foarte imprudenți atunci când ne-au acuzat de holocaust, deși știau bine că nu a existat așa ceva în Ro mânia. Trebuiau să-și dea seama că românii nu vor accepta o minciună așa de gogonată! Românii sunt mai greu de prostit decât nemții sau americanii – Vezi atacul cu avioane asupra Pentagonului și a Turnurilor Gemene.

Dacă impostorul de Crin – voi explica la un moment dat de ce îl consider un impostor pe individ!, ține să dea un aer de minimă seriozitate inițitivei sale deșucheate, va trebui să apeleze la o definiție luată din actele emise de Yad Vashem, instituția care deține autoritatea maximă pe acest subiect. O autoritate pe care eu, personal, nu i-o recunosc, dar asta nu are nici cea mai mică importanță juridică.

Or, între definția dată Holocaustului de YAd Vashem și definiția oferită de  Crin – ca mijlocitor al Comunității Evreiești din România există o diferență enormă. Zice Crin citându-i pe autorii raportului Wiese, că holocaustul înseamnă „persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

Ce înseamnă „anihilare”? Cât privește „persecuția evreilor”, dacă iei în serios raportul acelor mincinoși care l-au alcătuit, ai putea spune că Holocaustul a început pe vremea Babilonului! Și de atunci omenirea tot într-un Holocaust o ține!… Nu s-au plâns autorii Raportului că evreii au fost persecutați în comunism, precum și mai înainte?!  Asta înseamnă că holocaustul din România a durat decenii la rând, mai mult de un secol!

Dar mai ales nu are sens, în justiție, să dau o definiție potrivită numai în România! Crima nu are determinări geografice sau etnice.

De asemenea, trebuia invocată o definiție dată deja de alții, înainte de constituirea Comisiei Wiesel, iar numita comisie să se bazeze pe acea definiție! E ca și când ai pune la un loc, nedepărțite, autoritatea legislativă și cea judecătorească sau executivă! Iar judecătorul să scrie singur legea pe care urmează s-o aplice! Asta numai mentalitatea bolșevică, cominternistă, e dispusă să accepte!

Mentalitatea bolșevică și mintea împuținată de fumuri prezidențiale a fostului viitor…

 

Ion Coja