Gheorghe
173 aprobate

mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.comx
moise.prorocul@gmail.com
178.138.97.7

 

În răspuns la Gheorghe.

: … _ Cîteva detalii în completarea precizărilor anterioare, …combinate cu „extras /(copie comentariu)”, la postarea: _ https://ioncoja.ro/mihai-eminescu-aici-ne-aflam-noi-romanii-limba-cumpenei-universului-2/ ;

– Așa cum am scris în Blog, încă din 2011, despre „războaiele de distrugere desfășurate în arealul Moesia / Traco-Dacic, cu scop principal – Furtul Scripturilor, (_ Isaia 6/8-13; _ Daniel 12/7,9), …

dinainte de Falsa Istorie a Falsului Imperiu Roman, ca o invenție doar „teoretică”, …tocmai pentru justificarea și motivarea inventării Catolicismului (cu tendințe și implicite voințe / dorințe de a controla Intreaga Umanitate, …aici implicită complicitatea la furtul de identitate / originalitate, prin invenția definiției: … „Iudeo-Creștinism”), …

rămînînd „foarte greu de crezut /(imposibil pentru unii _ Matei 19/11)”, ceea ce am zis / scris, anume că: …-*Nu a existat niciodată un Imperiu Roman autentic, …ci doar „teoretic” /(„povești și basme lumești și băbești _ 1 Tim.4/1-7; _ 2 Petru 2/1-3; _ Romania 16/18; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4)”, …„inspirate din Scripturi”*, …

(vezi aliniatul din postare) /„Culegere”: …

-*43. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”*, …

…dar „nu la fel de greu de probat / demonstrat”, bineînțeles în concordanță și conformitate cu „Biblia” / „Scripturile”, chiar dacă la ora actuală încă sînt „mutilate / denaturate / falsificate în mare parte” (coroborează) _ Fapte 3/16-21,2022; _ Romania 5/14; _ Fapte 26/2022,23; 17/(2022),23-25; _ Isaia 8/(10_ Matei 1/18-2022,23),11-16,19-21,2022; _ Ioan 10/34,35; _ Daniel 11/14)#, …

faptele din urmă cu mult mai mult de 2022 ani, …probînd „furtul de identitate: -*Creștinism*”, inclusiv făcînd schimbarea definiției în „Iudeo-Creștinism”, …și implicitele „falsificări”, …

despre care este scris în aliniatul (*42) din postare /„Culegerea” potrivit linkului precizat mai sus, …

#(vorbind in mod implicit despre „Datini / Sărbători / Tradiții”, transmise prin „Ortodoxie”, care nu pot fi întîlnite la alte Popoare, …„încă netîlcuite”, …ca de fapt și Întreaga Scriptură / coroborează: _ Daniel 8/26; 12/4,9,13,10,3 _ Urmează!; _ Apocalipsa 5/1-9; 14/6,14; 17/14; 2022/13-21,2022; _ Ioan 4/25,(26); 5/39; 8/21-28; _ Galateni 4/4; _ Matei 10/34; 11/19; 12/18-2022, 18/11)#, …

-*42. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, (prin „Datini / Sărbători / Tradiții / Ritualuri”) nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”.*

= Cu stimă. -Mesia.

*

Nota redacției –  Se pune mare preț pe cuvintele lui Eutropius, cu ale sal „magnas copias ex tote orbe romano”! Sunt cuvinte scrise la mai bine de 300 de ani de la cucerirea Daciei și reprezintă, cel mai probabil, felul în care eutropius și-a imaginat colonizarea Daciei. Argumentele lingvistice îl contrazic. Voi reveni!