Şi evreii hasidici cu sinagoga de la Sighet vor foloase
Mesaje primite

Niculae Cornel
Ataşamente
20 dec. 2021, 19:23 (acum 15 ore)
către ionzcoja@yahoo.com, eu

Şi evreii hasidici care au ridicat sinagoga de la Sighet
vor foloase de la România
(Vasilică Militaru: „Să-l văd la treabă pe Cornel-Dan Niculae,
făcând măcar cât a făcut Asociaţia Neamul Românesc.“)

IncorectPolitic: În urma publicării articolului „Pentru cine s-a construit cea mai mare sinagogă din România, dacă mai sunt câteva mii de evrei în toată ţara?“, un dialog a apărut la comentarii, între autorul Cornel-Dan Niculae şi Vasilică Militaru, dialog pe care îl publicăm mai jos.

Vasilică Militaru: Problema este că aceşti evrei pe care i-aţi văzut la Sighet sunt din altă categorie. Sunt evrei hasidici din SUA. Se caracterizează prin refuzul teoriei sioniştilor de a se aduna toţi evreii în Israel. L-aţi văzut cumva pe Vexler sau pe rabinul şef din România? Nuuuu! Pentru hasidicii ortodocşi, evreii din România sunt doar o sectă iudaică. Ăştia n-au stat cu mâna întinsă la Guvern să le mai dea un os de ciordeală. Americanii au scos dolarii din buzunarul propriu şi şi-au făcut sinagogă. Hasidicii sunt cei mai bogaţi din lume. Ca şi românii, şi evreii sunt de mai multe feluri. Repet, de asta n-aţi văzut acolo vreun Vexler dându-se în stambă pe la teveu (https://ro.wikipedia.org/wiki/Hasidism).

Cornel-Dan Niculae: Sionismul nu este doar teritorial, cum l-a conceput «părin­­tele» lui, Herzl, ci cum l-a creionat în timp, metodic, adversarul său ideologic de la primul congres sionist, evreul Asher Ginsberg (Asher Zvi Hirsch Ginsberg, 1856-1927), zis şi Ahad Ha’am („unul din popor“ în ebraică, considerat şi autorul secret al ultimei forme redactate a „Protocoalelor Înţelepţilor Sionului“, lansată chiar în timpul pri­mu­lui congres sionist printre participanţi. Nu toate ideile din Protocoale provin din iuda­ism, dar Ginsberg s-a bazat în elaborarea lor pe esenţa filozofiei talmudice, în care evreii trebuie să domnească sau sunt superiori celorlalte popoare, care ar fi precum animalele pe lângă ei.

Evreii satmari pe care i-am văzut zilele trecute la sinagoga de la Sighet se opuneau ideilor sionismului teritorial (toţi evreii într-o ţară) al lui Herzl, nu şi ideilor lui Ginsberg, în care statul evreu trebuie să se afle în simbioză ideologico-culturală cu diaspora evreiască răspândită în întreaga lume.

Viziunea iudaismului global a lui Ginsberg, apropiat viziunii talmudice, este azi triumfător şi larg acceptat de evrei (mai puţin de politicienii sionişti radicali din Israel), şi chiar a devenit parte a sionismului după 1898. Ca element unificator, Ginsberg / Ha’am a reuşit să introducă ideea revigorării culturii ebraice atât în Palestina, cât şi în întreaga Diaspora. I-a unit cat mai mult posibil prin ebraică.

Herzl nu a prea folosit ebraica (ci idişul şi germana) şi mulţi doreau ca ger­mana să fie limba statului evreiesc. Aşa că Ginsberg / Ahad Ha’am a jucat un rol important în renaşterea limbii ebraice şi a culturii evreieşti şi în consolidarea unei legături între statul evreiesc propus şi cultura ebraică globală.

Din culise (nefiind un luptător public, de spectacol), în lupta sa sionistă Ginsberg a contribuit la negocierile care au culminat cu Declaraţia Balfour a Angliei (1917) de „înfiinţare a unui cămin evreiesc“ în Palestina (viitorul stat Israel).

*

În ceea ce îi priveşte pe evreii satmari din New York, ei nu doar şi-au ridicat o sinagogă la Sighet, ci ridică şi alte complexe rezidenţiale acolo (cu complicitatea ne­firească a autorităţilor locale, cumpărate se pare, din cât ştiu de la un prieten din Vişeu, domnul Mircea Şerban, de la redacţia publicaţiei Certitudinea). Între con­struc­ţiile pe care le mai ridică se află şi o şcoală. Pentru cine? Pentru copiii cu care vor veni şi vor recoloniza nord-vestul României (la Vişeu sunt şase cimitire evreieşti). Acţiunile lor se încadrează în viziunea sionismului lui Ginsberg: statul evreu ca „centru spiritual“, sprijinit sau în colaborare cu o puternică diasporă evre­ias­că răs­pân­dită prosper în lume. Plus superioritatea evreiască fată de celelalte popoare, con­si­derate inferioare, numitorul comun talmudic al tuturor componentelor iudaismului.

(P.S.: Din comunitatea evreiască de la Vişeu / Sighet provine şi Carmen Avram, euro­parlamentar „român“ cu foarte strânse legături cu ambasada Israelului de la Bucureşti.)

V.M.: Domnule Cornel-Dan Niculae, Sionismul este legat de Muntele Sionului din ţara pe care un dumnezeu ar fi dat-o sub legământ triburilor lui Israel. Deci cele­lalte teorii privind rolul evreilor în lume, nu sunt idei sioniste. Sioniştii din România de după 1944 militau pentru întoarcerea în Israel. În ceea ce-i priveşte pe evreii hasi­dici de la Sighet eu am subliniat că sunt primii evrei care vin să investească ceva pe banii lor. Până acum eu am văzut doar evreii români şi israelieni care au venit să cer­şească pensii, recompense, despăgubiri şi alte dispense. Haideţi să nu fim absurzi în gândire. Nu cunosc interesele acestor oameni, dar nici nu pot să decad în gândirea rasistă a rabinilor care consideră că ne-evreii sunt o specie diferită de cea evreiască, considerată superioară. O gândire pe viceversa este la fel de rasistă. Oare de ce, la un eveniment atât de important, nu l-aţi văzut pe ambasadorul Israelului acolo? Răspuns, pentru că evreii americani nu dau doi bani pe David Saranga, altfel l-ar fi invitat.

C.D.N.: Domnule Vasilică Militaru, percepţiile dumitale personale despre evreii care vin în România mi se par irelevante, faţă de ce spun datele concrete, ideile şi credinţele lor. Dumneata spui că evreii satmari „investesc“ în România, deci sunt buni. Orice colonist „investeşte“ acolo unde ajunge. Pentru el investeşte, însă, sau pentru a se putea instala. „[Iar pe goy, pe autohtoni] îi voi alunga încetul cu încetul, până ce vă veţi înmulţi şi veţi lua în stăpânire pământul acela“ (Iehova dumnezeu către evrei în Vechiul Testament/Ieşirea/Capitolul 23). „Încetul cu încetul“ apare peste tot ca reco­man­dare de colonizare a altor pământuri, dată evreilor în Vechiul Testament. Credeţi că evreii satmari nu sunt nişte mari fani ai Vechiului Testament? Oho!

Dumneata te-ai interesat măcar un pic din ceea ce am zis sau măcar despre cel la care m-am referit, Asher Zvi Hirsch Ginsberg, unul din pionierii „Cultural Zionism“, care nu mai este legat teritorial de muntele Sion, cum prea simplu se poate interpreta şi cum le şi convine politicienilor sionişti să creadă ceilalţi, goymii din lumea largă.

Ginsberg era un participant la congresele sioniste, făcea parte din mişcare, dar nuanţat, şi istoria (chiar şi cea din Wikipedia – pe care ne-o recomanzi dumneata -, dar cea de limba engleză) a numit doctrina lui drept „Cultural Zionism“ spre deosebire de sionismul strict teritorial, „Practical Zionism“.

El a scris că Ţara Israelului nu va fi capabilă să absoarbă toată diaspora evre­iască, nici măcar o majoritate a acestora. A mai susţinut că stabilirea unui „camin naţi­onal“ în Sion nu va rezolva „problema evreiască“. În plus, condiţiile şi probleme din Eretz Yisrael (în primul rând cele cu pales­ti­nienii) nu permit decât o mică Aliyah (migraţie evreiască) şi, prin urmare, Hibbat Zion (masa organizaţiilor evreieşti sionis­te), zicea el, trebuie să se axeze pe întărirea „valorilor sioniste“ mai mult decât pe mutarea teritorială, grăbită, a evreilor în Palestina. În acest scop a înfiinţat societatea secretă Bnai Moshe (fiii lui Moise), care face parte din mişcarea sionistă, deşi nu din sionismul strict teritorial, „Practical Zionism“.

Rezultatul este că Israelul teritorial este, în prezent, în simbioză cu diaspora evreiască, care îl susţine deşi nu se mută în statul evreu, ci stă răspândită prin lume (acolo unde îi este bine) şi determină statele unde este puternică să trimită bani în Israel sau să acţioneze în favoarea Israelului.

*

Această stare de lucruri este vădită şi prin faptul că Ginsberg, care era hasidic ca şi evreii satmari care au venit în masă la sinagoga de la Sighet acum câteva zile, i-a fost mentor lui Chaim Weizmann, un mare lider sionist (al doilea după Herzl) şi al doilea preşedinte al Israelului (după Ben Gurion), ca şi partidului „Democratic Frac­tion“ al lui Weizmann, o facţiune a sionismului, devenină mai puternică şi mai prac­tică decât „sionismul practic“ (strict teritorial) iniţial. Ideologia lui Ginsberg a devenit „principală“.

*

Şi masoneria este legată de simbolul muntelui Sion, căci la constituirea ei ca mare lojă în Anglia a fost puternic influenţată de către rabinul evreu Jacob Jehudah Leon, care este nu numai un părinte spiritual al masoneriei speculative, ci este re­vendicat şi de istoria sionismului [(Nahum Sokolow, History of Zionism (1600-1918), Londra 1919 (capitolul Jacob Jehudah Aryeh de Leon)]. El le-a dat ca temă centrală masonilor Templul lui Solomon (cel de pe „muntele templului“, Sionul), ai cărui slu­ji­tori să devină masonii, venind la Londra chiar cu o mare machetă de lemn a templu­lui, pe care o expunea propagandistic pretutindeni prin Europa, fiind primit cu ea şi la regele britanic Charles al II-lea (am prezentat detaliat aceste informaţii în cartea „Masonerie şi Iudaism“, acum peste 10 ani, dar nu se mai găseşte de mult). De la în­ceput evreii prieteni ai acestui rabin proto-sionist au fost prezenţi în masonerie, pre­cum Michael (Meyer) Solomon din City (centrul economic al Londrei), membru al „Premier Grand Lodge of England“ chiar din 24 iunie 1717. De la aceştia este maso­neria plină de simboluri evreieşti.

Aşa că sionismul este un concept mai larg, este chiar o religie după unele în­cadrări. Este treaba (dreptul) dumneavoastră să consideraţi sionism doar mutarea fizi­că a evreilor în statul evreu, dar se pare că nu este şi treaba sioniştilor, care sunt mai complicaţi.

Despre aceşti evrei satmari studiez de câţiva ani (evreii satmari sunt şi dintre cei mai rasişti evrei, fiind atât de exclusivişti încât sunt rude de sânge între ei, de aceea nu cheamă pe nimeni la evenimentele lor), dar până nu termin nu mă exprim (dar puteţi vedea în Justiţiarul despre sinagoga de la Sighet şi despre unele lupte sub­terane). De la domnul Mircea Şerban, care este şi director al publicaţiei „Cronica Vişeuană“, am nişte fotografii cum un bogat israelian (care are mai multe cetăţenii) care l-a vizitat şi cultivat asiduu pe primarul care a aprobat nelegal ridicarea sinagogii. Dar până nu sunt sigur de detalii nu pot să dau numele acestui bogat evreu.

Deşi nu pot să dau detalii (nu am permisunea) iată că sunt români care au în­cercat să lupte cu evreii stamari de la Sighet, să se apere, dar o instanţă din Bucureşti le-a luat dreptul de a acţiona („calitatea procesuală“) deşi aveau probe ale ilega­li­tăţilor comise prin ridicarea sinagogii de la Sighet, iar procesul ar fi putut conduce la oprirea construcţiei. Mai jos este un link la un articol din Cronica Vişeuană al petentului Mircea Şerban (coleg de redacţie cu dl Miron Manega la Certitudinea). Eu am desco­pe­rit unele activităţi situate pe la marginea legii ale evreilor satmari în Bucureşti, unde îşi au firmele cu care „investesc“ în Maramureş, unde se dezvoltă.

Mă mir de aceea că atunci când unii români se apară, alţi români sar să le închidă gura şi să îi legitimeze pe evreii hasidici satmari. Să fie din cauză că apărătorii hasidicilor satmari sunt în prietenie şi asociere cu lui David Kahan, preşedintele Asociației Evreilor Româno-Americani?

Ştiaţi foarte bine răspunsul greu, VM, de ce nu au fost Vexler sau Saranga pre­zenţi la sinagogă la Sighet, în afară de alte explicaţii. Pentru că se bat între ei ca vulturii şi ca câinii pe proprietăţile imobilare „evreieşti“ din România, nu pentru că unii sunt buni (nesionişti), iar alţii răi (sionişti). Iar dumneavoastră aţi implicat Aso­ci­aţia Neamul Românesc de partea evreilor satmari, prin adresele înregistrate la pre­şe­dinţia României, catre Iohannis. A mai făcut-o şi Vadim Tudor (România Mare), să îl sprijine pe David Kahan, in perioada lui Vadim, scurta, de filo-iudaism, când şi-a luat şi consilieri israelieni şi a pierdut „pe linie“ în alegeri, iar evreii doar s-au folosit de el.

Doar din prietenia pentru Kahan îmi atribuiţi mie vina de „rasism“, când de fapt orice adept al iudaismului este un rasist, nu eu? Prin încadrarea/calificarea pe care mi-o faceti sunt pasibil de închisoare conform legii şi strategiilor lor, a slugilor guver­na­men­tale şi a sistemului colonial aşezat peste români, şi este imposibil să nu ştiţi asta. Felicitări! Unde credeţi că o să ajungeţi pe acest drum?

*

Şi evreii hasidici, precum cei de la Sighet, vor foloase de la România.

Scrie, cu presupusă autoritate şi experienţă (deci ceilalţi ar trebui să creadă), dl. VM că evreii hasidici sunt din partea evreilor buni (căci sunt şi bogaţi şi au banii lor), spre deosebire de cei reprezenaţi de Vexler & comp (ăştialalţi evrei or fi săraci?).

Sunt elogiaţi astfel evreii care şi-au făcut mega-sinagoga de la Sighet, împre­ună cu toţi evreii hasidici:

„Ăştia n-au stat cu mâna întinsă la Guvern [cel român] să le mai dea un os de ciordeală“ (comentariu al dlui VM).

Atunci de ce se vaită de Holocaust, dacă nu vor să obţină ceva. Ia să căutăm pe Google: satmar Jews holocaust. Sunt, deci, şi ei, victime sau „supravieţuitori ai Holo­caustului“ şi această simplă încadrare le naşte drepturi. Faptul că primesc „drepturile“ sau nu le primesc, şi mai ales cine le primeşte, este un secret, ca şi numărul şi iden­titatea evreilor cu cetăţenie română [multe sute de mii], deci dl. VM nu are de unde să ştie să ne înveţe ceva.

În documentul transmis (înregistrat) la Cotroceni de către Asociaţia Neamul Românesc (a dlui VM) se ia apărarea evreilor hasidici din SUA, aflaţi în dispută cu FCER (Vainer-Vexler) pe proprietăţi imobiliare în România (cimitire, în primul rând, pe care FCER le înstrăinează). Păi asta înseamnă că hasidicii din România stau şi ei cu mâna întinsă la guvern şi cer ceva.

Adresa Asociaţiei Neamul Românesc către preşedintele Iohannis îl precizează pe David Kahan, şeful evreilor americani, ca pe un evreu bun, năpăstuit de orga­ni­zaţia evreiască a lui Vexler.

David Kahan este şi el un evreu hasidic (ăia bunii) din Brooklyn, ca şi evreii stamari care se instalează în Maramureş. Ori şi David Kahan este un „supravieţuitor al Holocaustului“ („a Holocaust Survivor“) din Transilvania, personaj al „The tragic story of David Kahan – The horrific journey of a 15-year old Jewish boy“.

(https://storymaps.arcgis.com/stories/924d74518c994552825ffe78ce2ff54c)

David Kahan se vaită, deci, cât poate, prin SUA, de răul pe care l-au îndurat el şi familia lui din cauza „acestui Holocaust“ şi, deşi se afla pe teritoriul Ungariei în timpul războiului, România a admis să le dea de la ea indemnizaţiile lunare (pensiile) de „discriminare“, scutind astfel Ungaria de cheltuieli şi de răspunderi.

În plus, cum nu stau cu mână întinsă la autorităţile române evreii satmari, dacă terenul pe care au ridicat noua sinagogă l-au primit moca (gratis) de la primăria din Sighetul Marmaţiei, cum aflăm de la luptătorul jurnalist Mircea Şerban de la Vişeu (care are acte şi care pare mai autorizat să se pronunţe decât dl. VM în această privinţă)?

***

Vasilică Militaru – Asociaţia Neamul Românesc: Mă bucură faptul că dl. Cornel Dan Niculae mi-a luat în seamă părerile. Din adresele mele, cu scuzele de rigoare, n-a înţeles nimic. Nu mă miră la oameni care au mintea cuprinsă de ură. Ca să vadă limpede, domnul CDN trebuia să citească tot ceea ce a apărut în numele Asociaţiei Neamul Românesc. Dacă CDN se crede cu organele specializate aşa de mari, îi urez mult succes să se lupte după organele din dotare. În fond, fiecare face ce poate. Dincolo de expunerile dumisale, eu nu renuţ la opinia că evreii sunt şi ei îm­păr­ţiţi în mai multe tabere. Dacă specialistul CDN se crede aşa de bun, îi urez mult suc­ces. Dar să-l văd la treabă, făcând măcar cât a făcut Asociaţia Neamul Românesc…

Caroline Gunderode: Ura nu este un concept juridic întruct este un concept extrem de alunecos, de vag, de eluziv, de confuz…

Cornel-Dan NICULAE: „Asociatia Neamul Românesc“ n-a făcut până acum decât imagine cu adrese şi plângeri pe la instituţii. Ce altceva a câştigat concret? Anunţă ca va face procese. Probabil. Succes. Pe bune: succes! “Noroc!” chiar. Dar aflarea în treabă şi treaba sunt lucruri diferite. În ceea ce ne priveşte, vulgaritatea şi defăimarea a apărut de când mi v-aţi adresat prima dată direct, cu vorbe ca „dracu“ (ciudat la un fost călugăr/preot, chiar dacă este supărat pe instituţia Biserica Ortodoxă Română) şi atacându-mă cu afirmaţia că nu oi fi eu „fecioara nedezvirginată“ care nu e pe relaţie cu SRI. La fel l-aţi atacat şi pe dl. profesor Corvin Lupu (în comentariu la interviurile acordate Incorect Politic) pentru că ar fi spus / v-ar fi spus că nu e bine să fie atacată Biserica, spunând dvs. despre dumnealui că se află la „ordin pe unitate“, deşi nimic nu indică o asemenea relaţie, dimpotrivă, după părerea mea…

Chiar nu înţeleg ce „a făcut“ Asociaţia Neamul Românesc (în afară de „demer­suri“ pentru „presă“), de îmi zice să fac şi eu „măcar cât a făcut Asociaţia Neamul Românesc“…

*

Vasilică Militaru: …Mi se pare caraghios să constat că unii îmi dau lecţii despre numărul evreilor din Israel, în condiţiile în care eu am semnalat primul dis­cursul ambasadorului Israelului precum privind “cei 400.000 de evrei israelieni de origine română dintre care mulţi sunt cetăţeni români” precum şi cadoul informativ oferit de preşedintele israelului privind “cei 600.000 de evrei israelieni originari din România Mare”. Eu am deschis un front de lucru util multor români pe termen lung. Dacă fiecare român şi-ar fi publicat ideile bune care pot fi puse cap la cap, am fi redus din acţiunea antiromânească a unor iudei rasişti şi românofobi, care se cred şmecheri.…

Nicu Pândaru: Ai semnalat pe dracu tu primul… numărul evreilor israelieni proveniţi din România. Infatuatule! Acestea sunt cifre de mult cunoscute. Le găseşti în multe statistici despre Israel şi România. Profesorul Ion Coja a ridicat însă primul o problemă mai importantă, a numărului evreilor cu cetăţenie română (rebobândită).
Citez să vadă lumea cât de găunos eşti, nu pentru tine, din cartea „Războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii“ (ediţie din 2017):

„Alt atac meschin asupra dlui profesor Ion Coja: Publicaţia evreiescă on-line Acum.tv (al cărei colectiv de redacţie este format atât din evrei români, cât şi israe­lieni), l-a atacat în 2012 pe dl. Ion Coja, cerând, prin articolul «Invazia evreiască a României e iminentă, dar nu va avea loc», pedepsirea acestuia cu închisoarea pentru «antisemitism, după ce dl. profesor a mediatizat teza sa privind proiecul «Un Israel în România». Aşa că publicaţia Acum s-a adresat Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) din România pentru a desfiinţa afirmaţiile dlui Coja că, din 1990 până în 2001, «în România au fost încetăţeniţi 500.000 (cinci sute de mii) de evrei, în mare taină, fără să se publice nimic despre această veritabilă invazie». ANC a răspuns, însă, că deţine statistici începând numai cu anul 2002 (după intarea în vigoare a legii 544/2001) şi că legea cetăţeniei, «21/1991 republicată nu a fost elaborată pe criteriul etnic». Din acest motiv, «nu vă putem pune la dispoziţie statistici defalcate după criterii precum ţările de origine [referire la Israel] ale persoanelor sau reşedinţa solicitanţilor de cetă­ţe­nie română», dar «în perioada 2002-2011 au primit cetăţenia română un număr de 150.000 de persoane, imensa majoritate prin redobândire» (ANC). Ori cei 500.000 de evrei (nu şi rezidenţi, toţi), invocaţi de dl. Coja, s-au încetăţenit în perioada 1990-2011.“

…..

Vasilică Militaru: După 17 ani de şedere efectivă între două mănăstiri orto­doxe, după ce am văzut neica nimeni rupţi în cur pripăşiţi prin mănăstire ajunşi pro­prietari de vile şi de maşini luxoase, mi se rupe de părerea unora despre poziţia mea faţă de BOR. Am văzut eşecul creştinismului ortodox la Petru Vodă. Când o să mân­caţi măcar o dată în viaţă, de foame, ceea ce aruncau călugării de la mesele lor îm­belşugate, o să mă înţelegeţi. Când o să renunţaţi vreunul dintre voi la ce am re­nunţat eu ca să ajung preot ortodox, o să vă ascult sfaturile. Când o să-l văd pe ultra­suficen­tul de Corvin Lupu că posteşte un singur post aşa cum scrie la carte sau citind o rugăciune cu lacrimi de pocăinţă şi disperare, o să-i ascult sforăielile profesorale despre poziţia faţă de ierahia curuptă a BOR.

Cornel-Dan NICULAE: Acuzatorul nr.1 al României, mârşavul Elie Wiesel, care, bazându-se pe spijinul politic din SUA, a strigat cât a putut către autorităţile române „România a ucis, a ucis, a ucis!“, adică reparaţi-vă crimele, provine şi el tot dintre aceşti evrei, căci s-a născut chiar la Sighet, unde s-a ridicat acum marea Sinagogă. şi chiar la Sighet a şi strigat acuza de faţă cu preşedintele Ion Iliescu, care nu era prea dispus să recunoască „vinovăţia“ României.

Wiesel, care pretindea că a ajuns în lagărul de la Auschwitz trimis de jandarmii români, nici nu avea tatuajul obligatoriu cu numărul din lagăr, iar jandarmii care administrau regiunea (Ardealul de Nord) era maghiari. „Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România“, care va strica minţile tinerilor români cu mate­ria Holocaust, îi poartă numele ticălosului mincinos.

Măică-sa holocausticului Wiesel provenea şi ea tot dintr-o „dinastie“ hasidică, din Vijniţa, la fel de hasidică ca şi evreii „buni“ care au ridicat sinagoga la Sighet, „supra­vieţuitori ai holocaustului“ şi ei, deşi liderul lor, Joel Teitelbaum, nu a avut scru­pule să fie preluat în decembrie 1944, în drumul spre un lagăr german, de liderul sionist Rezső Kasztner, cu ştirea responsabililor nazişti, de la care l-au preluat împreună cu alţi boşi religioşi evrei reţinuţi de germani, sionistul transportându-i în Elveţia, la o viaţă uşoară, doar prostimea de rând hasidică ajungând în lagăr [de unde mai apoi hasidicii au ajuns în diaspora, în SUA].

Ve­dem astfel că liderii sionişti se aflau, de fapt, în bună colaborare cu auto­ri­tă­ţile germane (ceea ce au arătat mai mulţi istorici curajoşi interzişi), iar liderii sioniştii îi ajutau din plin pe evreii „anti-sionişti“.

Sioniştii ştiau că Teitelbaum face mai mult pe nebunul cu anti-sionismul lui, căci în 1930 binecuvântase emigrarea evreilor ultraortodocşi în Palestina, când voia astfel să fie recunoscut, la schimb, şef al obştei haredite din Ierusalim şi al partidului Agudat Israel (Uniunea Israel). Dacă însă nu l-au pus şef, s-a făcut brusc „anti-sionist“ şi a descoperit, tot brusc, temeiuri biblice ca evreii să rămână în diaspora. Cam acesta este caracterul acestor evrei „mai buni“. Halal!