Eroilor de pe Nistru

Dan Stănescu

La 7 septembrie 2019, o troiță va fi transportată de la Vălenii de Munte în Parcela Eroilor din cimitirul satului Slobozia-Horodiște, raionul Rezina, Republica Moldova, în apropiere de Nistru, unde va fi asamblată și sfințită de un sobor mixt de preoți locali și din Vălenii de Munte, în prezența oficialităților locale și raionale.

. Parcela eroilor de la Slobozia-Horodiște a fost amenajată de câțiva ani la inițiativa comună a autorităților locale și a celor din România, reunind osemintele militarilor români căzuți în zonă în 1940.

Este cunoscut că, printre urmările nefaste ale pactului sovieto-german dintre Stalin și Hitler, din 23 august 1939 – mai cunoscut prin numele semnatarilor lui ca Pactul Ribbentrop-Molotov – pentru împărțirea zonelor de influență-cotropire-stăpânire, s-au numărat și Ultimatumurile sovietice din 26 și 27 iunie 1940 prin care i s-a impus României cedarea Basarabiei și Bucovinei, începând cu 28 iunie, pe parcursul a 4 zile. Sub presiunea raportului internațional de forțe, România a cedat. Sovieticii nu au respectat termenul convenit de începere a evacuării trupelor române și au forțat anticipat și nejustificat trecerea graniței de pe Nistru, angajându-se lupte dure, în cursul cărora s-au înregistrat victime, precum cele de la Slobozia-Horodiște.

Troița a fost concepută și realizată la și din ințiativa Filialei Vălenii de Munte (președinte – col (rtg.) Nicolae Moise) a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, pentru cinstirea și odihna sufletelor militarilor români căzuți eroic la datorie, pentru apărarea fruntariilor României Mari, pe Nistru.

La baza troiței, se vor depune săculeți cu pământ adus din cimitirele eroilor din Vălenii de Munte, Ploiești și Buzău, ca un semn de înfrățire peste timp și distanță

Acțiunea se înscrie în pelerinajul ”Pe urmele eroilor”, pelerinaj pe care Filiala Vălenii de Munte a Cultului Eroilor îl efectuează anual cu câte 15-20 dintre membrii și susținătorii ei, la cimitire ale militarilor români din Republica Moldova, precum cele de la Cania și Țiganca (circa 2.100 militari) din raionul Cantemir.

De 6 ani, Filiala Prahova a Societății București-Chișinău, s-a asociat multor activități ale Cultului eroilor, între care și acelora din cadrul pelerinajelor, cu diferite contribuții organizatorice și financiare.

Aici, la Slobozia-Horodiște, Filiala Prahova a Societății București-Chișinău, prin reprezntanții săi, ing. Neculai Ursu și ing. Dan Stănescu, va dona 100 steaguri tricolore delegației Asociației Veteranilor de Război 1992 Tiras-Tighina, condusă de însuși președintele fondator, col. (rtg.) Anatol Caraman, ca omagiu adus angajării și eroismului membrilor acesteia în lupta de apărare a fruntariilor țării, tot pe Nistru, în 1992, în războiul moldo-rus, cunoscut ca Războiul transnistrean, repetare a situației din 1940. Am ales acest loc și moment ca, în fața troiței, donația celor 100 steaguri să simbolizeze un arc peste timp între militarii căzuți în 1940 și veteranii luptători din 1992 pe Nistru, în lupta lor și a fiecăruia pentru unitatea, libertatea și independența românilor.

Eroi au fost, eroi sunt încă !