Mihai Vinereanu

22:12 (Acum 8 minute)

către mine, Ion
Stimate Domnue Profesor,
am reușit să scriu textul promis pentru Programul Politic PRM.
 *
IDEI PENTRU PRGRAMUL POLITIC  AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE
*
România se află într-o situație gravă, dar nu fără ieșire, unică în istoria sa, fiind adusă în această situație în mod dirijat din 1989 încoace. La ora actuală PRM este singurul partid politic capabil să facă schimbări fundamentale pentru a salva România din dezastrul în care a fost adusă. Mai jos voi jalona o serie de idei în acest sens pe care le voi grupa în 6 (șase) categorii diferite. Lista porblemelor, precum și a soluțiilor rămâne deschisă. Unele propuneri ar putea fi considerate greu de realizat, dar nimic nu este imposibil. Totul depinde doar de noi.
*
  1. asanarea vieții politice și morale din România: crearea și validarea (prin parlament) a unor legi noi care să refacă viața economică, socială și politică a țării, împreună cu abrogarea unor legi care au creat haosul actual.
  2. refacerea economiei, plecând de la o nouă bază legislativă. O atenție desosebită trebuie să se acorde refacerii industriei  și a sistemului financiar- bancar, dar și agriculturii și comerțului.
  3. reorientarea politicii externe a României și spre alte posibilități în afară de UE și NATO. Acest lucru va fi facilitat și de o posibilă nouă politică internațională a Casei Albe, precum și altor capitale europene.
  4. refacerea vieții culturale și spirituale românești precum și reorganizarea sistemului de învățământ.
  5. crearea unui sistem medical nou care să evite pe cât se poate sistemul actual  al folosirii medicamentelor special create care nu vindecă bolnavii îi face  doar dependenți de medicamente. sistemul este foarte costisitor cu mulți bani de la buget care ajung în final în buzunarele industriei de medicamente, una dintre cele mai profitabile afaceri de pe planetă.
  6. refacerea și crearea unei imaginii noi României pe plan mondial.
În cele ce urmmează voi prezenta, fără să intru în multe detalii, cele șase domenii de activitate indicate mai sus:
  1. așa-zisa clasă politică românească nu servește interesele poporului român, ci doar interese de grup sau interesele unor forțe din afară, ostile României. De aceea este necesar ca PRM să câștige alegerile din toamnă ca să reducă efectele nocive ale actualelor partide parlamentare. În același timp, PRM trebuie să rămână la putere pentru o generație având ca scop refacerea României și așezarea ei pe un făgaș normal. Între timp va apărea o nouă generație care să ducă mai departe destinele țării, iar climatul politic internațional va fi cu totul altul. PRM poate accepta în rândurile sale doar oameni integri și de valoare, chiar dacă printre ei se numără și foști membri ai altor partide politice. Asta va avea menirea de a slăbi considerabil celelalte partide care vor fi scoase până la urmă din joc și de a întări PRM. De asemenea, PRM va trebui să-și apropie toate forțele de dreapta din țară cu scopul de a lucra pe un front comun sau chiar să fuzioneze cu PRM. Trebuie aduși în fața justiției toți care se fac vinovați de înaltă trădare și subminarea intereselor României de la Revoluția din ’89 încoace. Ceea ce  DNA și justiția actulă face acum nu este suficient dacă celor corupți nu li se confiscă averile obținute în mod fraudulos. Trebuie create legi noi și abolirea acelora care sânt împotriva intereselor poporului român. Trebuie reintrodusă pedeapsa cu moartea pentru crima de înaltă trădare și subminare intereselor României, cu acțiune retroactivă dacă se poate. Va fi necesară abrogarea unor legi care au dus la dezastrul economic (și nu numai) al României și trecerea altor legi care să ducă la independența și propășirea economică a ei.
2. Legile despre care am vorbit în paragraful precedent vor avea menirea de a reînvigora economia românească, cu preponderențâ industria care trebuie refăcută din temelii. Astăzi au apărut tehnologii noi, inexistențe acum 25-30 de ani, tehnologii de care industria noastră trebuie să profite din plin. România trebuie să intre în relații de colaborare economică și cu alte țării, nu numai cu cele din UE sau SUA. Mă gândesc cu precădere la China și țările membre BRICS sau alte organisme similare. De la ele putem obține atât noi tehnologii, dar vom putea stabili și relații comerciale, benefice și durabile.  Piața liberă, deschisă din UE defavorizează cumplit economiile mai slabe, schimbul de mărfuri fiind doar într-o singură direcție, anume de la țările prospere la cele mai puțin prospere. Acest proces ruinează complet pe cele din urmă, fără posibilitatea de a se reface vreodată.  Prin urmare, UE este nocivă pentru economia românească. După refacerea economiei sale, România poate face comerț cu toate țările lumii și doar în condițiile în care îi convin. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că statutul de membru în UE are puține avantaje și extrem de multe și grave dezavantaje.
Trebuie refăcută agricultura în totalitate, creată o agricultură modernă de mare randament. Trebuie oprită vânzarea de terenuri (de orice fel, anume agricole, păduri ori de altă nautră) către străini. Trebuie încurajați  și ajutați doar românii în acest sens.
Trebuie refăcut sistemul bancar din România prin recrearea băncilor și capitalului românesc. Sistarea sau reducerea împrumuturilor bancare străine, în principiu cele occidentale.
3. România este o țară încă independentă din anumite puncte de vedere și de aceea trebuie să profite și să-și refacă bunele relații cu China și cu alte puteri mai mari sau mai mici. Aceste relații trebuie să fie de natură comercială, tehnologică, politică sau de altă natură.  România trebuie să intre în contracte de lungă durată cu aceste țări, economice sau de altă natură. Trebuie respinsă orice presiune din afară care va încerca să impună României interdicția de a reface astfel de relații. De asemenena, trebuie create relații mai strânse cu țări UE (din vest sau din est) care sânt în aceeași situație și au aceleași țeluri cu noi pentru dezvoltarea unor strategii comune. Nu trebuie să uităm că UE în forma sa actuală s-a dovedit a  fi o formațiune nefirească, neviabilă. După Brexit, vor urma cu siguranță și alte exituri, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice nouă conjunctură cu scopul a evita greșelile din trecut. Un număr considerabil de țări nu vor mai vrea niciun fel de UE. În 1989, România nu știa nimic din ce i se pregătise, ajungând în situația de astăzi. UE se va reface din temelii sau va dispărea. În ultimă instanță, orice formă va îmbrăca UE, va fi tot în dezavantajul țărilor cu economii mai slabe. Micile fonduri primite azi de la UE nu sânt decât praf în ochi și ruină în timp. Ele sînt realmente mici în comparație cu pierderile uriașe pe care le-a suferit România din 1989 încoace.
4. La fel ca și economia, viața culturală și spirituală a românilor a avut de suferit. În aceeași situație se află și învățământul și mass-media.
Pentru a dăinui în timp, poporul român trebuie să-și cunoască bine istoria mai veche sau mai nouă, să știe la ce să se aștepte, întrucât istoria se repetă, să-și cunoască dușmanii și eventual prietenii. În plus, românii trebuie să fie mândri de istoria lor multimilenară.
Învățământul trebuie să aibă ca scop clădirea caracterului la vârste mai mici, a unei culturi generale echilibrate și solide în învățământul mediu și buni specialiști în învățământul superior. Aici putem învăța câte ceva de la popoare care nu sînt sub controlul unor forțe ostile lor. Trebuie oprită migrarea în masă a tinerilor specialiști oferindu-le posibilității similare în țară.
Sistemul de cercetare trebuie refăcut din temelii întrucât cel actual este total neproductiv, în ciuda numărului relativ mare de cercetători. Cercetarea trebuie să se desfășoare în mod prepoderent în universițăți, stipendiată din fonduri speciale. România trebuie să facă cercetare și pentru tehnologii de vârf pentru ca economia românească să fie competitivă pe plam mondial. Astfel de cercetări se vor face în institute speciale.
Mass-media trebuie să servească interesele poporului român, nu ale unor forțe străine. O vreme trebuie create rețele mass-media alternative pentru a contracara acele canale media care nu servesc interesele românilor. Trebuie oprită activitatea ONG-urilor care răspândesc confuzie și minciună sau cel puțin trebuie demascate până la încetarea activității lor.
5. Este necesar să fim un popor sănătos pentru a ne putea desfășura activitățile zilnice și pentru a ne bucura de viață. Sistemul de sănătate mondial de la ora actuală este unul astfel conceput încât să nu te însănătoșești cu adevărat niciodată, ci doar să rămâi pe o linie de plutire și să ai permanent nevoie de medicamente care sânt scumpe și care pot duce la ruina individului sau la mari costuri financiare de la bugetul de stat prin sistemul de asigurări. Multe tratamente naturiste sânt de-a dreptul miraculaose ducând la însănătoșirea organismului uman. Astfel, vor fi necesare crearea unor grupuri de cercetători, probabil pe lângă facultățile de medicină și farmacie care să studieze amănunțit valoarea curativă a plantetelor și a altor medote, cum ar fi bio-energia și altele de acest gen. Astfel de studii pot aduce profituri în buzunarele românilor, iar nu în cele ale mafiei farmaceutice mondiale.
6. O problemă gravă cu care să confruntă România azi este aceea a imaginii proaste care o are poporul român în afara granițlor. Este o propagandă perfid susținută de mulți dintre dușmanii noștri care nu sânt puțini. Această ostilitate față de români este veche de sute de ani (nu intrăm aici în detalii). De acest fapt românii din țară sânt insuficient informați, dar această stare de lucruri trebuie oprită. Niciun guvern post-decembrist nu a luat în serios această plagă, dar nici înainte nu s-a făcut nimic organizat pentru a contracara situația dată. Pe cât de gravă este această stare de lucruri, aproape tot pe atât de ușor poate fi contracarată printr-o politică coerentă în acest sens. În acest scop, trebuie creat un institut de monitorizare a tuturor informațiilor care apar despre români (de azi sau de ieri), iar atunci când informațiile nu corespund adevărului, oamenii acestui institut trebuie să atragă atenția celor în cauză despre adevărata stare de lucruri, iar cei care recidivează să fie invitați în țară să ia contact cu realitațile românești. Pentru a-și atinge scopul, acest institut trebuie să aibă specialiști cunoscători a mai multor limbi străine. În plus România poate fi o țintă pentru mulți turiști străini, astfel aceștia pot lua contact direct cu poporul român și cu istoria și cultura lui.
Pe de altă parte, România trebuie să aibă un fond de burse pentru studenții străini care vor să studieze în România, cu preponderență cei care vor să studieze limba română (sub toate aspectele ei), istoria românilor și cultura română în general. Toate țările europene fac asta, chiar dacă este vorba de Franța, Germania sau Italia. iar noi trebuie să le urmăm exemplul. Astfel de specialiști vor fi ambasadorii (benefici) ai României pentru tot restul vieții lor. Altfel vom continua să rămânem la fel de necunoscuți ca și până acum, lăsând loc deschis de manevră tuturor neprietenilor noștri.
Nota redacției: Eminentul „lingvist și filolog român” Mihai Vinereanu, ca mare român ce este, vine alături de mine să pună umărul la refacerea PRM, la refacerea șanselor noastre, ale românilor, de a ieși din impas, din criza majoră în care ne-a adus „democrația” cominternistă instalată la guvernarea româniei după 1990/… Domnul Vinereanu s-a angajat să adune în jurul său cât mai mulți români din SUA și Canada care să-l urmeze, întărind rândurile patrioților din PRM.