.

Nasc oameni și la Ardeal!…

Extrase despre Iancu din cronica lui Antonio Bonfini,umanist italian (1434-1503):
„Acesta s-a născut din tată român (Valacho patre) și mamă
greacă; prin destoinicie și virtute a făcut cinste neamului său mai
presus de așteptarea tuturor. Se spune că nici părinții lui nu erau de
neam obscur. Căci tatăl său – precum se zice – se bucura de vază foarte
mare la neamul românilor, care stăpânesc acum locurile geților și ale
dacilor și cu drept cuvânt SE CRED rămășițele colonilor romani, după cum
dovedește asemănarea limbii lor. De bună seamă, el și-a sporit
autoritatea nu numai prin înțelepciune și printr-o îndelungată experiență, ci prin bogățiile și succesele sale, fiind deprins în necontenite războaie, prin silințele sale militare nu și-a câștigat bogăție mai multă decât faimă.”
Mare atenţie la sintagma „SE CRED”!

Supliment (bonus):
„Căci românii se trag din romani,ceea ce mărturiseşte până în vremea de acum limba lor,care deşi se află în mijlocul unor neamuri barbare atâţ de felurite,nu a putut fi răpusă.(…)Deși năvăliri barbare de tot felul s-au revărsat asupra provinciei Dacia și asupra poporului roman și asupra regiunii geților împreună cu Panonia, totuși s-a văzut că n-au putut fi răpuse coloniile și legiunile romane care se dezvoltaseră de curând.

Înecate sub valul de barbari, ele totuși mai exală limba romană, și ca să nu o părăsească nicidecum, se împotrivesc cu atâta îndârjire, încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstrarea neatinsă a vieții cât a limbii. Căci cine nu s-ar minuna – dacă ar sta să socotească desele puhoaie ale sarmaților și goților, și de asemenea ale hunilor, vandalilor și gepizilor și incursiunile germanilor și longobarzilor – că s-au mai păstrat încă până acum la daci și geți (inter Dacos & Getas) rămășițele limbii romane (Romanae linguae vestigia)?”

https://tiparituriromanesti.wo…