Fabulă cu regina Beatrix a Olandei și nea Nicu al nostru.

 

Primesc de la un prieten din Germania, care ține un mic resturant pe la izvoarele Dunării, următoarea relatare, cu valoare de fabulă, pentru mine. Adică este purtătoare de învățătură morală. Eu o direcționez către românii care îl înjură pe Ceaușescu în continuare, cu același nesaț ca în decembrie 1989. Iată fabula primită de la VLAHOS

 

La mine la cärciumä am un portret al lui Ceaushescu pe perete shi nu de putzine ori am fost intrebat de cätre clientzii germani „ce cautä criminalul ästa aici”.

Ca sä scap de chinul de a explica fiecärui tämpit cine a fost de fapt Ceaushescu, am fotokopiat o paginä din manualul shcolar de „educatzie civicä” unde este prezentatä cea mai importantä decoratzie germanä, numitä „Bundesverdienstkreuz” shi am pus-o in ramä aläturi de Ceaushescu.
Acolo sunt arätate explicit cele 7 categorii – dupä importantzä – ale acestei decoratzii, precum shi exemplele edificätoare; de pildä, la cea de a  doua  mai importantä clasificare in ierarhie, anume „Großkreuz besondere Ausführung” gäsim nume precum Adenauer, Helmut Kohl, Jehudi Menuhin, Ronald Reagan etc.
Iar la „sublima categorie”,  „Sonderstufe Großkreuz”, adicä „clasä specialä a marii cruci” figureazä pänä-n present doar douä nume: cel al fostei regine a Olandei Beatrix shi cel al lui Nicolae Ceaushescu!
De atunci am o altä problemä; multzi turishti mä intrebä dacä au voie sä fotografieze aceste douä exponate… 
.
.

Nota redacției: Îi sugerăm bravului nostru coleg să pună alături de Ceaușescu și tabloul reginei Beatrix.